Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Valde

 

LVB valde strādā 4 cilvēku sastāvā:

  • Valdis Šmēliņš – valdes priekšsēdētājs (kopš 2020. gada)
  • Kristaps Reķis, privātpraktizējošs veterinārārsts (valdes loceklis kopš 2021. gada)
  • Andrejs Elksniņš, privātpraktizējošs veterinārārsts (valdes loceklis kopš 2022. gada)
  • Inga Birne, veterinārārste (valdes locekle kopš 2021. gada)

Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl LVB kopsapulce uz 3 gadiem. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav kopsapulces kompetencē.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos. Neatliekamu jautājumu risināšanai var tikt sasaukta ārkārtas valdes sēde.
Valdes sēdes datumu un darba kārtību izziņo ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms valdes sēdes (tīmekļa vietnē).
Vairāk informācija par valdes sēžu kārtību:
LVB valdes darba organizēšanas nolikums

Valdes sēžu protokoli:

LVB valdes sēde 27.01.2023

LVB ārkārtas valdes sēde 10.11.2022.

LVB valdes sēde 04.11.2022.

LVB valdes sēde 23.09.2022.

LVB valdes sēde 26.08.2022.

LVB valdes sēde 12.08.2022.

LVB valdes sēde 27.05.2022.

LVB valdes sēde 25.03.2022

LVB valdes sēde 25.02.2022

LVB valdes sēde 28.01.2022

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com