Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

28.janvārī visā ES stājās spēkā jaunā regula par veterinārajām zālēm un ārstniecisko barību ( EK 2019/6). Vēl ir daudz  neatbildētu jautājumu, kaut vai par vienoto recepti visā ES. Jāpieņem vēl daži regulējošie papildus regulējumi, jāiestrādājas pie kopīgiem reģistriem, bet kopīgā sistēma veterināro zāļu aprites regulējumā ir iedarbināta. Arī LVB kopdarbībā ar ZM, PVD un zāļu lieltirgotavām uzsāk diskusijas gan par antibiotiku atbildīgu lietošanu, gan par vienotas e- veterinārijas izstrādi. Darāmā daudz, bet nekas nav neizdarāms.

EVF savā iknedēļas informatīvajā ziņojumā arī norāda, ka regulas viens no mērķiem  ir palielināt veterināro zāļu pieejamību, izveidojot ES ražoto veterināro zāļu datubāzi un izstrādāt elastīgāku kaskādes sistēmu, stiprināt veterināro recepšu nozīmi un ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz antimikrobiālo līdzekļu lietošanu. Informācija no EVF – Infograph . 

28.janvārī notika LVB valdes sēde, kurā tika apstiprināts LVB 2022.gada budžets, skatīts jautājums par situāciju ar biedru naudas maksāšanas parādniekiem, izskatīta viena sūdzība par iespējamo profesionālās ētikas pārkāpumu, izsludināja LVB kopsapulces sasaukšanu un citus jautājumus. LVB valde nolēma sasaukt LVB kopsapulci 29.aprīlī , kura notiks Jelgavā  Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā. Kopsapulces formāts šobrīd tiek plānots gan klātienē, gan attālināti. Bet tas viss būs atkarīgs no valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Kopsapulces pārtraukumā, kamēr notiks valdes locekļa vēlēšanu balsu skaitīšana, notiks 3 stundu ilga konference  “Pareiza un mērķtiecīga antimikrobiālo līdzekļu pielietošana veterinārmedicīnā koncepta “Viena veselība” kontekstā”, kuras apmeklētība dos 2 kvalifikācijas punktus. Konferences lektori un tēmas vēl tiek precizētas.

01.02. LVB rīko veterināro zāļu izplatīšanas sertifikācijas eksāmenu, kura ievadā tiks novadītas konsultācijas.

02.02. Turpināsies otrās dienas ZM un LAD atbalstīta projekta ietvaros mācību cikla “Antimikrobiālās rezistences mazināšanas faktori produktīvajiem dzīvniekiem” nodarbības.

02.02. ZM un PVD organizē diskusiju un “ideju vētru” par elektroniskas sistēmas izveidi e-veterinārija.

03.02. LVB rīko diskusiju ar praktizējošiem veterinārārstiem, zāļu lieltirgotāju pārstāvjiem, ZM un PVD  “Par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu un atbildīgu lietošanu saistībā ar Eiropas Zāļu aģentūras ziņojumu 2019-2020.”

04.02. Turpināsies diskusijas par labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijām.

Ir noslēgusies janvāra mēneša mājas lapas aptauja, kurā bija jāatbild uz jautājumu “Kā vērtējat LVB valdes darbu 2021.gadā?”. 41% novērtējis LVB valdes darbu kā labu, 28% kā teicamu, 19% kā apmierinošu, 1% vērtē drīzāk kā apmierinošu, bet 11% aptaujas dalībnieku nav apmierināti ar valdes darbu 2021.gadā.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com