Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mentorings

Latvijas Veterinārārstu biedrība izveido Latvijas veterinārmedicīnas mentoringa programmu, lai veicinātu jauno veterinārmedicīnas speciālistu profesionālo izaugsmi, ātrāku to iekļaušanos profesionālā darba vidē un sekmētu paaudžu sekmīgu sadarbību un sekmētu veterinārmedicīnas profesijas atzinību sabiedrībā.

Kas ir mentorings?

Mentorings ir nevērtējošas attiecības starp divām personām, kurās viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu atbalstītu un iedrošinātu. Tās parasti tiek attīstītas laikā, kad pieredzes pārņēmējs atrodas kādā dzīves pārejas posmā, un tiek uzturētas nozīmīgu un ilgstošu laika posmu.

Mentoringa raksturīgās iezīmes:

 • Darbinieku attīstīšana caur apmācībām, mācīšanos un atbalstīšanu
 • Jautāšanas tehniku izmantošana, lai veicinātu domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt risinājumus un rīcības, nevis norādoša (direktīva) pieeja
 • Cilvēka kompetences attīstīšana, nevis atkarības radīšana no mentora
 • Vajadzību, motivācijas, vēlmju, prasmju un domāšanas procesu izzināšana, lai atbalstītu patiesu un ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanu
 • Cilvēka atbalstīšana atbilstošu mērķu izvirzīšanai un metožu noteikšanai, ar kurām novērtēt attīstību
 • Novērošana, klausīšanās un jautājumu uzdošana
 • Radošu paņēmienu un tehnikas pielietošana, piemēram, trenēšana, procesa virzīšana, konsultēšana un tīklošanās
 • Nepārtraukta atbalstīšana; nevērtēt cilvēku un viņa uzskatus, dzīves veidu vai tieksmes
 • Pieredzes pārņēmēja iedrošināšana turpināt savu izaugsmi un kompetenču pilnveidi
 • Pieredzes pārņēmējs iet pa pieredzējušāka un gudrāka kolēģa pēdām, kurš dalās ar savu gudrību, pieredzi, kā arī atver durvis uz citādi nesasniedzamām iespējām

Attīstīšanas mentorings :

 • Abpusējs izaugsmes process
 • Mentors palīdz Pieredzes pārņēmējam patstāvīgi darīt lietas
 • Mentors palīdz Pieredzes pārņēmējam kļūt gudrākam
 • Mentors palīdz Pieredzes pārņēmējam pašam izprast lietas un virza viņa attīstību
 • Primārais mērķis ir personības attīstība (iedrošināt rīkoties)
 • Būtiskākais ir labi jautājumi
 • Mācīšanās

Plašāku informāciju lasiet Mentoringa programmas darbības nolikumā.

Mentoringa programmas darbības nolikums

Mentoringa līgums

Jaunā speciālista iesniegums

Mentora iesniegums

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com