Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Līdzjūtības

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem uz mūžu atvadoties no veterinārārstes Rudītes Ozoliņas (23.01.1963.-16.07.2024.).

Kolēģi LVB Madonas nodaļā

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Mūžības ceļos devies veterinārārsts Zigurds Ronis ( 19.06.1953.-06.2024.)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem, draugiem un kolēģiem.

Veterinārāsrte Olga Marija Maļinovska

Atkal ir pavasaris, bet ir ļoti skumji, jo ir apklususi mūsu kursa biedrenes JANĪNAS MANGULES sirds [1943.g.1.dec.-2024.g.29.03]. Liekas vēl nesen tikāmies vet. med. fak. absolvēšanas 50.gadadienā, bet Tev atvēlētais mūža laiks nu ir apstājies, tālāk iesim bez  Janinas, tikai sirdīs glabāsim siltas atmiņas. Janīna mīlēja puķes, mežus un savu pilsētu Madonu, nu viņas ceļš ir beidzies. Lai Dieva miers viņas čaklajām un darbīgajām rokām!

LĪDZJŪTĪBA TUVINIEKIEM!

KURSABIEDRI

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Mūžībā devusies Janīna Mangule (dzimusi Jakuškina), dzimusi 1943.10.12., Studēja LLA VF 1962.-1967. g.
Līdzjūtība tuviniekiem un studiju biedriem.

LVB Madonas nodaļa

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Pa mūžības ceļu devusies veterinārārste MAIJA KĻAVA (10.04.1945.-05.03.2024.),
ilggadēja Jelgavas rajona veterinārārste, Jelgavas rajona veterinārās laboratorijas ķīmiķe un laboratorijas vadītāja.

Atvadīšanās 2024. gada 12. martā (otrdiena) plkst 10:30 Jelgavas Baložu kapos.


Bijušie kolēģi laboratorijā

Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.

Mūžībā devies veterinārārsts Juris Lejstrauts (30.08.1939. – 16.02.2024.). Izsakām līdzjūtību draugiem, kolēģiem un studiju biedriem.

Izvadīšana notiks 21.02.2024. plkst. 14:00 Rīgas kremācijas centrā – Krematorijā, Mazajā zālē.

Veterinārārsta Jura Lejstrauta ģimene

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakam visdziļāko līdzjūtību LBTU VMF dekānam Kasparam Kovaļenko, tēvu mūžībā pavadot.

Latvijas Veterinārārstu biedrība

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Mūžībā devies veterinārārsts Antons Bulmeistars (22.12.1945. – 25.12.2023.). Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un studiju biedriem.

Izvadīšana notiks 04.01.2024. plkst. 15:00 Valmieras krematorijā.

Veterinārārste Ieva Ozola

Ir rudens, lietus sitas logā,
Un āboli bez tevis krīt…
/J.Silazars/

2023.gada 15.oktobrī mūžībā devies mūsu kolēģis, ilggadējs veterinārārsts Vaclavs Griņevičs (04.08.1946.-15.10.2023.).

Atvadīšanās notiks 19.10. plkst.14:00 Lāčplēša kapu kapličā (Laimdotas iela 57A, Lielvārde) un apbedīšana Lielvārdes kapos (Meža iela 18, Lielvārde).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un kursa biedriem.

PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes reģiona veterinārārsti.

Es tagad aizeju,
Bet ne jau prom-
Es aizeju tepat
Ar citām puķēm,
Citu sauli,
Citu zemi parunāt.

        Mūžības ceļos ir devusies mūsu kolēģe Šlestrupa Aina Skaidra, dzimusi 1938.gada 18.jūlijā, studējusi LLA VF 1959-1964.gadam.

PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda izsaka dziļu pateicību ikvienam, kurš atsaucās un sniedza visu iespējamo informāciju.

Atvadīšanās no mūžībā aizgājušās Ainas Skaidras Šlestrupas notiks 2023.gada 8.septembrī plkst. 15:00 no Talsu Meža kapu kapličas, Talsos. Atvadīšanās apmeklētāji tiek aicināti ierasties bez vainagiem, tikai ar pāris ziediem, jo tālāk izvadīšana notiks uz krematoriju Rīgā.

Līdzjūtību izsakot,
PDV Ziemeļkurzemes pārvalde un reģiona veterinārārsti

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com