Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mēnesis: 2022. gada janvāris

Informē valdes priekšsēdētājs

28.janvārī visā ES stājās spēkā jaunā regula par veterinārajām zālēm un ārstniecisko barību ( EK 2019/6). Vēl ir daudz  neatbildētu jautājumu, kaut vai par vienoto recepti visā ES. Jāpieņem vēl daži regulējošie papildus regulējumi, jāiestrādājas pie kopīgiem reģistriem, bet kopīgā sistēma veterināro zāļu aprites regulējumā ir iedarbināta. Arī LVB kopdarbībā ar ZM, PVD un zāļu lieltirgotavām uzsāk diskusijas gan par antibiotiku atbildīgu lietošanu, gan par vienotas e- veterinārijas izstrādi. Darāmā daudz, bet nekas nav neizdarāms.

Lasīt vairāk

Iznomā telpas

Īpašnieks iznomā telpas Krimuldas 10, Rīgā (pie VEF tilta). Telpai piešķirt kadastra kods 1264 – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa. Kopēja platība 97.7 m2, atrodas 1 stāvā un ir piemērotas veterinārajai praksei.
Sastāv no 7 telpām, diviem sanitāriem mezgliem un gaitenim. Ir sava autostāvvieta.

SIA Anima Pets – Krimuldas iela 10, Rīga

Mob.29909587

Cik esmu dzīvojusi, tik sapņojusi.
Cik esmu mīlējusi, tik baudījusi.
Cik esmu zaudējusi, tik ieguvusi.
Cik sapņu spējusi, tik īstenojusi.
Tā mūžam cauri ar sapņiem izgājusi.
Tos rūpīgi krājusi, un glabājusi.
Savas dzīves lappusei tos atstājusi.
Un mūžā kā sapnī pati palikusi.
 
2022. gada 26. janvārī mūžības ceļos devusies veterinārārste Silvija Juzupe (Siliņa).
(dz.22.08.1941.)
LLA VF (1963-1968).
 
Izsakām līdzjūtību – Limbažu novada veterinārārsti

Informē valdes priekšsēdētājs

Janvāris šogad ir vētru mēnesis. Vienā nedēļā piedzīvojām pat divas vētras. Īsta ideju vētra arī noritēja LVB darba grupā, kura izstrādā Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas. Veternārārsts ir otrā persona aiz dzīvnieka īpašnieka, kurš visbiežāk redz dzīvnieku, tādēļ reizēm kādam gribas, lai veterinārārsts kļūst par inspektoru un kontrolētu dzīvnieku labturību. Tomēr tā nav, jo praktizējoša veterinārārsta funkcija ir palīdzēt dzīvniekam un sniegt veterinārmedicīnisko aprūpi.

Lasīt vairāk

Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības un eksāmens

Latvijas Veterinārārstu biedrība 2022. gada 01. februārī plkst. 10:00 attālināti Zoom platformā organizē Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības-eksāmenu. Visiem interesentiem lūdzam iesūtīt uz lvb@lvb.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu – https://lvb.lv/veterinaro-iesniegumi/ klāt pievienojot izglītības dokumenta kopiju un, ja nepieciešams (ja diplomā norādītais uzvārds atšķiras no tagadējā) arī dokumenta kopiju, kas apliecina uzvārdu maiņu.

Informē valdes priekšsēdētājs

Stipras vēja brāzmas jau pie jūras dzīvojošiem nav nekas neierasts. Šis gads sācies ar divām vētrām pēc kārtas, bet cerams bez lieliem postījumiem. Īstu neziņu vētru praktizējošos veterinārārstos radīja grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, kuri stājās spēkā 4.janvārī un uzliek par pienākumu veterinārārstiem ne tikai veikt suņu apzīmēšanu ar mikročipu, bet arī to pirmreizējo reģistrāciju LDC. Jāatgādinā, ka par dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju joprojām, atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likumam, atbild dzīvnieka īpašnieks. Praktizējošam veterinārārstam nav uzdodas kontrolējošās funkcijas, bet tikai piešķirts pienākums veikt pirmreizējo dzīvnieka reģistrāciju LDC datu bāzē. Kontroles funkcijas ir PVD un attiecīgās pašvaldības kompitencē.

Lasīt vairāk

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com