Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LVB apbalvojumi

Nolikums par LVB apbalvojumiem (pēdējā redakcija 30.10.2020)

• LVB Goda biedrs
• Atzinība “Sudraba zīme”
• Balva “Sudraba skalpelis”
• Atzinības raksts
• Balva “Debitants veterinārijā”
• Balva “Gada students”
• Valdes priekšsēdētāja pateicība


LVB GODA BIEDRI:
 • 1990. gads
  • Juris Kalniņš
  • Valdis Skroms
  • Margrieta Skroma
  • Jānis Skroms
  • Artūrs Vītums
  • Raimunds Zemjānis
 • 1995. gads
  • Niels-Ole Bjerregaard
  • Liene Dindone
  • Lars Holsaae
  • Imants Kronbergs
  • Svein Kvaloy
  • Oļģerts Parčinskis
  • Harijs Zālītis
 • 1996. gads
  • Igors Afanasjevs
  • Arnolds Dzirne
  • Anna Nicmane
  • Gunārs Preinbergs
  • Artūrs Rūsa
 • 1997. gads
  • Mirdza Aukšmukste
  • Maija Ķiece
  • Alaistars Porters
 • 1998. gads
  • Irēna Burģele
  • Velta Felzenberga
  • Edgars Liepiņš
  • Ilga Raģe
 • 1999. gads
  • Artūrs Garančs
  • Pēteris Keidāns
 • 2000. gads
  • Voldemārs Daija
  • Modris Ziemelis
 • 2001. gads
  • Biruta Ārija Gulbe
  • Anatolijs Kotāns
  • Kārlis Taurītis
 • 2002. gads
  • Staņislavs Logins
 • 2003. gads
  • Ļevs Jemeļjanovs
  • Ilvars Krūmiņš
  • Rita Rone
 • 2004. gads
  • Leons Liepa
  • Gundega Mičule
  • Dagnija Siriusa
 • 2005. gads
  • Ivars Šulcs
 • 2006. gads
  • Alberts Auzāns
  • Jānis Bite
  • Veronika Bite
  • Edgars Turks
 • 2007. gads
  • Jānis Vētra
 • 2008. gads
  • Ausma Kalēja
  • Roberts Trubka
 • 2010. gads
  • Ēvalds Apīnis
  • Emīls Jēgers
  • Reinis Saulītis
 • 2011. gads
  • Vija Valtere
 • 2012. gads
  • Haralds Mozgirs
 • 2013 gads
  • Arnis Mugurēvičs
 • 2017. gads
  • Lija Sirmā
  • Juris Tolpežņikovs
 • 2019. gads
  • Ģirts Drapče 
 • 2021. gads  
  • Jāzeps Rimeicāns
 • 2024. gads
  • Vita Antāne
  • Lita Konopore
SUDRABA SKALPEĻA SAŅĒMĒJI PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU VETERINĀRMEDICĪNĀ
 • 2015. gads
  • Aivars Alksnis — Jelgava
  • Tadeušs Vaļevko — Ogre
  • Lija Sirmā — Rīga
 • 2016. gads
  • Anita Mierkalne — Tukums
  • Inese Ozola — Tukums
  • Benita Nikolajeva — Alūksne
  • Gunārs Gabrišs — Madona
  • Dzidra Džeriņa — Madona
  • Marija Konone — Madona
  • Benita Drapče — Rīga
  • Māra Lielcepure — Jelgava
  • Vija Keršus — Dobele
  • Juris Kancāns — Bauska
  • Tekla Gribuste — Jēkabpils
 • 2017. gads
  • Austra Tolkačova — Engure
  • Valija Kancāne — Aknīste
  • Maruta France — Jelgava
  • Jānis Pavlovs — Dobele
  • Vaira Pavlova — Dobele
  • Rudīte Ķeze — Madona
  • Elvīra Tomiņa — Madona
  • Teresija Zverbule — Madona
  • Vija Enkuzēna — Rīga
  • Linards Meija — Saldus
  • Lilita Andersone — Saldus
  • Zinta Taurīte — Saldus
  • Ināra Šmita — Saldus
  • Gita Alvīne Žaunere — Talsi
  • Juris Mucenieks — Tukums
  • Sarmīte Eisaka — Tukums
  • Pārsla Zavalujeva — Tukums
  • Vija Antone — Rīga
 • 2018. gads
  • Marija Baltiņa – Rēzeknes nov.
  • Rudīte Benta – Smiltene
  • Modris Čukurs – Rūjienas nov.
  • Sergejs Fedotovs – Rēzeknes nov.
  • Irēna Gintere – Aizputes nov.
  • Leontijs Kampāns – Ķekavas nov.
  • Smaidīte Kemte – Saldus nov.
  • Daina Liepa – Saldus nov.
 • 2019. gads
  • Gunta Isajeva
  • Valda Cekule
  • Ligita Eiduka
  • Ilga Saulīte
  • Regīna Metlāne
  • Silvija Strupka
  • Aigars Briņķis
 • 2020. gads
  • Aija Briņķe
  • Miervaldis Kļaviņš
  • Dina Kleimane
  • Ludmila Loseva
  • Staņislava Grišāne
  • Zigrīda Gailume
  • Līga Andersone
  • Dainis Sīpols
  • Maija Lotocka
  • Sarmīte Freimane
  • Dace Rozentāle
  • Anna Krūklīte        
 • 2021. gads
  • Vija Vētra
  • Ilona Beināre
  • Rudīte Ozoliņa
  • Aivars Sudrabs
 • 2022. gads
  • Antra Dadzīte
  • Solveiga Bože
 • 2023. gads
  • Anita Leimante
  • Andis Jaksis
  • Veneranda Krišāne
  • Irēna Kigitoviča
  • Līga Kumsāre
  • Inita Ūbele
  • Anda Kučāne
  • Andris Strelēvics
 • 2024. gads
  • Jānis Beinerts
  • Jānis Švāģeris
  • Aldis Brencis
  • Zinaida Vamze
  • Ilona Broka
  • Gita Some
  • Andris Girss
  • Jurijs Gridasovs
  • Juris Tolpežņikovs
  • Miķelis Žunda
  • Inta Kļava
  • Gunārs Laizāns
  • Inese Dūjiņa
  • Brigita Dzene


ATZINĪBAS RAKSTS UN LVB EMBLĒMAS ZELTA ZĪME:
 • 2020. gads
  • Aivars Broks
  • Vilma Briede
 LVB SUDRABA ZĪME:
 • 2021. gads
  • Jekaterina Plaksina
  • Juris Tolpežņikovs
  • Juris Zemzars
  • Egils Juitinovičs
  • Valda Sējāne
  • Māra Viduža
 • 2023. gads
  • Silva Grīnblate
  • Laura Voiko
 • 2024. gads
  • Ārija Krievāne
DEBITANTS VETERINĀRIJĀ:
 • 2021. gads
  • Gusts Indāns
 • 2023. gads
  • Krista Rudēvica

ATZINĪBAS RAKSTS:​
 • 2020. gads
  • Valdis Pusbarnieks
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com