Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē LVB valdes priekšsēdētājs.

Skatoties pēc statistikas datiem, liekas, ka lokdauna rezultātā ir izdevies piebremzēt Covid-19 triumfa gājienu pa sabiedrības rindām, bet no 15.novembra esam iedzīti stūrī un neziņā. Haoss valdības lēmumos un krīzes vadībā turpinās. Praktizējošiem veterinārārstiem liela neskaidrība kā strādāt. Ko drīkst? Ko nedrīkst? Valdība ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktā 5.13.1. attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu personām bez Covid-19 sertifikāta pasaka, ka pakalpojumu sniegt drīkst tikai, ja  “ pakalpojumus klātienē, ja tos nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai”. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem, kuru saimnieki nevar uzrādīt derīgu “zaļo” Covid-19 sertifikātu, tiek liegta veterinārmedicīniskā aprūpe. Pēc LVB Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas valdes priekšsēdētājas vietnieces Litas Konopores un manas iesaistes dažādās sarakstēs un telefonzvanos, iesaistot arī Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Dūrīti, bija cerība, ka 16.11. MK sēdē rīkojums tiks grozīts, izdalot atsevišķi, ka pakalpojumus var saņemt arī veterinārmedicīnas jomā, bet solījums netika izpildīts. Tas atlikts uz 23.11. valdības sēdi. Esmu aicinājis tomēr praktizējošiem veterinārārstiem, izvērtējot katru gadījumu un epidemioloģisko situāciju, sniegt neatliekamo palīdzību visiem dzīvniekiem neatkarīgi no viņu saimnieka iespējām uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu. Dzīvnieki nav vainīgi ne pie saimnieku rīcības, ne valdības nespējas vadīt un organizēt krīzi.

      Šobrīd ES līmenī diskutē par sagaidāmām izmaiņām dzīvnieku labturībā ES līmenī. Diskusijas par šiem jautājumiem notikušas EK organizētajā Dzīvnieku labturības platformas darba grupā š.g. 10.novembrī, kur EK prezentēja savus plānus saistībā ar sabiedrisko iniciatīvu “End the Cage Age”. “End the Cage Age” ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kura aicina EK mainīt likumdošanu, lai aizliegtu būru izmantošanu sekojošām dzīvnieku sugām un kategorijām:

  • dējējvistām, vistām, trušiem, broileriem, paipalām, zosīm, pīlēm;
  • sivēnmātēm  – atnešanas aizgaldus (farrowing crates for sows);
  • sivēnmātēm – aizgaldus jeb redeles, ko izmanto atsevišķu sivēnmāšu norobežošanai intensīvā cūku audzēšanā (sow stalls);
  • teļiem –  individuālos turēšanas aizgaldus.

EK plāni:

  • EK plāno līdz 2023. gada beigām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai pakāpeniski atceltu un aizliegtu būru izmantošanu visām iniciatīvā minētajām dzīvnieku sugām un kategorijām.
  • ES tiesību aktos plānots iestrādāt pārejas periodu, pamatojoties uz EFSA atzinumiem, ietekmes novērtējuma rezultātiem un sabiedrisko apspriešanu.
  • EFSA zinātniskie novērtējumi dzīvniekiem, uz kuriem attiecas iniciatīva, ir sagaidāmi 2022. un 2023. gadā. Šobrīd ir pieejams EFSA atzinums par trušiem: https://www.efsa.europa.eu/en/news/rabbit-cages-efsa-identifies-welfare-issues

Ieplānota labturības konference “EU Animal welfare today & tomorrow” 2021. gada 9. decembrī, kurai pieteikties varēs : 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-animal-welfare-today-tomorrow-2021-dec-09_en

24.11. piedalīšos Memoranda padomes sēdē.

26.11. LVB valdes sēde.

Mājas lapas reģistrēto biedru sadaļā diskusijas par vēlamajiem kvalifikācijas pasākumiem un uzdevumiem valdei 2022.gadā.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com