Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

Janvāris šogad ir vētru mēnesis. Vienā nedēļā piedzīvojām pat divas vētras. Īsta ideju vētra arī noritēja LVB darba grupā, kura izstrādā Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas. Veternārārsts ir otrā persona aiz dzīvnieka īpašnieka, kurš visbiežāk redz dzīvnieku, tādēļ reizēm kādam gribas, lai veterinārārsts kļūst par inspektoru un kontrolētu dzīvnieku labturību. Tomēr tā nav, jo praktizējoša veterinārārsta funkcija ir palīdzēt dzīvniekam un sniegt veterinārmedicīnisko aprūpi.

Reizēs, kad ir acīmredzami dzīvnieku labturības pārkāpumi, praktizējošam  veterinārārstam uz tiem ir jānorāda dzīvnieka īpašniekam, sniedzot rekomendācijas un padomus. Ja tomēr ir saprotams, ka ar to nebūs līdzēts, tad jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests. Līdzīgi ir ar šobrīd likumā noteikto prasību, ka mājas(istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju var veikt tikai veterinārārsts. Ja vizītes laikā veterinārārsts konstatē, ka mājas ( istabas) dzīvnieks nav reģistrēts LDC datu bāzē, tad dzīvnieka īpašniekam jāpiedāvā to izdarīt, izskaidrojot kādēļ tas ir svarīgi. Ja dzīvnieka īpašnieks atsakās to darīt, tad atbilstoši likumam, jāinformē attiecīgās pašvaldības atbildīgā institūcija un Pārtikas un veterinārais dienests.

26.01.2022. notiks Veterināro zāļu sertifikācijas komisijas sēde, kurā skatīs sertifikācijas eksāmena jautājumu aktualitāti.

27.01.2022. notiks LOSP pārstāvju sanāksme, kur ar šī brīža aktualitātēm iepazīstinās Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

27.01.2022. Rīgā, Kraujas ielā 23 norisināsies Zemkopības ministrijas un LAD atbalstīta projekta ietvaros mācību cikla “Antimikrobiālās rezistences mazināšanas faktori produktīvajiem dzīvniekiem” pirmā mācību diena.

28.01.2022. LVB valdes sēde, kuras ievadā Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Antra Briņķe iepazīstīnās ar” Tiesiskais regulējums veterināro zāļu apritē no 28.01.2022.”.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com