Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Privātuma politika

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus

Sīkfaili palīdz mums dot jums iespējami labāko pieredzi, pastāvīgi pilnveidot mūsu vietni un sniegt jums informāciju labāk un ātrāk. Noklikšķinot uz pogas “Atļaut sīkfailus”, jūs piekrītat šādu sīkfailu izmantošanai. Ja vēlaties gūt papildu informāciju par to, kā lietojam šos sīkfailus, vai mainīt savu izvēli, ko varat darīt jebkurā laikā, lūdzu, klikšķiniet uz “Rādīt detalizēti”.

Rādīt detalizēti

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org

Kādam nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes?

Latvijas Veterinārārstu biedrības tīmekļa vietnē www.lvb.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai:

atcerētos, vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes;

analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiku, ilgumu, skatītākās sadaļas).

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

Kā kontrolēt vai izdzēst sīkdatnes?

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst.

Plašāk lasiet https://www.aboutcookies.org/

Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/

Atļaut sīkfailus

Privātuma politika

     Latvijas Veterinārārstu biedrības privātuma politika

Esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzam iepazīties ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Kā mēs izmantojam personas datus?
Kā mēs nododam personas datus?
Kā mēs uzglabājam personas datus?
Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Šis Latvijas Veterinārārstu biedrības privātuma politikas dokuments ietver pamatprincipus, kā apstrādājam jūsu personas datus, kas nonāk mūsu rīcībā, kad jūs izmantojat Latvijas Veterinārārstu biedrības pakalpojumus (piemēram, iesniedzot dokumentus sertifikācijai, resertifikācijai, apmeklējot Latvijas Veterinārārstu biedrības rīkotās konferences u.tml.). Latvijas Veterinārārstu biedrības sniegto pakalpojumu klāsts ir plašs, un privātuma politikas dokumentā tie visi tiek dēvēti par “Pakalpojumiem”.

Šajā dokumentā ir skaidrotas jūsu iespējas un tiesības attiecībā uz veidu, kādā mēs izmantojam informāciju par jums. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem, jums ir tiesības neizmantot mūsu Pakalpojumus. Jebkurā laikā jums ir iespējas atteikties no mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem, rakstveidā mums par to paziņojot.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Veterinārārsta  sertifikāti. Atbilstoši Veterinārmedicīnas likuma 54.3 pantā (1) punktā

noteiktajam, Latvijas Veterinārārstu biedrība veic šādus valsts pārvaldes uzdevumus:

1) izsniedz, aptur, atjauno un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātus un pagarina to derīguma termiņu;

2) izstrādā un apstiprina veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pretendenta kvalifikācijas pārbaudes programmu, kā arī organizē kvalifikācijas pārbaudes;

3) reģistrē veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņēmējus un uztur sertificēto personu reģistru

Dati tiek izmantoti, lai izveidotu jūsu sertifikātu un informētu jūs par tā izgatavošanu.

Pamatojoties uz MK  07.01.2021. noteikumiem Nr. 25 Pretendents biedrībā iesniedz:

iesniegumu sertifikāta izsniegšanai – iesniegumā norādāmā informācija: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa nr.

augstākās veterinārmedicīniskās izglītības diploma kopiju vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, kas izdota, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās, – ja nepieciešams, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Publikācijas. Iesniedzot rakstus, mēs apstrādājam informāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) par autoriem.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši likuma prasībām.

 • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti.
 • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.
 • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi).
 • Dati ir precīzi.
 • Dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.
 • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar jūsu tiesībām.
 • Dati ir drošībā.
 • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības.

Tas, kā mēs izmantojam apkopoto informāciju, ir atkarīgs no Pakalpojuma daļas, kuru jūs izmantojat. Datu apstrādes pamatojums atšķiras dažādiem Pakalpojumiem. Latvijas Veterinārārstu biedrība nodrošina sertificēto vereinārārstu reģistra uzturēšanu un datu drošību, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā deleģēto valsts funkciju īstenošanai.

Jūsu e-pasta adreses tiek izmantotas, lai personiski informētu jūs par Latvijas Veterinārārstu biedrības tālākizglītības iespējām un pasākumiem, kā arī lai veiktu veterinārārstu aptaujas, kuru rezultāti ir nepieciešami Latvijas Veterinārārstu biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, uzdevumu izpildei, tai skaitā arī veterinārārstu leģitīmo interešu aizstāvēšanai. Atsevišķiem mērķiem, tādiem kā komerciāla paziņojuma nosūtīšanai, tiek prasīta jūsu piekrišana.

Latvijas Veterinārārstu biedrība organizē tālākizglītības pasākumus, par kuru apmeklējumiem tiek izsniegtas attiecīgas apliecības. Uzkrātie tālākizglītības punkti tiek uzglabāti Latvijas Veterinārārstu biedrības sistēmā, kas ir nepieciešams veterinārārstu leģitīmo interešu aizstāvēšanai.

Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Piekrītot jūsu personas datu izmantošanai konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, taču tas neietekmēs apstrādi, kas jau būs veikta. Ja mēs izmantojam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka Pakalpojums jums vairs nebūs pieejams.

Kā mēs nododam personas datus?

Mums rūp jūsu privātums, tāpēc jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Sertifikācijas dati tiek apstrādāti tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un var tikt nodoti Zemkopības ministrijai. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu. Vienlaikus mēs informējam jūs, ka mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Datu apstrādes ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Personas dati tiek apstrādāti Latvijā. Fizisko dokumentu apstrāde notiek Jelgavā, Zemgales prospektā 9. Elektroniskā datu apstrāde notiek tikai Latvijas teritorijā, speciālos datu apstrādes centros. Ir veikti vairāki tehniski pasākumi personas datu drošības nodrošināšanai.

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Latvijas Veterinārārstu biedrība veic saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem mēs izmantojam dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos.

Datu glabāšanas periods. Personas datu glabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādiem informācijas tipiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc noteikta laika perioda dati tiek dzēsti vai anonimizēti, ja tas ir iespējams. Pretējā gadījumā (piemēram, informācija tiek glabāta rezerves kopijās) tiek nodrošināta papildu datu drošība un izolācija no citam darbībām, līdz tā netiks likvidēta.

Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Jums ir noteiktas tiesības saistībā uz jūsu personas datu apstrādi, daļa no jūsu personas datiem ir jums pieejama elektroniski Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvajā sistēmā.

Jums ir tiesības:

 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, un ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Latvijas Veterinārārstu  biedrība izvērtē, vai personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, rakstveidā par to informējot mūs;
 • saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un/vai līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam Pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības vai arī jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu lvb@lvb.lv 

Ja jūs neesat apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com