Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

Vasara tuvojas tās izskaņai. Vēl baudam atvaļinājuma un brīvdienu būrvību. LVB birojs ar pirmdienu atsāk darbu ierastā režīmā, pieņemot apmeklētājus un atbildot uz telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm.

            Šī vasara nav nekāds izņēmums un atkal par sevi ir atgādinājis Āfrīkas cūku mēris, skarot cūkaudzētāju saimniecības. Mežos ir liela ogu un sēņu raža, kas vilina cilvēkus doties pēc meža bagātībām. Tādēļ lieku reizi jāatgādina par biodrošību. Pārnākot meža neiet ar tām pašām drēbēm un apaviem kūtī, izslēgt nepiederošu personu kūts apmeklējumu, veikt dezinsekciju un deratizāciju. Bet esot mežā un uzejot meža cūku līķim, neaiztikt to un ziņot vietējai PVD pārvaldei vai praktizējošam veterinārārstam.

            LVB ir saņēmis atbildi no ZM par PVN nepiemērošanu mājas(istabas) dzīvnieku reģistrācijai LDC. Ar vēstules pilnu tekstu var iepazīties LVB mājas lapā. Skaidrojumā teikts, ka mājas(istabas) dzīvnieku reģistrācijai PVN nepiemēro un maksa nav lielāka par 12,50 euro( 7,- EURO LDC un  5,50 EURO par reģistrāciju).

            ZM turpinās diskusijas par jauno zāļu regulu un tiek veidota darba grupa diskusijām. Tādēļ ikviens interesents, kurš vēlas iesaistīties diskusijās un piedalīties darba grupa ir aicināts pieteikties LVB līdz 19.augustam.

            Noslēgusies jūlija mēneša aptauja, kurā bija jāatbild uz jautājumu “Vai ārstēšanas procesā pielietojat homeopātiju?”. 26% aptaujas dalībnieku atbildēja, ka pielieto, 35% nepielieto, 26% pielieto reti, bet 13% neatzīst homeopātiju.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri