Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jaunumi

The FVE Statutory Body Working Group is up for renewal

Therefore, we open our call for nominations. 

Enclosed you can find the Terms of Reference of the group, summarising the composition, tasks and working method.
The mandate is for 2 years (September 2022-September 2024), with a possibility of 3 terms maximum (max 6 years).
Fran Proscia will support the organization and activities of the group.

Colleagues who want to apply can be nominated by an FVE member/Section.
A CV, motivation letter and nomination letter need to be sent to ulrike@fve.org by 15 September 2022.

Informē valdes priekšsēdētājs

Satraucošas ziņas saņemam no Latgales kolēģiem par Āfrikas cūku mēra izplatību meža cūku populācijā. Tādēļ nenāks par skādi lieku reizi atgādināt gan kolēģiem, gan iedzīvotājiem būt piesardzīgiem apmeklējot mežus, ievērot biodrošību attiecībā uz mājas cūku novietnēm. Atrodot meža cūku līķi par to ziņot tuvākai PVD pārvaldei.

Lasīt vairāk

Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības-eksāmens

Latvijas Veterinārārstu biedrība 2022. gada 18. augustā plkst. 10:00 attālināti Zoom platformā organizē Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta iegūšanas apmācības-eksāmenu.
Visiem interesentiem lūdzam līdz 12. augustam iesūtīt uz lvb@lvb.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu –https://lvb.lv/veterinaro-iesniegumi/ klāt pievienojot izglītības dokumenta kopiju un, ja nepieciešams (ja diplomā norādītais uzvārds atšķiras no tagadējā) arī dokumenta kopiju, kas apliecina uzvārdu maiņu.

Par PVN piemērošanu pakalpojumam mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai

Zemkopības ministrija informē, ka šī gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 359). Noteikumu Nr. 359 14.2. apakšpunktā noteikts, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona samaksā veterinārmedicīniskās prakses iestādei maksu par praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 euro. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotajā daļā noteiktajam,  privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Zemkopības ministrija skaidro, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija ir darbība, kurā praktizējošs veterinārārsts iesaistās kā valsts pārvaldes uzdevumu īstenotājs pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 21. panta ceturtajā daļā tam doto pilnvarojumu veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Lasīt vairāk

Vebinārs ‘’Komerciāla gaļas trušu izaudzēšana’’

13. jūlijā vebinārs par ekonomiski pamatotu, lētu un peļņu nesošu gaļas trušu izaudzēšanu.
Latvijā vērtīgā trušu gaļa tiek saražota nepietiekoši un ir indikācijas par to, ka jau tuvākā nākotnē pieprasījums pēc vērtīgās trušu gaļas tikai pieaugs.

pieskaitot arī citus iespējamos izdevumus trušu gaļas pašizmaksai vajadzētu svārstīties no 2,50 – 3,0 eiro/kg. Kā šādus rezultātus iegūt, par to stāstīšu vebinārā.

Lasīt vairāk

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs aicina uz trim vebināriem ar Veterinārārsti Māru Vidužu!

Tēmas, datumi un laiki:
20.jūlijs, 18:30 – 20:00 “Uzlējumi ar spirtu, ko var pagatavot pats, kuri augi un ar kādu sastāvu tie izmantojami”
27.jūlijs, 18:30 – 20:00 “Receptes uzlējumiem; lektores pārbaudītas un no literatūras avotiem gūtas.”
3.augusts, 18:30 – 20:00 “Nezāles – pienenes, virza, gārsa, vārpata, nātra, plikstiņi, dažādās ceļmallapas – gan kā ārstniecības augi, gan sālātiem u.c. ēdieniem.”

Lasīt vairāk

Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizēja reģistrācija

Informējam, ka Latvijas Vēstnesī 28.06.2022 ir publicēti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas stāsies spēkā ar 1. jūliju.

Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju ar 01.07.2022. varēs veikt  praktizējošs veterinārārsts, kas ir noslēdzis līgumu ar LDC un ir reģistrējies PVD kā veterinārmedicīniskā prakses iestāde.

Saite uz MK noteikumiem Nr. 359: https://likumi.lv/ta/id/333571-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba