Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mēnesis: 2021. gada jūnijs

LOSP INFORMĀCIJA

Eiropas Komisija aicina visus interesentus piedalīties nākamajā sabiedriskajā apspriešanā par veicināšanas politikas pārskatīšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.
ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir atvērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt viņu esošo biznesu. Šajā apspriešanā tiks uzklausīti viedokļi par to, kā veicināšanas politika var uzlabot tās ieguldījumu ilgtspējīgākas ražošanas, patēriņa un sabalansētāka uztura popularizēšanā saskaņā ar Eiropas Komisijas stratēģiju “No lauka līdz galdam”, biodaudzveidības stratēģijām un Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.
Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Anketu var pildīt latviešu valodā. 

Apspriešana atvērta līdz šī gada 23.jūnijam un pieejama šajā saitē:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-ES-lauksaimniecibas-un-partikas-produkti-veicinasanas-politika-Eiropas-Savieniba-un-arpus-tas-politikas-parskatisana_lv

Zane Jonaite
Biroja vadītāja

SĒRU VĒSTS

In Memoriam
Signe Štelbauma
(20.12.1929.-05.06.2021)

Man nogura dvēslīte
Garu mūžu dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devusies mūsu mamma, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa Signe.
Izvadīšana no Užavas baptistu baznīcas 10.06.2021. Pulksten 13:00 uz Silmalas kapiem.

Signe Štelbauma 1954. absolvēja LLA veterinārmedicīnas fakultāti. Līdz 1960.strādāja katedrā kā laborante.
Tālāk strādāja Skrīveru starprajonu veterinārā laboratorijā kā vadītāja.No 1964.- 1990.05.
Strādāja Tukuma veterinārājā laboratorijā, Tad dzīves ceļi aizveda uz Ventspili.

Mazmeita Zane Štelbauma.