Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Valde

LVB valde strādā 5 cilvēku sastāvā:

Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, LVB valdes priekšsēdētājs

Dzimis 1976. gadā Pļaviņās, mācījies Odzienas 9-gadīgajā skolā, vēlāk absolvējis Vecbebru Lauksaimniecības tehnikumu, iegūstot lauksaimnieka specializāciju, bet 2000. gadā LLU Veterinārmedicīnas fakultāti (ar izcilību), iegūstot veterinārārsta kvalifikāciju. 2003. gadā aizstāvējis Veterinārmedicīnas maģistra grādu, bet 2011. gadā ieguvis Veterinārmedicīnas zinātņu doktora grādu.
Kopš 2000. gada ir LVB biedrs, mācībspēks LBTU Veterinārmedicīnas fakultātē (pašreiz profesors Klīniskajā institūtā), kā arī praktizējošs veterinārārsts. Bijis LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns (no 2011. līdz 2018. gadam), LR 13. Saeimas deputāts un LR Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs (no 2019 līdz 2022. gadam).

Madara Lāce, LVB valdes locekle

Sertificēta veterinārārste, absolvējusi LLU Veterinārmedicīnas fakultāti 2015.gadā, kopš tā brīža strādā par mazo dzīvnieku veterinārārstu. Izgājusi pēcdiploma apmācības ESAVS (European School for Advanced Veterinary studies) mazo dzīvnieku vizuālajā diagnostikā. Kopš 2019.gada ir Internacionālās Veterinārās Ultrasonogrāfijas biedrības (IVUSS) biedrs. Kopš 2022.gada strādā LBTU Veterinārmedicīnas fakultātē par vieslektori, pasniedz brīvās izvēles studiju kursu “Mazo dzīvnieku diagnostiskā ultrasonogrāfija”, kā arī praktizē Pet City Candera klīnikā un LBTU mazo dzīvnieku veterinārajā klīnikā.

Kristīna Šteina, LVB valdes locekle

Sertificēta veterinārārste, studējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē (1991-1997). Strādājusi Valsts veterinārajā dienestā un Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārajā departamentā, kur pamatpienākumi bijuši veterinārās nozares normatīvo aktu projektu izstrāde un virzība, kā arī darbs pirms-iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību un tās normatīvo aktu ieviešanā Latvijā. Paralēli darbam valsts pārvaldē studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1998-2004), kuru beidzot izstrādājusi bakalaura darbu par Eiropas Savienības veterināro likumdošanu. Juridisko izglītību likusi lietā, ilgus gadus strādājot skandināvu finanšu uzņēmumu grupā Nordea kā procesu nodrošināšanas speciālists un risku un atbilstības speciālists. 2019.gadā atgriezusies pirmajā profesijā, atjaunojusi veterinārmedicīnas prakses sertifikātu un šobrīd strādā kā praktizējošs veterinārārsts SIA “Ogres Veterinārā Ambulance”.

Māra Viduža, LVB valdes locekle

Studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārijas fakultātē no 1983. līdz 1988. gadam. Darba gaitu sākums bijis kopsaimniecībās Ziedkalne un Nākotne, VMF (1988-1993). Izveidojusi lauku veterinārārsta privātpraksi. Strādājusi Jelgavas rajona veterinārajā laboratorijā par seroloģi un kvalitātes sistēmas vadītāju (1999-2005), par izpilddirektori un valdes priekšsēdētāju Latvijas Veterinārārstu biedrībā (2005-2020). Strādājusi par veterinārārstu cūkkopības kompleksā “Kroņauce”. Kopš 2021. gada rudens darba vieta ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja Laboratoriju akreditācijas nodaļa, kurā var izmantot kādreiz iegūtās kvalitātes sistēmas vadītāja zināšanas, veicot auditus dažādu jomu laboratorijās. Privātprakse laukos pārmainījusies no visu sugu dzīvniekiem uz vakcināciju mīļdzīvniekiem un konsultācijām saimniekiem pirms došanās ar mīluli uz klīniku.

Andrejs Elksniņš, LVB valdes loceklis

Dzimis Daugavpilī zemnieku ģimenē. Absolvējot skolu, skaidri zināja, kur mācīsies tālāk. 2012. gadā iestājās LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, absolvēja to 2018. gadā. No 2018.gada jūnija ir lauksaimniecības dzīvnieku veterinārās prakses vadītājs. Šobrīd prakse nodarbina trīs veterinārārstus, kuri strādā lauksaimniecības dzīvnieku sektorā. Ar sievu Ilonu, kura ir veterinārārste, audzina meitiņu.

 

Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl LVB kopsapulce uz 3 gadiem. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav kopsapulces kompetencē.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos. Neatliekamu jautājumu risināšanai var tikt sasaukta ārkārtas valdes sēde.
Valdes sēdes datumu izziņo mēnesi pirms valdes sēde ,un darba kārtību izziņo ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms valdes sēdes (tīmekļa vietnē).
Vairāk informācija par valdes sēžu kārtību:
LVB valdes darba organizēšanas nolikums

Valdes sēžu protokoli:

LVB valdes sēde 24.04.2024.

LVB valdes sēde 27.03.2024.

LVB valdes sēde 28.02.2024.

LVB valdes sēde 02.02.2024.

LVB valdes sēde 22.12.2023.

LVB valdes sēde 22.11.2023.

LVB valdes sēde 25.10.2023.

LVB valdes sēde 22.09.2023.

LVB valdes sēde 25.08.2023.

LVB valdes sēde 09.06.2023.

LVB valdes sēde 31.03.2023.

LVB ārkārtas valdes sēde 13.03.2023.

LVB valdes sēde 24.02.2023.

LVB valdes sēde 27.01.2023.

LVB ārkārtas valdes sēde 10.11.2022.

LVB valdes sēde 04.11.2022.

LVB valdes sēde 23.09.2022.

LVB valdes sēde 26.08.2022.

LVB valdes sēde 12.08.2022.

LVB valdes sēde 27.05.2022.

LVB valdes sēde 25.03.2022

LVB valdes sēde 25.02.2022

LVB valdes sēde 28.01.2022

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com