Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zāļu iegāde, uzglabāšana, uzskaite, lietošana un iznīcināšana veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Informējam, ka spēku zaudējuši Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 258 “Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles”.

Ar š.g. 14. jūniju stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 337 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, uzskaites, lietošanas un iznīcināšanas noteikumi veterinārmedicīniskās prakses iestādēs” (pieejams – https://likumi.lv/ta/id/333186).

Aicinām pievērst uzmanību šādām prasībām:

 1. Papildus esošajai informācijai uzskaites sistēmā:
  1. par saņemtajām recepšu zālēm jānorāda – zāļu forma, stiprums un tirdzniecības atļaujas numurs;
  1. norāda,  ka zāles lietotas pēc “kaskādes principa” vai antimikrobiālās zāles lietotas profilakses vai metafilakses nolūkos;
  1. saglabā informāciju par iznīcinātajām zālēm bez atsevišķa akta  sagatavošanas (skat. 17.5. apakšpunkts);
 2. Definēts “kaskādes princips” un noteikti pienākumi, kas jāievēro veterinārmedicīniskās prakses iestādēm pamatojoties uz jauno Veterināro zāļu regulu (skat.  Regulas 2019/6 112., 113. un 114. pants);
 3. Lietojot zāles produktīviem dzīvniekiem saskaņā ar “kaskādes principu”, aprēķina zāļu izdalīšanās periodu, izmantojot jauno metodiku (skat.  Regulas 2019/6 115.pants);
 4. Ja veterinārmedicīniskās prakses iestādē konkrēta dzīvnieka ārstēšanai nav nepieciešamās Latvijā reģistrētās veterinārās zāles un tās nav pieejamas lieltirgotavā vai aptiekā, tad izņēmuma gadījumā iestādei ir atļauts tās nopirkt no citas veterinārmedicīniskās prakses iestādes (skat. 17.1. un 17.2. apakšpunkts);
 5. Zāles, kas paredzētas eitanāzijai un nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II vai III sarakstā, jāuzglabā slēdzamā skapī (atļauts uzglabāt kopā ar II vai III saraksta vielām un zālēm).

Praktizējošs veterinārārsts ir pierādījis, ka spēj nodrošināt atbildīgu zāļu apriti un uzskaiti veterinārmedicīniskās prakses iestādē, tādējādi turpinot ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrības veselības nodrošināšanā. Svarīgi arī turpmāk saglabāt un attīstīt veiksmīgu un produktīvu sadarbību starp praktizējošiem veterinārārstiem, dzīvnieku īpašniekiem un uzraudzības iestādēm.

Informāciju sagatavoja pēc ZM sniegtās informācijas I.Ritmane

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com