Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mēnesis: 2022. gada jūlijs

Par PVN piemērošanu pakalpojumam mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai

Zemkopības ministrija informē, ka šī gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 359). Noteikumu Nr. 359 14.2. apakšpunktā noteikts, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona samaksā veterinārmedicīniskās prakses iestādei maksu par praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 euro. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotajā daļā noteiktajam,  privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Zemkopības ministrija skaidro, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija ir darbība, kurā praktizējošs veterinārārsts iesaistās kā valsts pārvaldes uzdevumu īstenotājs pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 21. panta ceturtajā daļā tam doto pilnvarojumu veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Lasīt vairāk

Vebinārs ‘’Komerciāla gaļas trušu izaudzēšana’’

13. jūlijā vebinārs par ekonomiski pamatotu, lētu un peļņu nesošu gaļas trušu izaudzēšanu.
Latvijā vērtīgā trušu gaļa tiek saražota nepietiekoši un ir indikācijas par to, ka jau tuvākā nākotnē pieprasījums pēc vērtīgās trušu gaļas tikai pieaugs.

pieskaitot arī citus iespējamos izdevumus trušu gaļas pašizmaksai vajadzētu svārstīties no 2,50 – 3,0 eiro/kg. Kā šādus rezultātus iegūt, par to stāstīšu vebinārā.

Lasīt vairāk

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs aicina uz trim vebināriem ar Veterinārārsti Māru Vidužu!

Tēmas, datumi un laiki:
20.jūlijs, 18:30 – 20:00 “Uzlējumi ar spirtu, ko var pagatavot pats, kuri augi un ar kādu sastāvu tie izmantojami”
27.jūlijs, 18:30 – 20:00 “Receptes uzlējumiem; lektores pārbaudītas un no literatūras avotiem gūtas.”
3.augusts, 18:30 – 20:00 “Nezāles – pienenes, virza, gārsa, vārpata, nātra, plikstiņi, dažādās ceļmallapas – gan kā ārstniecības augi, gan sālātiem u.c. ēdieniem.”

Lasīt vairāk

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com