Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ko atcerēties, par ko padomāt un ko darīt Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā

Jau vairāk kā 90 gadus daudzviet pasaulē 4. oktobrī atzīmē Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu. Dzīvnieku aizstāvības ētika, tiesības, labturība un līdzīgi termini ir kļuvuši par daļu no mūsu ikdienas, arvien nostiprinoties pārliecībai, ka izturēšanās pret dzīvniekiem – dzīvām būtnēm kā pret lietām nav pieņemama mūsdienu sabiedrībā.

Dziļāk neieslīgstot teorētiskos pārspriedumos, Latvijas Veterinārārstu biedrība šodien atgādina divas problēmas, kas dzīvnieku aizsardzības kontekstā būtu steidzami risināmas un par kuru aktualitāti atgādinām regulāri un dažādos līmeņos. Šīs, protams, nav visas problēmas, tomēr var kalpot mums visiem par atgādinājumu dzīvnieku aizsardzības jomā – no Saeimas deputātiem, rīcībpolitikas veidotājiem, veterinārārstiem līdz brīvprātīgajiem un ikvienam dzīvnieku īpašniekam Latvijā. Tie ir darbi, kas prasa arī mainīt domāšanu un attieksmi. Bet, galvenais, – rīkoties!

Bargāki sodi mīļdzīvnieku nelegāliem pavairotājiem un negodīgiem tirgotājiem

Lai samazinātu apzināti nekontrolētu dzīvnieku pavairošanu, pavisam mazu kucēnu un kaķēnu tirgošanu, pārkāpjot likumā noteikto nošķiršanas vecumu no mammas, nečipētu un nereģistrētu dzīvnieku pārdošanu, suņu un kaķu turēšanu nepiemērotos apstākļos tā saucamajās “fermās” un klaju labturības prasību neievērošanu, ir nepieciešami stingrāki sodi negodprātīgajiem dzīvnieku tirgotājiem. Pašlaik pavairotāju – dzīvnieku pārdevēju peļņa no šādas negodīgas tirgošanas vairākkārt pārsniedz spēkā esošos sodus, tātad – neveicina godprātīgu rīcību.

Cīņai ar “dzīvnieku biznesu” šī jēdziena visneģēlīgākajās izpausmēs jāstiprina arī kontrolējošo iestāžu, piemēram, Pārtikas un veterinārā dienesta tiesības pieprasīt visu to dzīvnieku pārdošanas sludinājumu dzēšanu, kas neatbilst likumos noteiktajām prasībām un klaji liecina par nelegālu biznesu. Tāpat ir jāveido jēgpilna kontrole uz valsts robežas, lai nodrošinātu dzīvnieku, īpaši suņu izsekojamību, veidojot vienotu saziņas platformu VID Muitas pārvaldei un Lauksaimniecības datu centram.

Pašvaldību uzraudzības un kontroles stiprināšana

Likumdevējs pašvaldībām ir noteicis būtisku lomu dzīvnieku īpašnieku atbildības veicināšanā un dzīvnieku labturības sekmēšanā, kā arī normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes uzraudzībā. Pašvaldībām jau tagad ir piešķirtas tiesības lemt par suņa apzīmēšanu un reģistrāciju piespiedu kārtā, dodot suņa īpašniekam laiku to izdarīt un nepiemērojot nekādu sodu, ja suņa īpašnieks to labprātīgi izdara. Pašvaldībām ir tiesības dot laiku novērst pārkāpumus un sodīt, ja tas netiek darīts. Ja tas nenotiek, var ciest ne tikai dzīvnieks, bet cieš arī sabiedrība – ar papildu izdevumiem, ar sakostiem bērniem, nokostiem vai saplosītiem dzīvniekiem. Pašvaldībām jāizmanto savas tiesības noteikt suņu turēšanas nodevas, jo visai sabiedrībai nav jāmaksā par neapzinīgu dzīvnieku īpašnieku pārkāpumiem.

Profesionāļi ir svarīga dzīvnieku “balss”!

Kā Latvijas veterinārārstu organizācijai mums ir pienākums un pārliecība būt par profesionālu “balsi” dzīvniekiem un viņu tiesībām uz cieņpilnu dzīvi. Tāpēc mēs aizstāvam dzīvnieku tiesības būt labi turētiem, būt paēdinātiem un brīviem no sāpēm un ciešanām, tāpēc iesaistāmies normatīvo aktu uzlabošanā, sniedzam priekšlikumus un atzinumus. Tāpēc veterinārārsti dod savu artavu skaidrojošajā darbā, lai mēs visi kā sabiedrība izprastu gan mājas mīluļus, gan lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekus, saprastu viņu vajadzības, saudzētu dabu un vidi, kas mums ar viņiem ir kopīga. Vienas veselības koncepts – cilvēka, dzīvnieka un vides veselības mijiedarbība – ir tēma un domāšanas veids, kas mums visiem kopā ir jāmācās. Uz to Latvijas veterinārārsti aicina ik dienas un arī šodien – Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā!

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com