Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Līdzjūtības

Kā brīnumsvecīte es izdzisīšu,
Kad pieskāries būs likteņstundas pirksts,
Bet ļoti gribas, lai aiz manis paliek
Kaut viena tumsai neatdota dzirksts.
( K.Apškrūma)

Mūžībā aizgājis veterinārārsts 
Ivars Arbidāns 
15.01.1963-03.01.2023

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem


LVB Ziemeļlatgales nodaļas veterinārārsti.

Ziemeli, pieklusti šobrīd mazliet,
Balts cilvēks uz baltu mūžību iet !

Balvu novada Škilbēnos mūžībā ir aizgājis veterinārārsts, LVB goda biedrs,
1964.g. veterinārmedicīnas fakultātes absolvents STANISLAVS LOGINS (1936.g.16.05- 2023.g.5.01)
Līdzjūtība tuviniekiem!
Balvu novada vetārsti seniori.

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt,
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.
(O. Vācietis)


Klusajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā esam saņēmuši skumju vēsti. 5.decembrī baltajā mūžības ceļā devies veterinārārsts Jānis Raubiško, LLU VF 1991. gada absolvents.

Atvadīšanās Augšdaugavas novada Ilūkstes kapu kapličā 10.12.2022. pl.12:00.

Izsakām līdzjūtību ģimenei, kolēģiem un draugiem!

PVD Dienvidlatgales pārvalde

Nāk rudens,
Birs lapu zelts
Un rīta rasa
Kā dimants mirdzēs.
Tik Tavu balsi
Vairs nesadzirdēs .

Salacgrīvas pusē mūžībā ir aizgājusi ļoti zinoša un cilvēku iecienīta
veterinārārste,1973. g. vet. fak. absolvente,
NELLIJA BISENIECE (1938. – 2022. g.)

Kursa biedri no 1967. g. izlaiduma.

Š.g. 4.oktobrī pēdējā gaitā pavadījām 1925.gadā dzimušo Tamāru Altbergu – veterinārārsti (studēja LLA Veterinārijas fakultātē  1945-1950), ilggadēju Republikāniskās veterinārās laboratorijas bakteriologu, serologu, virusologu, pat.morfologu. T.Altberga bija laboratorijas veterinārārste visa darba mūža garumā – 44 gadus (1950-1994). Paldies par fanātisko, enerģisko, ieinteresēto, zinātkāro attieksmi pret darbu, par cieņpilnām, sirsnīgām attiecībām ar kolēģiem, par optimismu, dzīvesprieku, iedvesmu!  

Tu tagad tai zemē, kur saule

Vairs vakaros nenorietēs.

Šeit paliek no Tavas gaismas

Sidrabots sirmojums. (L.Brīdaka)

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.
 
Dziļās skumjās paziņojam, ka 21.08.2022. mūžībā devies mūsu kolēģis Ēvalds Stalidzāns. LLA absolvents.
LVB Jēkabpils nodaļa izsaka visdziļāko līdzjūtību un ir kopā ar Ēvalda piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu mūžībā pavadot.
Atvadīšanās 25.08.2022. plkst. 11:00, Jēkabpils pilsētas kapu kapličas

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

26.05.2022.pa mūžības ceļu aizgāja veterinārārsts Jānis Sanders. Izsakam visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

LVB Ventspils nodaļa

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās
( I. Rubene)

Mūžībā aizgājis veterinārārsts, LVB Sudraba skalpeļa saņēmējs
ANTONS TROKŠA (10.08.1945 – 06.05.2022)

Izsakām visdziļāno līdzjūtību piederīgajiem.
LVB Ziemeļlatgales nodaļas veterinārāsti.


Lai Tev dzimtās zemes vēji,
Klusu miera dziesmu dzied…

Balvu novada Briežuciemā mūžībā ir aizgājusi veterinārārste, 1971.g.absolvente,
ANASTASIJA LUBĀNE (SUPE) (15.07.1941. – 12.04.2022.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Balvu novada vetārsti -seniori.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com