Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

VETERINĀRO ZĀĻU IZPLATĪŠANAS SERTIFIKĀCIJA


Iesniegumi


Saraksts

Veterināro zāļu izplatīšanai ir nepieciešams sertifikāts.
Sertifikāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 387 Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu veic LVB.

LVB ir izveidota Sertifikācijas komisija veterināro zāļu izplatīšanai, kuru vada Valda Sējāne.

Sertifikātu var saņemt personas, kam ir augstākā izglītība veterinārmedicīnā vai farmācijā vai profesionālā izglītība — veterinārfeldšeris, farmaceita asistents vai veterinārārsta asistents. Sertifikāta pretendentiem ir jākārto LVB organizētais kvalifikācijas eksāmens.  Sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai izsniedz uz 5 gadiem.  

Sertifikācijas eksāmena tēmas:

  1. Dzīvnieku sugu fizioloģiskās īpatnības;

2. Pieļaujamās zāļu atliekvielas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, aizliegtās vielas un zāles;

3. Veterināro zāļu lietošanas izraisītās blakusparādības;

4. Veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com