Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mēnesis: 2024. gada jūnijs

Vēlu saujiņu prieka un laimes,
Veselu pūru veselības.
Lai ir dzīvē vienmēr saules gana,
Lai ir silts, kad vēli brāzmot sāk.
Dzīves cīņās izturību,
Bēdu dienās pacietību.
Vienmēr visur – Mīlestību.

Sveicam LVB Goda biedru Robertu Trubku 85 gadu jubilejā!

LVB valde un administrācija

Veterināro zāļu Kexxtone 32,4g tirdzniecības atļaujas apturēšana un visu sēriju atsaukšana no tirgus

Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar Elanco, Eiropas zāļu aģentūru un Latvijas Veterinārārstu biedrību vēlas informēt Jūs par veterināro zāļu “Kexxtone 32,4 g ilgstošas iedarbības ierīce ievadīšanai spureklī liellopiem” tirdzniecības atļaujas apturēšanu un visu sēriju atsaukšanu no tirgus.

Kexxtone 32,4 g ilgstošas iedarbības ierīce ievadīšanai spureklī liellopiem ir veterinārās zāles, kas satur aktīvo vielu monenzīnu un ir paredzētas, lai pirms atnešanās samazinātu ketozes sastopamības biežumu slaucamām govīm/telēm, kurām var attīstīties ketoze.

Ražošanas procesa izmaiņu radīta kvalitātes defekta rezultātā ir palielinājusies bolu atrīšana liellopiem. Atrītie boli joprojām saturēja monenzīna tabletes, kuras iespējams apēst citu sugu dzīvniekiem, piemēram, suņiem. Iepriekš minētais radīja aizdomas par nepietiekamu iedarbības efektivitāti liellopiem un palielinātu risku nemērķa sugām (suņiem). Tādēļ piesardzības nolūkos, lai novērstu nejaušu saskari un mazinātu blakusparādību risku nemērķa sugām, visas Kexxtone sērijas tiek atsauktas no tirgus līdz pat veterinārārstu līmenim. Lūdzu, sazinieties ar Kexxtone piegādātāju, lai uzzinātu par atlikušo zāļu iepakojumu atpakaļ nosūtīšanas kārtību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Veterinārārsti vairs nedrīkst izmantot Kexxtone un ir jāapsver citu piemērotu alternatīvu veterināro zāļu izmantošana.

Aicinām nekavējoties ziņot par jebkurām blakusparādībām pēc Kexxtone lietošanas tirdzniecības atļaujas turētājam: PV.LVA@elancoah.com vai Pārtikas un veterinārajam dienestam, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu: https://www.pvd.gov.lv > Nozares > Veterinārās zāles > Veterināro zāļu blakusparādību uzraudzība.

Plašāka informācija pieejama Elanco vēstulē veterinārārstiem, kas publicēta PVD un LVB mājas lapās, kā arī nosūtīta visiem veterinārārstiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar  PVD Veterināro zāļu daļu pa tālruni +371 67084618.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com