Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Līdzjūtības

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.
 
Dziļās skumjās paziņojam, ka 21.08.2022. mūžībā devies mūsu kolēģis Ēvalds Stalidzāns. LLA absolvents.
LVB Jēkabpils nodaļa izsaka visdziļāko līdzjūtību un ir kopā ar Ēvalda piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu mūžībā pavadot.
Atvadīšanās 25.08.2022. plkst. 11:00, Jēkabpils pilsētas kapu kapličas

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

26.05.2022.pa mūžības ceļu aizgāja veterinārārsts Jānis Sanders. Izsakam visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

LVB Ventspils nodaļa

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās
( I. Rubene)

Mūžībā aizgājis veterinārārsts, LVB Sudraba skalpeļa saņēmējs
ANTONS TROKŠA (10.08.1945 – 06.05.2022)

Izsakām visdziļāno līdzjūtību piederīgajiem.
LVB Ziemeļlatgales nodaļas veterinārāsti.


Lai Tev dzimtās zemes vēji,
Klusu miera dziesmu dzied…

Balvu novada Briežuciemā mūžībā ir aizgājusi veterinārārste, 1971.g.absolvente,
ANASTASIJA LUBĀNE (SUPE) (15.07.1941. – 12.04.2022.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Balvu novada vetārsti -seniori.

Laiks šovakar vairs neies vecās sliedēs,
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts,
Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts,
Un jasmīns zarains maijā neuzziedēs…
/E. Virza/

Mūžības ceļos devies Jāzeps Šaršūns (19.03.1957. – 23.03.2022.)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Sēru vēsts

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei-
Pārtrūkst stīga un viss ir kluss…

Kazdangā mūžības ceļos ir aizgājis veterinārārsts, 1971.g.Vet.fak.absolvents                                                                                                                 JĀNIS VERZE (1944.-2022)                                                                                                                                                    Līdzjūtība tuviniekiem!                                                                                                                                                                                                                                                             

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

19.02.2022. pa mūžības ceļu aizgāja veterinārārste Ligita Odiņa (05.01.1961.-19.02.2022). Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un Ligitas līdzgaitniekiem.

Atvadīšanās notiks 2022.gada 25.februārī pl.12 no “Priedes” kapiem, Zalves pagasts, Aizkraukles novads.

Līdzjūtība

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās….

Mūžībā ir devies veterinārārsts bijušās PVD Kuldīgas pārvaldes pārtikas inspektors Guntis Rozītis. Izvadīšana 12.02.2022. pl.13 Aizputes ielas kapličā, Kuldīgā

PVD Dienvidkurzemes pārvalde

Cik esmu dzīvojusi, tik sapņojusi.
Cik esmu mīlējusi, tik baudījusi.
Cik esmu zaudējusi, tik ieguvusi.
Cik sapņu spējusi, tik īstenojusi.
Tā mūžam cauri ar sapņiem izgājusi.
Tos rūpīgi krājusi, un glabājusi.
Savas dzīves lappusei tos atstājusi.
Un mūžā kā sapnī pati palikusi.
 
2022. gada 26. janvārī mūžības ceļos devusies veterinārārste Silvija Juzupe (Siliņa).
(dz.22.08.1941.)
LLA VF (1963-1968).
 
Izsakām līdzjūtību – Limbažu novada veterinārārsti


Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
     .Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devies mūsu kolēģis Antons Tropiks. LLA VF (1978.-1983.)
      LVB Jēkabpils un Aizkraukles nodaļa izsaka visdziļāko līdzjūtību un ir kopā ar Antona piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu mūžībā pavadot.
   Atvadīšanās 14.01.2022. plkst. 12:00, Jēkabpils Jaunajos kapos.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com