Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikācijas komisija

LVB veic veterinārārstu sertifikāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 25 ( MK noteikumos Nr.25.)   .  Šie noteikumi nosaka, ka tiek izveidota Sertifikācijas komisija, kurā ir 3 pārstāvji no LVB, 2 – no LLU VMF un pa vienam no ZM un PVD.  Sertifikācijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.

LVB Sertifikācijas komisija darbojas sekojošā sastāvā: 

 

  • Valda Sējāne (LVB) – komisijas priekšsēdētāja
  • Kaspars Udrass (LVB)
  • Kaspars Kovaļenko (LBTU VMF )
  • Antra Briņķe (Zemkopības ministrija)
  • Andra Sargūna (PVD)
  • Ilmārs Zemnieks (LVB)
  • Aija Ilgaža (LBTU VMF)

Vairāk informācijas par veterinārmedicīniskās prakses sertifikācijas procesu, noteikumiem, cenrādi šeit.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com