Preses relīze: Pieaug iesniegumu skaits par iespējami nozagtiem dzīvniekiem.

 • Latvijas Veterinārārstu biedrība pēdējo mēnešu laikā ir saņēmusi vairāku dzīvnieku īpašnieku iesniegumus un lūgumus pēc palīdzības situācijās, kurās viņiem ir pamats uzskatīt, ka viņu dzīvnieki ir nozagti. Dzīvnieku īpašnieki lūdz palīdzēt dzīvnieku atrašanā, ziņojot, ja pie kāda no veterinārārstiem nonāk viņu dzīvnieks.
  Pieaugušais šādu gadījumu skaits aktualizē jautājumu, vai turpmāk  veterinārārstiem līdzīgi kā cilvēku medicīnā ārstiem varētu būt jāprasa pierādīt, ka persona, kas dzīvnieku atvedusi pie ārsta, ir dzīvnieka likumīgais pārstāvis, kuram ir tiesības pieņemt lēmumus par rīcību ar dzīvnieku. Jāuzsver, ka veterinārārsts neatteiks sniegt dzīvniekam palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās arī tad, ja dzīvnieka īpašnieks nav zināms, taču pēdējā laika notikumi rada pamatu bažām par to, ka ne visās situācijās veterinārsti var būt droši no likuma viedokļa un labticīgi paļauties, ka ir ievērotas gan Dzīvnieku aizsardzības likumā noteiktās dzīvnieka intereses, gan Civillikuma regulētās īpašnieka tiesības
  “Nevienu neizbrīna, ka ar bērnu pie ārsta var doties tikai viņa vecāki vai likumīgie pārstāvji ar atbilstošu pilnvaru. Iespējams, šīs sūdzības ir signāls, ka arī veterinārmedicīnā ir pienācis laiks diskutēt par jaunu tiesiskuma līmeni. Latvijas Veterinārārstu biedrība vērsīsies pie iesaistītajām valsts institūcijām, lai rastu tādu risinājumu, kas neierobežotu dzīvniekam veterināro pakalpojumu pieejamību un tajā pašā laikā būtu tiesiski,” norāda Latvijas Veterinārārstu biedrībā.
  Vienlaikus aicinām dzīvnieku īpašniekus turēt dzīvniekus atbildīgi, nepieļaut klaiņošanu un rūpēties par veterinārmedicīnisko pakalpojumu savlaicīgu saņemšanu, lai nenonāktu konfliktā ar likumu. Tāpat atgādinām, ka ikvienam suņa īpašniekam ir pienākums apzīmēt dzīvnieku ar mikročipu un to reģistrēt Lauksaimniecības datu centra datubāzē līdz 4mēn. vecumam vai pirms kucēna atdošanas .
  Savukārt visiem dzīvnieku atradējiem atgādinām, ka Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta 2. daļā ir noteikts, kā un cik ātrā laikā atradējam par sveša dzīvnieka atrašanu ir jāziņo vietējai pašvaldībai. Atradējam ir arī pienākums informēt par to, kur dzīvnieks tiek nogādāts. Ikvienam atradējam ir tiesības par savu atradumu parūpēties pašam savā mājā, taču jāpatur prātā pienākums nekavējoties doties uz tuvāko veterināro klīniku, lai nolasītu dzīvnieka mikročipu un atdotu dzīvnieku tā īpašniekam pēc pirmā pieprasījuma. Ja radušās aizdomas par nepienācīgu  dzīvnieka aprūpi, jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam.
  Vairāk informācijas
  LVB MDzVS Lita Konopore
  29213373


Jaunākās ziņas

 • Pārskats par FVE 2021.g. pavasara ģenerālās asamblejas Pārtikas higiēnistu sekcijas (UEVH) darbu 2021.g. 10.jūnijā
  Sekcijas darbā piedalījās ap 22 dalībnieki no 16 valstīm, kā arī FVE administrācijas pārstāvis un  viesis no ASV AVMA  (American Veterinary Medical Association).
  Kā parasti   sanāksmes sākumā notika "apaļā galda" sarunas par aktualitātēm katrā dalībvalstī. [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Ir sācies zemeņu laiks. Vienmēr pirmā oga ir pati saldākā, pati gaidītākā un pati sārtākā. Un tā tas ir ar jebko, kas ir pirmais, vienīgais vai ilgi gaidītais. Tādēļ ar lielu satraukumu tiek gaidīts 19.jūnija brīdis, kad tiks atvērta LVB 100 gades grāmata “Simts mirkļi veterinārijā”. Pēc grāmatas atvēršanas sekos administrācijas darbs, lai tā nokļūtu pie lasītāja. Grāmata jau kopš aprīļa mēneša ir pieejama Latvijas Nacionālajā un labākajās Latvijas bibliotēkās. [vairāk]
 • LOSP informācija
  Eiropas Komisija aicina visus interesentus piedalīties nākamajā sabiedriskajā apspriešanā par veicināšanas politikas pārskatīšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.
  ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir atvērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt viņu esošo biznesu. Šajā apspriešanā tiks uzklausīti viedokļi par to, kā veicināšanas politika var uzlabot tās ieguldījumu ilgtspējīgākas ražošanas, patēriņa un sabalansētāka uztura popularizēšanā saskaņā ar Eiropas Komisijas stratēģiju “No lauka līdz galdam”, biodaudzveidības stratēģijām un Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.
  Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Anketu var pildīt latviešu valodā. 

  Apspriešana atvērta līdz šī gada 23.jūnijam un pieejama šajā saitē:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-ES-lauksaimniecibas-un-partikas-produkti-veicinasanas-politika-Eiropas-Savieniba-un-arpus-tas-politikas-parskatisana_lv

  Zane Jonaite

  Biroja vadītāja


    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021