Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kvalifikācijas punkti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 25 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 25
Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 33. §)

Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 25

Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu novērtējums

Nr.
p.k.
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumsMinimālais punktu skaits1
1.Veterinārmedicīnas kursi, semināri un konferences Latvijā (izņemot Latvijas Veterinārārstu biedrības konferences):
1.1.viena diena (ne mazāk kā trīs stundas)1
1.2.divas dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)3
1.3.trīs un vairāk dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)5
1.4.tālmācības kursi3
2.Veterinārmedicīnas kursi, semināri un konferences ārpus Latvijas:
2.1.viena diena (ne mazāk kā trīs stundas)3
2.2.divas dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)5
2.3.trīs un vairāk dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)7
2.4.tālmācības kursi5
3.Piedalīšanās Latvijas Veterinārārstu biedrības konferencē3
4.Veterinārmedicīniskās preses abonēšana uz vienu gadu:
4.1.Latvijas Veterinārārstu biedrības izdevums3
4.2.citas valsts izdevums, ko izdod vismaz četras reizes gadā5
5.Stažēšanās pie sertificēta veterinārārsta (ne mazāk kā piecas dienas):
5.1.Latvijā3
5.2.ārzemēs5
6.Prakses vadīšana:
6.1.studentu internatūras prakses vadīšana30
6.2.studentu prakses vadīšana (ne mazāk kā 10 darbdienas)10
6.3.profesionālās izglītības iestādes audzēkņu prakses vadīšana (ne mazāk kā 10 darbdienas)5
7.Stažēšanās vadīšana (ne mazāk kā piecas dienas)3
8.Sagatavots un nolasīts referāts veterinārmedicīnas jomā:
8.1.Latvijā3
8.2.ārzemēs5
9.Sagatavota un publicēta brošūra (grāmata) veterinārmedicīnas jomā10/20
10.Akadēmiskā vai zinātniskā grāda iegūšana veterinārmedicīnā vai ar to saistītā jomā20

Piezīme. 1 Sertifikācijas komisija par pasākumu var piešķirt papildu kvalifikācijas punktus, ņemot vērā:
1) temata aktualitāti – vienu kvalifikācijas punktu;
2) lektora kvalifikāciju – vienu kvalifikācijas punktu;
3) plānotas praktiskās nodarbības – vienu kvalifikācijas punktu. Zemkopības ministrs K. Gerhards

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com