Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Likumdošanas izmaiņas

Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizēja reģistrācija

Informējam, ka Latvijas Vēstnesī 28.06.2022 ir publicēti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas stāsies spēkā ar 1. jūliju.

Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju ar 01.07.2022. varēs veikt  praktizējošs veterinārārsts, kas ir noslēdzis līgumu ar LDC un ir reģistrējies PVD kā veterinārmedicīniskā prakses iestāde.

Saite uz MK noteikumiem Nr. 359: https://likumi.lv/ta/id/333571-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba

Zāļu iegāde, uzglabāšana, uzskaite, lietošana un iznīcināšana veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Informējam, ka spēku zaudējuši Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 258 “Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles”.

Ar š.g. 14. jūniju stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 337 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, uzskaites, lietošanas un iznīcināšanas noteikumi veterinārmedicīniskās prakses iestādēs” (pieejams – https://likumi.lv/ta/id/333186).

Lasīt vairāk

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com