Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Valde

LVB valde strādā 5 cilvēku sastāvā:

  • Valdis Šmēliņš — valdes priekšsēdētājs (kopš 2020. gada)
  • Kristaps Reķis, privātpraktizējošs veterinārārsts (valdes loceklis kopš 2021. gada)
  • Andrejs Elksniņš, privātpraktizējošs veterinārārsts (valdes loceklis kopš 2022. gada)
  • Inga Birne, veterinārārste (valdes locekle kopš 2021. gada)
  • Līga Kovaļčuka,asociētā profesore, Dr.med.vet.(valdes locekle kopš 2021.gada)

Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl LVB kopsapulce uz 3 gadiem. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav kopsapulces kompetencē.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos. Neatliekamu jautājumu risināšanai var tikt sasaukta ārkārtas valdes sēde.
Valdes sēdes datumu un darba kārtību izziņo ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms valdes sēdes (tīmekļa vietnē).
Vairāk informācija par valdes sēžu kārtību:
LVB valdes darba organizēšanas nolikums

Valdes sēžu protokoli: