Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Struktūra

LVB valde

  • Valdis Šmēliņš — valdes priekšsēdētājs
  • Kristaps Reķis
  • Kaspars Udrass
  • Inga Birne
  • Līga Kovaļčuka

LVB administrācija:
Direktore – Dace Upeniece
Sekretāre – Raita Upmane
Grāmatvede – Kira Banziņa

LVB komisijas:

Sertifikācijas komisijas – priekšsēdētāja Valda Sējāne
Profesionālās ētikas komisija – priekšsēdētājs Armands Vekšins
Izglītības komisija – priekšsēdētāja Gundega Mičule
Revīzijas komisija – priekšsēdētāja Ieva Meiere

Profesionālās sekcijas:
​Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcija – vadītāja Dita Stalte
Zirgu ārstu sekcija – vadītājs Juris Tolpežņikovs
Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu sekcija – vadītāja Ieva Līva
Pārtikas un higiēnas sekcija – vadītāja Inita Galkina

LVB sastāvā darbojas sekojošas teritoriālās nodaļas:
Ziemeļpierīga – vadītājs Ilmārs Zemnieks t.29488271,e-pasts:Zva.kegums@inbox.lv
Rietumpierīga- vadītāja Kristiāna Gadzāne t. 29618707, e-pasts: kristiana92@gmail.com
Ziemeļvidzeme- vadītāja Evija Konzulāne t.26492365,e-pasts: evija_kozulane@inbox.lv
Madona – vadītāja Stella Šantare t. 22044953, e-pasts: stella.santare@gmail.com
Ziemeļlatgale – vadītāja Irēna Sprūdža t.29486785, e-pasts:isprud@inbox.lv
Dienvidzemgale vadītāja Baiba Lisovska t.26516670,e-pasts: baiba.lisovska@pvd.gov.lv
Ventspils – vadītāja Arta Maula t. 29186508, e-pasts: arta.maula@inbox.lv
Liepāja – vadītājs Gatis Kalniņš t.29451560, e-pasts: drgatiskalnins@inbox.lv
VMF Studentu nodaļa – vadītāja Elīna Līce t. 26084806, e-pasts: liice.elii@gmail.com
Jēkabpils-Aizkraukles nodaļa – vadītājs Vladislavs Truskovskis t.29267455, e-pasts: vladislavstruskov@inbox.lv
Kuldīga -vadītāja Signe Vīgante t.26474499, e-pasts: signevigante@inbox.lv
Saldus – vadītājs Miķelis Žunda t. 29282290, e-pasts: j.orions@inbox.lv