Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mēnesis: 2023. gada novembris

Informācija par atbalstu “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” veterinārmedicīniskās prakses iestādēm, kas sniedz veterināro pakalpojumu lauksaimniecības dzīvniekiem

Pamatojoties uz Eiropas Parlaments un Padomes 2018. gada 11. decembra regulu 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK, dalībvalstīm ir jānodrošina datu ziņošana par valstī lietoajām antimikrobiālajām zālēm. Lai iegūtu atbilstošu un statistitiski ticamu informāciju ziņošanai Eiropas Komisijai, KLP stratēģiskā plāna ietvaros ir paredzēts pienākums veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem sniegt informāciju par lauku saimniecības dzīvniekiem lietotajām antimikrobiālajām zālēm. Tomēr šī pienākuma veikšanai ir nepieciešams veikt uzlabojumus veterinārmedicīniskās prakses iestādes, kas sniedz veterināro pakalpojumu lauksaimniecības dzīvniekiem tehniskajā nodrošinājumā, t.sk iekārtās.

Šobrīd ir pieejama informācija par atbalstu “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” veterinārmedicīniskās prakses iestādēm, kas sniedz veterināro pakalpojumu lauksaimniecības dzīvniekiem – ieguldījumiem datortehnikas (portatīvais dators, stacionārais dators, monitors, procesors, u.c.) viedierīces (planšetdatori, viedtelefons), tīkla produktu (rūteris, bezvadu adapteris, signāla pastiprinātājs, bezvadu piekļuves punkts u.c.) iegādei pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un tehniskajā nodrošinājumā mikroorganismu jutīguma noteikšanai pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (termostats, autoklāvs u.c.).

Pieteikšanās kārta atvērta:

16.01.2024.-16.02.2024.

Projekta realizācijas termiņš: 6 mēneši pēc līguma parakstīšanas

Kopējais finansējums: 1 464 625 EUR

Maksimālais publiskā finansējuma atbalsta apmērs katrai veterinārmedicīniskās prakses iestādei atbilstoši tajā strādājošo veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēju skaitam, attiecīgi 3 000 EUR vienam veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējam. Bet kopējā attiecināmo izmaksu summa uz vienu pretendentu nepārsniedz 300 000 EUR, tai skaitā par mobilo tehnikas iegādi – 100 000 EUR.

Atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā – 40%;
 • vidējiem komersantiem – 40 %;
 • Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem – 30 %.

Atbalsta pretendents, veicot ieguldījumus datortehnikā, ir tiesīgs iegādāties portatīvo vai stacionāro datoru un, veicot ieguldījumus viedierīcēs, ir tiesīgs iegādāties planšetdatoru vai viedtelefonu.

Sīkāka informācija par atbalstu un pieteikšanās nosacījumiem:

LAD mājas lapā: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/64-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana

Latvijas Vēstnesis: https://www.vestnesis.lv/op/2023/227.PD1

Valsts zinātniskā institūta “BIOR” Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorija meklē Patoloģijas grupas vecāko ekspertu

Vēlies strādāt vadošajā valsts zinātniskajā institūtā Baltijā? Tev patīk darbs laboratorijā?

Valsts zinātniskā institūta “BIOR” Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorija meklē Patoloģijas grupas vecāko ekspertu

Ko mēs sagaidām?

 • augstāko izglītību veterinārmedicīnas jomā;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • labas valsts valodas zināšanas – atbilstoši C1 līmenim;
 • angļu valodas prasmes (mutvārdu un rakstiskā prasme – informācijas apguvei          un komunikācijai);
 • precizitāti un augstu atbildības sajūtu.

Ko mēs iemācīsim un uzticēsim?

 • veikt fiksētu audu (biopsijas) piegriešanu histoloģiskiem izmeklējumiem (pēc apmācības, kuru sniegs vadošais patologs);
 • palīdzēt vadošam patologam veikt patologanatomisko sekciju un audu morfoloģisku izmeklēšanu;
 • palīdzēt vadošam patologam sagatavot patologanatomiskās izmeklēšanas dokumentāciju;
 • apgūt audu morfoloģisko izmaiņu izvērtēšanu;
 • perspektīvā apgūt un veikt patologanatomiskās sekcijas un gatavot patologanatomiskus slēdzienus (pēc padziļinātas apmācības vēlākā darba posmā);
 • perspektīvā apgūt un veikt dzīvnieku barības mikroskopisko izmeklēšanu uz dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu klātbūtni (pēc padziļinātas apmācības vēlākā darba posmā);

Ko mēs piedāvājam?

 • iespēju uzkrāt pieredzi veterinārās patoloģijas jomā;
 • stabilu atalgojumu, mēnešalgu līdz 1600.00 EUR (bruto), atkarībā no darba pieredzes ilguma attiecīgajā jomā.

Ja vēlies profesionālu izaugsmi un pieredzi starptautiski atzītā institūtā – piesakies: cv@bior.lv līdz 2023.gada 14.decembrim. Tālrunis uzziņām: 29530505.

Starpnozaru “Viena veselības” konference par antimikrobiālo rezistenci (Cross-Sectoral One Health Conference on Antimicrobial Resistance)

Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir globāls sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un vides aizsardzības apdraudējums. Nepieciešama daudznozaru sadarbība, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus antimikrobiālās rezistences ierobežošanā.

Veselības ministrija un Zemkopības ministrija aicina piedalīties starpnozaru “Vienas veselības” konferencē par antimikrobiālo rezistenci, kas organizēta ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja atbalstu.

Konferences mērķis ir dalīties informācijā par AMR situāciju valstī un Eiropā, kā arī veicināt dialogu starp praktiķiem, zinātniekiem un politikas veidotājiem un ieviesējiem.

Konference notiks hibrīdformātā.

2023. gada 7. decembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tikšanās vieta:            Rīgas Stradiņa universitāte (Dzirciema iela 16)

Darba valoda:              angļu/ latviešu

Tiks nodrošināts tulkojums angļu/ latviešu valodās.

Reģistrācija konferencei līdz 30. novembrim:

https://www.spkc.gov.lv/lv/form/pieteikties-konferencei

Konferences programma pieejama šeit.

Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības – eksāmens

Latvijas Veterinārārstu biedrība 2023. gada 14. decembrī plkst. 9:30 attālināti Zoom platformā organizē Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības-eksāmenu.
Visiem interesentiem lūdzam līdz 11. decembrim iesūtīt uz lvb@lvb.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu – https://lvb.lv/veterinaro-iesniegumi/ , klāt pievienojot izglītības dokumenta kopiju un, ja nepieciešams (ja diplomā norādītais uzvārds atšķiras no tagadējā), arī dokumenta kopiju, kas apliecina uzvārdu maiņu.

Lai saule spoži mirdzot it kā saka,
Daudz koku savā ceļā iestādiet,
Lai krāšņi plaukst šī Tava dzīves taka,
Lai tā pret kalnu zaļā lokā iet.

Sveicam LVB valdes locekli Andreju Elksniņu 30 gadu jubilējā!

LVB valde un administrācija

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com