Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Struktūra

LVB valde

  • Ilmārs Dūrītis — valdes priekšsēdētājs
  • Kristaps Reķis
  • Andrejs Elksniņš
  • Inga Birne
  • Madara Lāce

LVB administrācija:

Direktore – Dace Viļuma
LVB biroja administratore -Iveta Vaškevica
Grāmatvede – Kira Banziņa

LVB komisijas:

Sertifikācijas komisijas – priekšsēdētāja Valda Sējāne
Profesionālās ētikas komisija – priekšsēdētājs Armands Vekšins
Izglītības komisija – priekšsēdētāja Gundega Mičule
Revīzijas komisija – priekšsēdētāja Ieva Meiere

Profesionālās sekcijas:

​Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcija – vadītāja Linda Kalniņa
Zirgu ārstu sekcija – vadītājs Juris Tolpežņikovs
Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu sekcija – vadītāja Ieva Ozola
Pārtikas un higiēnas sekcija – vadītāja Inita Galkina
Senioru sekcija

LVB sastāvā darbojas sekojošas teritoriālās nodaļas:

Ziemeļpierīga – vadītājs Ilmārs Zemnieks t.29488271,e-pasts:Zva.kegums@inbox.lv
Rietumpierīga- vadītāja Kristiāna Gadzāne t. 29618707, e-pasts: kristiana92@gmail.com
Ziemeļvidzeme- vadītāja Evija Kozulāne t.26492365,e-pasts: evija_kozulane@inbox.lv
Madona – vadītāja Stella Šantare-Litvina t. 22044953, e-pasts: stella.santare@gmail.com
Ziemeļlatgale – vadītāja Irēna Sprūdža t.29486785, e-pasts:isprud@inbox.lv
Dienvidzemgale vadītāja Baiba Lisovska t.26516670,e-pasts: baiba.lisovska@pvd.gov.lv
Liepāja – vadītājs Gatis Kalniņš t.29451560, e-pasts: drgatiskalnins@inbox.lv
VMF Studentu nodaļa – vadītāja Annija Ance Valdmane
Jēkabpils-Aizkraukles nodaļa – vadītājs Vladislavs Truskovskis t.29267455, e-pasts: vladislavstruskov@inbox.lv
Kuldīga -vadītāja Signe Vīgante t.26474499, e-pasts: signevigante@inbox.lv
Saldus – vadītājs Miķelis Žunda t. 29282290, e-pasts: j.orions@inbox.lv

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com