Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

Stipras vēja brāzmas jau pie jūras dzīvojošiem nav nekas neierasts. Šis gads sācies ar divām vētrām pēc kārtas, bet cerams bez lieliem postījumiem. Īstu neziņu vētru praktizējošos veterinārārstos radīja grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, kuri stājās spēkā 4.janvārī un uzliek par pienākumu veterinārārstiem ne tikai veikt suņu apzīmēšanu ar mikročipu, bet arī to pirmreizējo reģistrāciju LDC. Jāatgādinā, ka par dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju joprojām, atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likumam, atbild dzīvnieka īpašnieks. Praktizējošam veterinārārstam nav uzdodas kontrolējošās funkcijas, bet tikai piešķirts pienākums veikt pirmreizējo dzīvnieka reģistrāciju LDC datu bāzē. Kontroles funkcijas ir PVD un attiecīgās pašvaldības kompitencē.

            Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem (VPS) ir pienākums pirms darbības uzsākšanas iesniegt PVD iesniegumu veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai (MK noteikumu Nr.768 20.punkts un 1.pielikums). Turpmākās darbības laikā VPS jāinformē PVD par izmaiņām, iesniedzot minēto iesniegumu:

 1.  Trīs darbdienu laikā, ja:
  1. VPS mainās kontaktinformācija
  1. VPS beidzis darbību kādā no darba vietām:
 • veterinārmedicīniskās prakses iestādē (iestāde),
 • novietnē, kuras īpašnieks ir saņēmis dienesta atļauju iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā;
 • izglītības un zinātnes iestādē, kurā veic izmēģinājumus ar dzīvniekiem un kura ir saņēmusi dienesta atļauju iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā;
 • Pirms darbības uzsākšanas citā darba vietā (MK noteikumu Nr. 768 31.punkts);
 • Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms darbības izbeigšanas (MK noteikumu Nr. 768 33.punkts).

Iestādei ir pienākums pirms darbības uzsākšanas iesniegt PVD iesniegumu veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrēšanai, pārreģistrēšanai, izmaiņu izdarīšanai vai darbības izbeigšanai (MK noteikumu Nr.768 22.punkts un 2.pielikums). Turpmākās darbības laikā iestādei jāinformē PVD par izmaiņām, iesniedzot minēto iesniegumu:

 1. triju darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas, ja mainās iestādes īpašnieki, darba laiks, juridiskā adrese, atbildīgais veterinārārsts, personāls, kontaktinformācija vai darbības virziens;
 2. pirms darbības uzsākšanas pārplānotās vai jaunās telpās, ja mainās telpu plānojums vai faktiskā adrese.

17.01. Profesionālās ētikas komisija rīko komisijas sēdi kopā ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, lai spriestu kā un ko uzlabot praktizējošo veterinārārstu profesionālās ētikas jomā.

17.01. piedalīšos LTV  raidījumā “Aizliegtais paņēmiens”, kurā tiks rādīts sižets saistībā ar veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniegšanu.

19.01. notiks LVB Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikācijas komisijas sēde, kurā skatīs jautājumu par sertifikācijas eksāmena jautājumu maiņu.

21.01. turpināsies darba grupas diskusijas “Par labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijām.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com