LVB Goda biedru jubilejas.

 • Šajā nedēļā atzīmējam trīs LVB Goda biedru jubilejas. LVB Goda biedram Staņislavam Loginam – 85, Ilvaram Krūmiņam – 90 un Edei Dzeldei – 115. Neliels atskats viņu biogrāfijās.
  Staņislavs Logins – 85
              Staņislavs Logins dzimis 1936.gada 19.maijā Abrenes apriņķa Šķilbēnu pagasta Loginu ciemā. Viņa vecāki bija vietējie zemnieki. Staņislavs no 1946.-1953.gadam mācījās Šķilbēnu pamatskolā, pēc kuras absolvēšanas mācības no 1953.-1957.gadam turpināja Rekavas vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas uzsāka darba gaitas Šķilbēnu saimniecībā par lopkopi. Staņislava interese par dzīvniekiem aizveda viņu līdz studijām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Veterinārijas fakultātē, kuru viņš absolvēja 1963.gadā. Staņislavs bija savas dzimtās puses īstens patriots un pēc Veterinārās fakultātes absolvēšanas atgriezās dzimtā pusē, uzsākot darbu Balvu rajona saimniecībā “Šķilbēni” par galveno veterinārārstu, bet 1979.gadā tika iecelts par šīs saimniecības direktoru. Staņislavs Logins no 1970.gada līdz 2000.gadam bija arī Šķilbēnu pagasta padomes deputāts. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, likvidējot saimniecību “Šķilbēni”, Staņislavs Logins 1995.gadā uzsāka savu veterinārārsta privātpraksi Šķilbēnu pagastā. Par tālākām dzīves gaitām LVB nav informācijas.
   
  Ilvars Krūmiņš – 90
              Ilvars Krūmiņš dzimis 1931.gada 22.maijā Rīgā Daugavas upju kuģniecības mehāniķa un mājsaimnieces Emīlijas ģimenē. Mācījās Rīgas 4.vidusskolā, kuru absolvēja 1950.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas uzsāka studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārajā fakultātē, kuru absolvēja 1955.gadā. Pēc fakultātes absolvēšanas tika nosūtīts darbā Dagdas veterinārajā slimnīcā. No 1957.gada līdz 1958.gadam bija Ezernieku MTS zonas vecākais veterinārārsts. 1958.gadā tika iecelts par Dagdas mākslīgās apsēklošanas stacijas direktoru, bet 1961.agdā tika uzaicināts strādāt par Krāslavas rajona kolhoza “Cīņa” galveno veterinārārstu, bet 1964.gadā atgriezās tuvāk savai dzimtai pusei un sāka strādāt par Dobeles rajona saimniecības “Jēkabnieki” galveno veterinārārstu. Uz saimniecības bāzes 1972.gadā tika izveidots Zaļenieku sovhoztehnikums, un Ilvars kļuva par sovhoztehnikuma direktora vietnieku. Šajā amatā Ilvars Krūmiņš nostrādāja līdz 1982.gadam, kad turpināja darbu saimniecībā “Zaļenieki” par galveno veterinārārstu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas strādāja Zaļeniekos kā privātpraktizējošs veterinārārsts. Par tālākāmdzīves gaitām LVB nav informācijas.
   
  Ede Dzelde – 115( foto sākumā)
              1906.gada23.maijā Vecpiebalgas pagasta “Krūmēnu “ mājās rentnieku ģimenē kā ceturtais bērns piedzima meitene, kurai vecāki deva vārdu – Eda. Viņa izglītības pamatus apguva Vecpiebalgas Upīšu skolā, kurā mācījās pirmās četras klases, bet pamatizglītību pabeidza Vecpiebalgas draudzes skolā. Pēc pamatizglītības apgūšanas Eda Dzelde turpināja izglītību Rīgā vidusskolā, kuru absolvēja 1925.gadā un uzsāka studijas Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, paralēli strādājot Rīgas pilsētas Veselības valdes bakterioloģiskajā laboratorijā. Pēc Veterinārmedicīnas fakultātes absolvēšanas turpināja darbu laboratorijā kā speciāliste piena kvalitātes ekspertīzē. No 1936.gada uzsāka darbu Ogrē par Ogres pilsētas sanitāro veterinārārsti, bet 1939.gadā kļuva par Ropažu rajona galveno veterinārārsti, vienlaicīgi strādājot par Ogres lopkautuves veterinārārsti. Kara gados no 1941. – 1944.gadam kļuva par Ogres rajona galveno veterinārārsti, bet 1944.gadā Edas ģimene dodas bēgļu gaitās un nokļūst Talsu apriņķa Laidzē, kur uzsāka darbu par veterinārārsti. Pēc kara Eda Dzelde atgriezās Ogrē un sāka strādāt par Ogres veterinārā iecirkņa vadītāju. 1946.gadā Eda Dzelde tika iecelta par Rīgas rajona Lauksaimniecības nodaļas galveno veterinārārsti. Veselības problēmas spieda Edu darbu veterinārijā pamest, bet viņa ļoti aktīvi iesaistījās Veterinārārstu biedrības darbā. Ede Dzelde mira 1969.gada jūlijā.
   
  Materiālus sagatavoja I.Ritmane
   


Jaunākās ziņas

 • Pārskats par FVE 2021.g. pavasara ģenerālās asamblejas Pārtikas higiēnistu sekcijas (UEVH) darbu 2021.g. 10.jūnijā
  Sekcijas darbā piedalījās ap 22 dalībnieki no 16 valstīm, kā arī FVE administrācijas pārstāvis un  viesis no ASV AVMA  (American Veterinary Medical Association).
  Kā parasti   sanāksmes sākumā notika "apaļā galda" sarunas par aktualitātēm katrā dalībvalstī. [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Ir sācies zemeņu laiks. Vienmēr pirmā oga ir pati saldākā, pati gaidītākā un pati sārtākā. Un tā tas ir ar jebko, kas ir pirmais, vienīgais vai ilgi gaidītais. Tādēļ ar lielu satraukumu tiek gaidīts 19.jūnija brīdis, kad tiks atvērta LVB 100 gades grāmata “Simts mirkļi veterinārijā”. Pēc grāmatas atvēršanas sekos administrācijas darbs, lai tā nokļūtu pie lasītāja. Grāmata jau kopš aprīļa mēneša ir pieejama Latvijas Nacionālajā un labākajās Latvijas bibliotēkās. [vairāk]
 • LOSP informācija
  Eiropas Komisija aicina visus interesentus piedalīties nākamajā sabiedriskajā apspriešanā par veicināšanas politikas pārskatīšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.
  ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir atvērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt viņu esošo biznesu. Šajā apspriešanā tiks uzklausīti viedokļi par to, kā veicināšanas politika var uzlabot tās ieguldījumu ilgtspējīgākas ražošanas, patēriņa un sabalansētāka uztura popularizēšanā saskaņā ar Eiropas Komisijas stratēģiju “No lauka līdz galdam”, biodaudzveidības stratēģijām un Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.
  Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Anketu var pildīt latviešu valodā. 

  Apspriešana atvērta līdz šī gada 23.jūnijam un pieejama šajā saitē:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-ES-lauksaimniecibas-un-partikas-produkti-veicinasanas-politika-Eiropas-Savieniba-un-arpus-tas-politikas-parskatisana_lv

  Zane Jonaite

  Biroja vadītāja


    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021