Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Valde

LVB valde strādā 4 cilvēku sastāvā:

  • Ilmārs Dūrītis – valdes priekšsēdētājs (kopš 2023. gada)
  • Kristaps Reķis, privātpraktizējošs veterinārārsts (valdes loceklis kopš 2021. gada)
  • Andrejs Elksniņš, privātpraktizējošs veterinārārsts (valdes loceklis kopš 2022. gada)
  • Inga Birne, veterinārārste (valdes locekle kopš 2021. gada)
  • Madara Lāce ( valdes locekle kopš 2023.gada)

Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl LVB kopsapulce uz 3 gadiem. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav kopsapulces kompetencē.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos. Neatliekamu jautājumu risināšanai var tikt sasaukta ārkārtas valdes sēde.
Valdes sēdes datumu izziņo mēnesi pirms valdes sēde ,un darba kārtību izziņo ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms valdes sēdes (tīmekļa vietnē).
Vairāk informācija par valdes sēžu kārtību:
LVB valdes darba organizēšanas nolikums

Valdes sēžu protokoli:

LVB valdes sēde 25.08.2023.

LVB valdes sēde 09.06.2023.

LVB valdes sēde 31.03.2023.

LVB ārkārtas valdes sēde 13.03.2023.

LVB valdes sēde 24.02.2023.

LVB valdes sēde 27.01.2023.

LVB ārkārtas valdes sēde 10.11.2022.

LVB valdes sēde 04.11.2022.

LVB valdes sēde 23.09.2022.

LVB valdes sēde 26.08.2022.

LVB valdes sēde 12.08.2022.

LVB valdes sēde 27.05.2022.

LVB valdes sēde 25.03.2022

LVB valdes sēde 25.02.2022

LVB valdes sēde 28.01.2022

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com