LVB Goda biedrei Olgai Lušņevskai -110

 • Olga Lušņevska dzimusi 1911.gada 19.jūlijā Rīgā strādnieku Anāņiču ģimenē. Ģimenes rocība nebija liela, tādēļ Olga jau no bērnības zināja, ko nozīmē sūri strādāt, lai nopelnītu sev iztiku. Neskatoties ne uz kādām grūtībām ģimene Olgu Lušņevsku pēc Rīgas pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas atbalstīja 1932.gadā uzsākot studijas Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē`. Studējot 4.kursā Olga 1937.gadā sāka strādāt Rīgas Centrālajā tirgū laboratorijā par bakterioloģi. 1938.gadā absolvējusi Veterinārmedicīnas fakultāti turpināja strādāt Rīgas Centrālā tirgus laboratorijā. 1940.gadā Olgu Lušņevsku pie sevis strādāt uzaicina Veterinārmedicīnas fakultāte, un viņa tiek nozīmēta LU VMF Higiēnas katedrā par asistenti. Sākoties 2.pasaules karam, viņa kopā ar ģimeni evakuējās uz Kirova apgabalu Jaranskas pilsētu, kur strādāja par starprajonu veterināri-bakterioloģiskās laboratorijas vadītāju. Šajā amatā viņa nostrādāja līdz 1945.gadam, kad ,beidzoties 2.pasaules karam , atgriezās Rīgā un turpināja strādāt par asistenti Veterinārmedicīnas fakultātē. 1947.gadā Olga Lušņevska aizstāvēja veterinārijas zinātņu kandidāta disertāciju un 1948.gadā tika ievēlēta par docenti. Pēc docenta grāda iegūšanas Olga Lušņevska sāka fakultātē lasīt lekcijas mikrobioloģijā,piena un piena produktu veterināri sanitārajā ekspertīzē. No 1951.gada līdz 1954.gadam pildīja Zoohigiēnas katedras vadītājas pienākumus, bet 1954.gadā tika iecelta par Veterinārās fakultātes dekānu. Par fakultātes dekāni Olga Lušņevska strādāja līdz 1956.gadam. Šajā laika periodā viņa saraksta grāmatu “Infekcija un imunitāte”. Pēc Veterinārās fakultātes dekāna pienākuma pildīšanas, 1956.gadā viņa tiek iecelta par Epizootoloģijas un zoohigiēnas katedras vadītāju. Šajā amatā Olga Lušņevska nostrādā līdz aiziešanai pensijā 1969.gadā. Strādājot par Epizootoloģijas un zoohiēnas katedras vadītāju viņa kā līdzautore piedalās grāmatas “Veterinārā mikrobioloģija” rakstīšanā. Savā aktīvajā darba mūžā Olga Lušņevska publicējusi 18 zinātniskos darbus.
                  1957.gadā Olga Lušņevska aktīvi iesaistās Džema Širaka darba grupā, atjaunojot jeb tajā laikā izveidojot Latvijas PSR Veterinārārstu biedrību. Piedalījās visās biedrības organizētajās konferencēs, uzstājoties ar referātiem par aktualitātēm mikrobioloģijā veterinārijā. Līdz 1971.gadam darbojās biedrības rakstu redkolēģijā. 1973.gadā Olgai Lušņevskai tika piešķirts Veterinārārstu biedrības Goda biedra apbalvojums.
                  Olga Lušņevska mirusi 1976.gada 16.oktobrī un apbēdīta Rīgā, Miķeļa kapos.
   
  Rakstu sagatavoja I.Ritmane


Jaunākās ziņas

 • LVB Goda biedrei Olgai Lušņevskai -110
   Olga Lušņevska dzimusi 1911.gada 19.jūlijā Rīgā strādnieku Anāņiču ģimenē. Ģimenes rocība nebija liela, tādēļ Olga jau no bērnības zināja, ko nozīmē sūri strādāt, lai nopelnītu sev iztiku. Neskatoties ne uz kādām grūtībām ģimene Olgu Lušņevsku pēc Rīgas pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas atbalstīja 1932.gadā uzsākot studijas Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē`.  [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Ilgi gaidījām siltumu, un sagaidījām ilgstošu karstumu, kas jau nogurdinājis gan ikvienu no mums, gan dzīvniekus. Sarunās ar kolēģiem satraukumu rada fakts, ka ir pieaudzis to pacientu skaits veterinārārstiem, kuriem uzstādīta diagnoze ķermeņa pārkaršana – hipertermija. Cilvēks pats cīnoties ar karstuma izraisīto nogurumu, piemirst parūpēties par dzīvniekiem, kas nav pieļaujama. Tādēļ aicinu ikvienu veterinārārstu atgādināt, lai katra dzīvnieka saimnieks izvairās no sava dzīvnieka ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros,  nevest dzīvniekus pastaigās pa ielas segumu, bet labāk zālāju, izvēloties rīta un vakara stundas. Visu laiku nodrošināt pieeju vēsam ūdenim. Tas pats attiecas uz lauksaimniecības dzīvniekiem – govīm, aitām,zirgiem utt. Uz biedrību zvana satraukušies dzīvnieku īpašnieki un vaicā kā pasargāt govis no dunduriem, kuri lielā karstuma dēļ šķiet arī šogad īpaši aktīvi. Daudz variantu nav. Viens ir dzīvniekus pa dienas vidu turēt labi ventilējamās kūtīs, nojumēs, kā arī tos apstrādājot ar repelentiem, kas pamatā satur ēteriskās eļļas. Karstumā  būsim piesardzīgi paši un rūpēsimies par mājdzīvniekiem. [vairāk]
 • Mentorings
  Doma vai ideja par mentoringa procesa uzsākšanu Latvijā nāca no LVB Goda biedra un LVB Zirgu veterinārārstu sekcijas vadītāja Jura Tolpežņikova. Mentorings veterinārmedicīnā ir pietiekami izplatīts process citviet Eiropā un pasaulē. Mums tas ir jauns process, kura ieviešana un iedzīvināšana noteikti prasīs laiku. Bet šis process noteikti sagatavos topošo veterinārmediķi labāk un profesionālāk darbam veterinārmedicīnā, kā arī atvieglos jaunajam speciālistam ātrāk iedzīvoties profesijas ikdienā, absolvējot Veterinārmedicīnas fakultāti. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021