Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Visas ziņas

Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina uz  pasākumu – “Aitu un kazu diena”

Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina uz  pasākumu – “Aitu un kazu diena”

Z/S “Līvi, Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853

18.09.2024. plkst. 11:00

Dienas kārtība:

10:30 – 11:00 Reģistrācija un rīta kafija.
11:00 – 11:10 Atklāšana – Ilmārs Dūrītis, Dr.med.vet., profesors, LVB valdes priekšsēdētājs.
11:10 – 11:55 “Aktuālais tiesiskajā regulējumā attiecībā uz aitu un kazu veselību”, Lektori: Zemkopības ministrijas pārstāvji
11:55 – 12:40 “Aitu un kazu slimības”, Lektore: Aija Mālniece, LBTU VMF
12:40 – 13:10 Kafijas pauze
13:10 – 13:55 ”Aitu un kazu slimības”, Lektore: Aija Mālniece, LBTU VMF
14:00 – 14:45 Aitu un kazu piena produktu uzturvērtība: fakti, mīti un atziņas. Lektore: Inga Ciproviča, LBTU Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte.
14:45 – 15:45 Ekskursija pa kazu audzētavu, produktu degustācija un z/s “Līvi” kazas gaļas zupas baudīšana 2,- EUR (nav iekļauts dalības maksā).
Noslēgumā – LVB “Aitu un kazu dienas” apliecību par dalību saņemšana.


Dalības maksa

LVB biedriem 45 EUR
Studentiem un pensionāriem 30 EUR
Pārējiem dalībniekiem 75 EUR

Pieteikšanās pasākumam līdz 11.09.2023. ŠEIT.

Visas dienas garumā būs iespēja apskatīties zemnieku saimniecību, kaziņas, kā arī baudīt apkārtējās vides gleznaino ainavu.

Ar skanīgu Līgo
Lai Jāņu nakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.

Priecīgus Līgo svētkus!

LVB valde un administrācija

Jaunākais Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvā biļetena “Veterinārais Žurnāls” numurs ir klāt!

Ir izdots Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvā biļetena VETERINĀRAIS ŽURNĀLS vasaras numurs, kuru drīzumā saņems ikviens Latvijas Veterinārārstu biedrības biedrs savā pastkastītē.

Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvo biļetenu VETERINĀRAIS ŽURNĀLS interesentiem ir iespēja abonēt vai iegādāties Latvijas Veterinārārstu biedrībā. Sīkāka informācija rakstot uz lvb@lvb.lv vai zvanot 67288747; 28361203.

Veterināro zāļu Kexxtone 32,4g tirdzniecības atļaujas apturēšana un visu sēriju atsaukšana no tirgus

Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar Elanco, Eiropas zāļu aģentūru un Latvijas Veterinārārstu biedrību vēlas informēt Jūs par veterināro zāļu “Kexxtone 32,4 g ilgstošas iedarbības ierīce ievadīšanai spureklī liellopiem” tirdzniecības atļaujas apturēšanu un visu sēriju atsaukšanu no tirgus.

Kexxtone 32,4 g ilgstošas iedarbības ierīce ievadīšanai spureklī liellopiem ir veterinārās zāles, kas satur aktīvo vielu monenzīnu un ir paredzētas, lai pirms atnešanās samazinātu ketozes sastopamības biežumu slaucamām govīm/telēm, kurām var attīstīties ketoze.

Ražošanas procesa izmaiņu radīta kvalitātes defekta rezultātā ir palielinājusies bolu atrīšana liellopiem. Atrītie boli joprojām saturēja monenzīna tabletes, kuras iespējams apēst citu sugu dzīvniekiem, piemēram, suņiem. Iepriekš minētais radīja aizdomas par nepietiekamu iedarbības efektivitāti liellopiem un palielinātu risku nemērķa sugām (suņiem). Tādēļ piesardzības nolūkos, lai novērstu nejaušu saskari un mazinātu blakusparādību risku nemērķa sugām, visas Kexxtone sērijas tiek atsauktas no tirgus līdz pat veterinārārstu līmenim. Lūdzu, sazinieties ar Kexxtone piegādātāju, lai uzzinātu par atlikušo zāļu iepakojumu atpakaļ nosūtīšanas kārtību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Veterinārārsti vairs nedrīkst izmantot Kexxtone un ir jāapsver citu piemērotu alternatīvu veterināro zāļu izmantošana.

Aicinām nekavējoties ziņot par jebkurām blakusparādībām pēc Kexxtone lietošanas tirdzniecības atļaujas turētājam: PV.LVA@elancoah.com vai Pārtikas un veterinārajam dienestam, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu: https://www.pvd.gov.lv > Nozares > Veterinārās zāles > Veterināro zāļu blakusparādību uzraudzība.

Plašāka informācija pieejama Elanco vēstulē veterinārārstiem, kas publicēta PVD un LVB mājas lapās, kā arī nosūtīta visiem veterinārārstiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar  PVD Veterināro zāļu daļu pa tālruni +371 67084618.

Piemiņas pasākums Rūdolfam Grapmanim, godinot 140. jubilejas gadskārtā

Šodien, klātesot Rūdolfa Grapmaņa piederīgajiem, pulcējāmies Rīgā II Meža kapos pie profesora, Dr.med.vet. Rūdolfa Grapmaņa atdusas vietas.

Piemiņas pasākumu atklāja Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētājs profesors Ilmārs Dūrītis, ļaujot mums ieskatīties Rūdolfa Grapmaņa dzīves gājumā un sasniegtajā. Stāstu pārņēma un turpināja, mums klātesošajiem atklājot vēl nedzirdētas lapas puses Rūdolfa Grapmaņa dzīves ceļos, VMF dekāns, profesors Kaspars Kovaļenko.

Lai arī klātesošie Rūdolfu Grapmani savā dzīvē nebija satikuši, tomēr tas netraucēja dalīties atmiņās saistītās ar viņu.

Šo gadu varētu saukt par Rūdolfa Grapmaņa gadu – jau gada sākumā – 22. janvārī Rūdolfa Grapmaņa dzimšans dienā Veterinārmedicīnas fakultātē  tika atklāta viņam veltīta piemiņas plāksne uz kuras rakstīts: “Veterinārārsts, izcils pedagogs un patologanatoms, veterināro zinātņu doktors un profesors. Ilggadējs Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns. Patologanatomijas katedras vadītājs. Patoloģiskās anatomijas muzeja pamatlicējs. Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes loceklis, vēlāk tās priekšsēdētājs.

Studentu korporācijas Latvia loceklis. Latvijas Amatniecības kameras un Arodu padomes Galvenās pārvaldes un uzraudzības komisijas loceklis. Apbalvots ar Krievijas Sv. Staņislava III šķ. ordeni, Sv. Annas III šķ. ordeni, Lietuvas Dižkunigaiša Gedimina III šķ. ordeni, Latvijas Triju Zvaigžņu IV un III šķ. ordeni un Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi un medaļu. “

Sekoja arī raksts pavasara Veterinārajā Žurnālā un tagad – 27. maijā piemiņas pasākums pie viņa atdusas vietas. Klausoties uzrunas, Arta Skujas klarnetes spēlē, putnu dziesmās, pieminējām, atcerējāmies un godinājām izcilo veterinārārstu Rūdolfu Grapmani.

Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības – eksāmens

Latvijas Veterinārārstu biedrība 2024. gada 20. jūnijā plkst. 9:30 attālināti Zoom platformā organizē Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības-eksāmenu.
Visiem interesentiem lūdzam līdz 18. jūnijam iesūtīt uz lvb@lvb.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu – https://lvb.lv/veterinaro-iesniegumi/ , klāt pievienojot izglītības dokumenta kopiju un, ja nepieciešams (ja diplomā norādītais uzvārds atšķiras no tagadējā), arī dokumenta kopiju, kas apliecina uzvārdu maiņu.

LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes 6. kursa studentu diplomdarbu aizstāvēšana

2024. gada 23. un 24. maijā LBTU Veterinārmedicīnas fakultātē plkst. 9.00 A300 auditorijā ir paredzēta 6. kursa diplomdarbu aizstāvēšana, kurā dalību šogad ir aicināti ņemt arī veterinārārsti!

Studiju programmas “Veterinārmedicīna” studenti diplomdarbu sāk izstrādāt 5. kursā, izvēloties diplomdarba virzienu, vadītāju un sagatavo diplomdarba plānu. 6. kursa 11. semestrī studenti izstrādā diplomdarbu 60 % apmērā. Studiju pēdējā – 12. semestrī studenti pabeidz izstrādāt diplomdarbu un pēc sekmīgas priekšaizstāvēšanas institūtos, maijā tiek organizēta aizstāvēšana Valsts pārbaudījumu komisijai.  Šogad diplomdarbus ir iesnieguši un aizstāvēs 32 studenti, no kuriem 3 ir ārzemju studenti. Diplomdarbi pēc aizstāvēšanas būs pieejami Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrā.

Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam dalību diplomdarbu aizstāvēšanā pieteikt līdz 21.05. aizpildot anketu ŠEIT.

Diplomdarbu aizstāvēšanas secība ŠEIT.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com