Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kvalifikācijas atzīšana

Persona, kura veterinārmedicīnas kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs un vēlas nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi Latvijā, jāgriežas LR Akadēmiskās informācijas centrā.

Pēc informācijas saņemšanas no LR Akadēmiskā informācijas centra personas iesniegtos dokumentus izskata LVB Izglītības komisija un dod savu slēdzienu.

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atsīšana Latvijā

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana reglamentētā profesijā Latvijā

MK noteikumi nr.71,2017.31.01.

LR likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

MK noteikumi nr.47, 21.01.2011.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36 “Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com