Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Vairāk kā gadu dzīvojam vairāk vai mazāk izolētā vidē, viens otru ieraugot un sarunājoties caur datora vai telefona ekrānu. Tomēr pēc Eiropas Komisijas lēmuma ieviest tā saucamo Covid-19 sertifikātu, kļūst saprotams, ka nākotnē klātienes tikšanās un dažādu pasākumu norise būs iespējama vakcinētām vai ar Covid-19 pārslimojušām personām. Pēc šāda principa arī LVB ir nolēmusi šogad organizēt savus 100 gades pasākumus, kad klātienē tos apmeklēt būs iespējams vakcinētām vai pārslimojušām personām, bet pārējie šajos pasākumos piedalīsies attālināti. Tas saprotams sarežģī šo pasākumu organizēšanu, bet situācija spiež to darīt un LVB administrācija to darīs.
                  Pagājušajā nedēļā piedalījos divās Zemkopības ministrijas rīkotās darba grupas sanāksmēs. Otrdien, 25.maijā, notika ZM darba grupas sanāksme “Lauku telpa” un trešdien, 26.maijā, notika darba grupas sanāksme “Zināšanas, inovācijas un sadarbība” KLP stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros. Sanāksmēs tika diskutēts par ZM sagatavotajiem piedāvājumiem. Grupu mērķis bija sadarbībā ar organizācijām apzināt trūkumus un vajadzības dažādās ar lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas nozaru attīstību, kā arī lauku telpas attīstību saistītās jomās. Darba grupa pieskārās arī tādai tēmai kā piesaistīt jauniešus veidot savu biznesu laukos, ieskaitot veterinārmedicīnas pakalpojumus. Zemkopības ministrijai ir plāns no 2023.gada uzsākt finansējuma piešķiršanu “Lauku biļete” līdz 5000,- EURO  jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuri nolēmuši uzsākt savu biznesu laukos. Summa nav liela, bet tas ir tāds kā starta kapitāls. Pievienojos ierosinājumam šo summu palielināt līdz 10000,- EURO, bet tas izrādās nav iespējams, jo to liedz Eiropas Savienības nosacījumi. Tādēļ visi darba grupas dalībnieki atbalstīja šo ideju un palika pie sākotnējās finanšu summas.
                  Trešdien, 26.maijā, piedalījos LOSP Pārstāvju sanāksmē, kurā piedalījās vairāk kā 50 dalībrganizāciju pārstāvji un LR Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Z.Ķikāns, kurš atbildēja un sanāksmes dalībnieku jautājumiem.
                  Pirmdien, 31. maijā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauksaimniecības datu centra, institūta BIOR, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Lauku konsultāciju centra, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāvjiem, lai gatavotos nākamajam semināram EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS) apstiprinātajā projektā “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena veselība”” ietvaros. Sanāksmē izvērtēs plānā “Viena veselība” 2019.-2020. gadam iekļautos pasākumus un kārtos tos prioritārā secībā, lai sagatavotu darba dokumentus turpmākajam darbam projektā. LVB sanāksmē pārstāvēs Tatjana Lisakovska, Gatis Kalniņš, Gundega Mičule ,Āris Žentiņš un Daiga Vilne.
                  Otrdien, 01.jūnijā ir paredzēta  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas  Vides un klimata apakškomisijas sēde,kur tiks skatīts likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” Reģ.Nr.507/Lp13 izskatīšana pirms pirmā lasījuma. LVB komisijas sēdē pārstāves valdes priekšsēdētājs Valdis Šmēliņš un Lita Konopore.
                  Trešdien, 02.jūnijā ir paredzēta pirmā LVB Izglītības komisijas sēde, kurā jāievēl komisijas vadītājs.
                  Piektdien, 04.jūnijā notiks l/s dzīvnieku veterinārārstu sekcijas valdes sēde, kurā diskutēs par EK Regulas nr.429/2016 25.panta prasību par dzīvnieku veselības vizītēm, lai sagatavotos diskusijām par šo tēmu LOSP Gaļas un piena grupas sēdē.
                  Noslēgusies mājas lapas maija mēneša aptauja, kurā bija jāatbild uz jautājumu “Vai savā praksē ievērojat labas veterinārmedicīnas prakses principus?”. Aptaujas rezultāti uzrādīja, ka apstirpinoši “Jā” atbildēja  53% aptaujas dalībnieku, “cenšos, bet ne vienmēr sanāk” – 22%, noliedzoši “nē” – 14%, “nē, tas ir apgrūtinoši” – 3%, “nezinu” – 8%.
   
  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs


Jaunākās ziņas

 • Pārskats par FVE 2021.g. pavasara ģenerālās asamblejas Pārtikas higiēnistu sekcijas (UEVH) darbu 2021.g. 10.jūnijā
  Sekcijas darbā piedalījās ap 22 dalībnieki no 16 valstīm, kā arī FVE administrācijas pārstāvis un  viesis no ASV AVMA  (American Veterinary Medical Association).
  Kā parasti   sanāksmes sākumā notika "apaļā galda" sarunas par aktualitātēm katrā dalībvalstī. [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Ir sācies zemeņu laiks. Vienmēr pirmā oga ir pati saldākā, pati gaidītākā un pati sārtākā. Un tā tas ir ar jebko, kas ir pirmais, vienīgais vai ilgi gaidītais. Tādēļ ar lielu satraukumu tiek gaidīts 19.jūnija brīdis, kad tiks atvērta LVB 100 gades grāmata “Simts mirkļi veterinārijā”. Pēc grāmatas atvēršanas sekos administrācijas darbs, lai tā nokļūtu pie lasītāja. Grāmata jau kopš aprīļa mēneša ir pieejama Latvijas Nacionālajā un labākajās Latvijas bibliotēkās. [vairāk]
 • LOSP informācija
  Eiropas Komisija aicina visus interesentus piedalīties nākamajā sabiedriskajā apspriešanā par veicināšanas politikas pārskatīšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.
  ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir atvērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt viņu esošo biznesu. Šajā apspriešanā tiks uzklausīti viedokļi par to, kā veicināšanas politika var uzlabot tās ieguldījumu ilgtspējīgākas ražošanas, patēriņa un sabalansētāka uztura popularizēšanā saskaņā ar Eiropas Komisijas stratēģiju “No lauka līdz galdam”, biodaudzveidības stratēģijām un Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.
  Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Anketu var pildīt latviešu valodā. 

  Apspriešana atvērta līdz šī gada 23.jūnijam un pieejama šajā saitē:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-ES-lauksaimniecibas-un-partikas-produkti-veicinasanas-politika-Eiropas-Savieniba-un-arpus-tas-politikas-parskatisana_lv

  Zane Jonaite

  Biroja vadītāja


    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021