Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Iestāties LVB

KĀ IESAISTĪTIES LVB DARBĀ? 

Ja jums ir priekšlikumi LVB darba uzlabošanai, ja vēlaties iesaistīties kādā no LVB darba grupām, ja meklējiet iespēju aktīvi darboties LVB — lūdzu kontaktējieties ar LVB valdi. 


KĀ KĻŪT PAR LVB BIEDRU?

Par LVB biedru var kļūt jebkurš Latvijā strādājošs vai pastāvīgi dzīvojošs, veterinārārsta kvalifikāciju ieguvis veterinārārsts.   Veterinārmedicīnas fakultātes studenti var kļūt par LVB biedriem sākot no 4. kursa.  LVB ir vienīgā profesionālā nevalstiskā veterinārārstu organizācija Latvijā.

Ko LVB piedāvā saviem biedriem?

 • Dalību profesionālās kvalifikācijas celšanas semināros un citos LVB pasākumos par samazinātu maksu
 • Praktizējošiem veterinārārstiem aktuālu jautājumu risināšanu
 • Biedru viedokļa paušanu un dalību LR normatīvo aktu izstrādē
 • Dalību savas profesijas kvalitātes noteikšanā un attīstības virziena ietekmēšanā Latvijā un Eiropā
 • Saņemt bezmaksas konsultācijas grāmatvedības un finanšu jautājumos
 • Saņemt bezmaksas konsultāciju juridiskos jautājumos par profesionālo darbību
 • Publicēt mājas lapā  sludinājumu par brīvu
 • Darboties kā mentoram

Kādi ir biedru pienākumi?

 • Ievērot LVB statūtus un veterinārārstu profesionālās ētikas kodeksu
 • Piedalīties LVB dzīvē
  • balsot
  • paust savu viedokli
  • iesaistīties LVB organizētajos pasākumos
  • piedalīties darba grupu un komisiju darbā
 • Maksāt biedru naudu

Lai iestātos LVB, nepieciešams aizpildīt rakstisku pieteikumu valdei.  Forma ir atrodama šeit.  Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde. Iestāšanās maksa LVB ir :
1. Pirmreizējā iestāšanās 50,- EUR
2. Atkārtota iestāšanās bez iepriekšējām finansiālajām saistībām pret biedrību 75,- EUR
3. Atkārtota iestāšanās ar iepriekšējām finansiālajām saistībām pret biedrību 100,- EUR + parāda summa
4. Studenti un seniori vecumā no 70 gadiem iestājas bez maksas.


CIK LIELA IR LVB BIEDRU NAUDA UN KĀ VEIKT MAKSĀJUMUS?

LVB biedru nauda kopš 2014. gada 1. jūlija ir 9.60 EUR/mēnesī.  Noteikts, ka maksājumi jāveic ne retāk kā reizi 6 mēnešos.  Maksājumus veikt uz LVB bankas kontu.  Sekojošām biedru grupām noteikti samazināti biedru naudas maksājumi: 
1.pensionētiem veterinārārstiem  līdz 70 gadu vecumam 50% jeb 4,80 Euro mēnesī;
2.pensionētie veterinārārsti no 70 gadu vecuma tiek atbrīvoti no biedru naudas iemaksas, ar iespēju veikt brīvprātīgus ziedojumus;
3.māmiņām bērnu kopšanas atvaļinājumā 30% jeb 2,88 Euro mēnesī, par statusu informējot LVB administrāciju
4.bezdarbniekiem uz bezdarbnieka statusa laiku un nestrādājošām personām ar invaliditāti 10% jeb 0,96 Euro mēnesī

Lūdzam sazināties ar LVB adminstrāciju, ja nepieciešams precizēt maksājamās biedru naudas apjomu.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com