Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Iegūtie punkti

Informācija par tekošā mēneša LVB pieteiktajiem kvalifikācijas celšanas pasākumiem un piešķirto punktu dauzdumu veterinārārstiem, kuri tos noklausās. Informācija par kvalifikācijas celšanas pasākumiem tiek atjaunots katru mēnesi.