Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Kad pienāk maija otrā svētdiena, sveicam, pieminam un apciemojam savas mammas. Šogad līdzīgi kā pirms gada to nākas darīt attālināti, bet mātes sirds siltumu, dāsnumu un mīlestību var sajust arī no attāluma. Un katrai mammai viņas sirds lolojums neatkarīgi no vecuma būs bērns, kuram nepieciešams padoms, drauga plecs un klēpis , kurā reizēm izraudāties vai aiz laimes izsmieties. Tādēļ no sirds sveicu savu mammu, visas mammas - veterinārārstes un visu veterinārārstu mammas.
  Pagājušā nedēļa iezīmēja problēmu, kura ir bijusi ilgstoša, kuru ir mēģinājuši sakārtot Zemkopības ministrija, iesaistot gan LVB Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekciju, gan citas nevalstiskās organizācijas, gan dzīvnieku patversmes, kā būtu pareizi jārīkojas, ja redzam klaiņojot dzīvnieku, ja redzam, ka dzīvniekam tiek nodarītas sāpes vai ciešanas. Dzīvnieku aizsardzības likums precīzi nosaka( 8.panta 2.punkts), kam ziņot par klaiņojošu dzīvnieku, kā arī to, kam jāziņo par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ziņojot Pārtikas un veterinārajam dienestam.
  Nākošajā nedēļā katrs LVB biedrs saņems ikmēneša informatīvo vēstuli “Vēstule veterinārārstam”.
  07.maijā nelielā LVB biedru pulkā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, Vecumnieku novada Kurmenes pagasta Impu kapos, noturējām piemiņas pasākumu LVB dibināšanas iniciatoram veterinārārstam Eduardam Cīrulim. Kā piemiņas zīmi par LVB 100.gadi un pateicībā Eduardam Cīrulim, iestādījām rododendru stādu un aizdedzinājām piemiņas svecītes. Lielu profesijas vēstures izpētes darbu ir veicis veterinārārsts Jānis Bite, kuram arī plašs materiālu klāsts par Eduardu Cīruli, ar ko arī Jānis piemiņas brīdī padalījās. LVB kā dāvanu no Jāņa Bites saņēma vēstures liecības fotogrāfijās, bet profesors Arnis Mugurēvičs biedrībai uzdāvināja 90-to gadu LVB atjaunošanas perioda valdes sēdes protokolus, pierakstus un citus tā laika oriģinālus dokumentus. Paldies kolēģiem par vēstures liecībām. Pasākumu ar savu dalību pagodināja Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils, kurš audzis veterinārārstu ģimenē.
  13.maijā plānota l/s dzīvnieku veterinārārstu sekcijas darba sanāksme, lai uzsāktu diskusijas par EK regulas 429/2016 25.panta – dzīvnieku veselības vizītes- īstenošanas modeli Latvijā.
  14.maijā notiks otrā diskusiju sanāksme par “Labas veterinārmedicīniskās prakses vadlīnijām”.
  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs


Jaunākās ziņas

 • Pārskats par FVE 2021.g. pavasara ģenerālās asamblejas Pārtikas higiēnistu sekcijas (UEVH) darbu 2021.g. 10.jūnijā
  Sekcijas darbā piedalījās ap 22 dalībnieki no 16 valstīm, kā arī FVE administrācijas pārstāvis un  viesis no ASV AVMA  (American Veterinary Medical Association).
  Kā parasti   sanāksmes sākumā notika "apaļā galda" sarunas par aktualitātēm katrā dalībvalstī. [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Ir sācies zemeņu laiks. Vienmēr pirmā oga ir pati saldākā, pati gaidītākā un pati sārtākā. Un tā tas ir ar jebko, kas ir pirmais, vienīgais vai ilgi gaidītais. Tādēļ ar lielu satraukumu tiek gaidīts 19.jūnija brīdis, kad tiks atvērta LVB 100 gades grāmata “Simts mirkļi veterinārijā”. Pēc grāmatas atvēršanas sekos administrācijas darbs, lai tā nokļūtu pie lasītāja. Grāmata jau kopš aprīļa mēneša ir pieejama Latvijas Nacionālajā un labākajās Latvijas bibliotēkās. [vairāk]
 • LOSP informācija
  Eiropas Komisija aicina visus interesentus piedalīties nākamajā sabiedriskajā apspriešanā par veicināšanas politikas pārskatīšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.
  ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir atvērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt viņu esošo biznesu. Šajā apspriešanā tiks uzklausīti viedokļi par to, kā veicināšanas politika var uzlabot tās ieguldījumu ilgtspējīgākas ražošanas, patēriņa un sabalansētāka uztura popularizēšanā saskaņā ar Eiropas Komisijas stratēģiju “No lauka līdz galdam”, biodaudzveidības stratēģijām un Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.
  Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Anketu var pildīt latviešu valodā. 

  Apspriešana atvērta līdz šī gada 23.jūnijam un pieejama šajā saitē:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-ES-lauksaimniecibas-un-partikas-produkti-veicinasanas-politika-Eiropas-Savieniba-un-arpus-tas-politikas-parskatisana_lv

  Zane Jonaite

  Biroja vadītāja


    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021