Veterinārārsti: patversmju peļņa nedrīkst būt svarīgāka par dzīvnieku tiesībām

 • Pēc tam, kad sabiedrība uzzināja par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra konstatētajiem pārkāpumiem dzīvnieku patversmē “Ulubele”, publiskajā vidē atsevišķas personas, iespējams, mērķtiecīgi izplata nepatiesus apgalvojumus par Latvijas Veterinārārstu biedrību un tās pozīciju dzīvnieku tiesību jomā.
  Latvijas Veterinārārstu biedrības vadība uzskata, ka nepatieso ziņu, spekulāciju un apmelojumu mērķis ir manipulēt ar sabiedrisko domu un novērst sabiedrības uzmanību no būtiskajiem jautājumiem klaiņojošo suņu un kaķu kontroles jomā, ko regulāri aktualizējam sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas domi un citām pašvaldībām, kas organizē atbilstošus iepirkumus.
  Uzskatām par savu pienākumu informēt medijus un sabiedrību par biedrības patiesajiem mērķiem un viedokli, aicinot neizplatīt nepatiesas un Veterinārārstu biedrību nomelnojošas ziņas.
  Ne pirmo reizi un ne pirmo gadu “aizkulisēs” tiek tiražēti meli un spekulācijas par dzīvnieku eitanāzijas jautājumu, veidojot viedokli, ka LVB biedri – profesionāli praktizējoši veterinārārsti – aicina eitanazēt visus patversmēs nonākušos dzīvniekus. Konsekventi norobežojamies no šādiem apgalvojumiem un paskaidrojam, ka LVB pozīcija ir balstīta starptautiski atzītos un vispārpieņemtos Pasaules mazo dzīvnieku veterinārārstu asociācijas (World Small Animal Veterinary Association - WSAVA), Eiropas lolojumdzīvnieku veterināro asociāciju federācija ( European Federation of Companion Animal Veterinary Associations-FECAVA) un Eiropas Veterinārārstu federācijas (Fedration of Veterinarians of Europe -FVE) labas klaiņojošo dzīvnieku kontroles un patversmju prakses principos. Tie paredz, ka arī Latvijas veterinārārsti rīkojas saskaņā ar kopējo pozīciju un realizē tādu politiku attiecībā uz dzīvnieku veselību, labturību un tās nodrošināšanas metodēm, par kādām dalībvalstis ir vienojušās.
  LVB kā profesionālas organizācijas uzdevums ir palīdzēt valsts un pašvaldību institūcijām izveidot un salāgot tādas klaiņojošo dzīvnieku kontroles programmas, kas atbilst gan dzīvnieku, gan sabiedrības interesēm. Konsultējot par pareizu noķer-sterilizē-atlaid programmu īstenošanu, kas atbilst veterinārmedicīnas ekspertu un FVE noteiktajām agrīnas sterilizēšanas prasībām, ir jāsaprot, ka ne visi sabiedrības locekļi spēs pieņemt, ka šādas programmas sevī ietver gan grūsnu kaķeņu, gan kaķēnu zem četru mēnešu vecuma sterilizēšanu, kā arī noteiktu grupu kaķu eitanāziju. Arī Latvijā mēs nereti sastopamies ar cilvēku neizpratni vai pat atklātu agresiju šajā jautājumā, bet ar pilnu atbildību varam teikt, ka šīs neizpratnes pamatā ir vāja izpratne par kaķu fizioloģiju, reprodukciju, infekcijas un parazītu izraisītu slimību negatīvo ietekmi uz citu dzīvnieku un sabiedrības veselību un epidemioloģisko drošību. To novērojam arī pašlaik. Tomēr tas nenozīmē, ka veterinārārsti drīkstētu pakļauties šim nereti agresīvajam spiedienam rīkoties pretēji vispārzināmām veterinārajām un epidemioloģiskajām konsekvencēm.
  Nomelnojošas un emocionāli manipulējošas nepatiesības tiek publiski izplatītas arī par Latvijas Veterinārārstu biedrības rīcību saistībā ar Rīgas pašvaldības izsludināto publisko iepirkumu par patversmju pakalpojumiem Rīgā.
  Nepatiesas ir ziņas, ka LVB it kā aicinājusi izslēgt no iepirkuma normu, kas liegtu eitanizēt veselus dzīvniekus. Patiesība ir tieši pretēja – Latvijas Veterinārārstu biedrība, iepazīstoties ar iepirkuma 2 nolikumu, lūdza to precizēt un no tā izslēgt punktu, kas pieļāva slima dzīvnieka eitanāziju. Atzinumā, kas nosūtīts pašvaldībai (lūdzu skatīt pielikumā), biedrība norādīja, ka pašvaldībai nav tiesību nolikumā izvirzīt tādas prasības dzīvnieku eitanāzijai, kas ir pretrunā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, ignorējot dzīvnieku intereses. Atzinumā LVB uzsvēra, ka suņa saslimšana nedrīkst būt pamats eitanāzijai, un tikai neārstējami slims vai smagi traumēts suns, kuram slimība sagādā ciešanas, var tikt eitanazēts. Veterinārārsts drīkst eitanazēt dzīvnieku tikai likumā skaidri noteiktajos gadījumos.
  Šis ir tikai viens piemērs, kas liecina, ka ir nepieciešama ne tikai plašas sabiedrības, bet arī pašvaldību darbinieku izglītošana un izpratnes audzēšana jautājumos, kas skar dzīvnieku labturību un dzīvnieku tiesības.
  Neizpratnes un nezināšanas šai jomā ir ļoti daudz, taču esam pārliecināti, ka uzsāktajā sadarbībā ar pašvaldībām un Pašvaldību savienību izdosies mazināt lēmumu pieņēmēju nezināšanu un neizpratni.
  Pašvaldības, iepērkot pakalpojumu, vispār nedrīkst plānot nekādu eitanāzijas procentu. Tāpēc melīgas spekulācijas un pretnostatījums ar tādiem skaļiem saukļiem kā “visus kill” vai “nevienu un nekad jeb 100% no-kill” attiecībā uz pašvaldību iepirkumiem ir absurds pēc būtības un acīmredzot ir vērstas uz sabiedrības dezinformēšanu, vienlaikus apzināti diskreditējot veterinārmedicīnas speciālistus. Normatīvie akti nosaka, ka 14 dienu periodā pašvaldībai ir pienākums nodrošināt 100 % pilnīgi visu patversmē ievietoto dzīvnieku dzīvību, lai nodrošinātu dzīvnieku atgriešanu tā likumīgajam īpašniekam.
  Latvijas Veterinārārstu biedrībai nav zināma neviena patversme Latvijā, kas eitanizētu suņus tikai tāpēc, ka 15. uzturēšanās dienā beidzies pašvaldības finansējums. Covid-19 pandēmijas laikā pieaudzis suņu gribētāju skaits, veicinot kā šķirnes, tā bezšķirnes dzīvnieku nelegālu ievešanu Latvijā no citām valstīm, lai pārdotu tos par līdz šim neredzētām cenām. Tāpēc izplatītās tenkas, ka patversmēs, beidzoties pašvaldību finansējumam, dzīvniekus nogalina, nevis nodod adopcijā, ir acīmredzot apzināti meli un to izplatītāji izrāda necieņu pret citām Latvijas patversmēm.
  Pretēji mēģinājumam diskreditēt LVB, veterinārārstu profesionālās organizācijas patiesie mērķi, sniedzot savu atzinumu par Rīgas domes sagatavoto patversmju pakalpojuma iepirkumu, bija nodrošināt ātrāku dzīvnieku atgriešanos mājās, plašāku veterināro pakalpojumu sniedzēju konkurenci un pašvaldības budžetam saudzīgāku pakalpojumu cenu, ko varētu nodrošināt, nodalot dzīvnieku aprūpi (suņu barošanu, pastaigas, ķemmēšanu u.tml.) no veterināro pakalpojuma groza, kur pretendentam jāatbilst daudz augstākām un ļoti specifiskām prasībām.
  LVB atzinumā tika iekļauti arī priekšlikumi, kas padarītu caurskatāmu, izsekojamu un ticamu patversmē nonākušo dzīvnieku uzskaiti. Pēdējos teju desmit gadus pašvaldības noteiktās atskaišu formas, uz kuru pamata tiek apmaksāti patversmes sniegtie pakalpojumi, vispār neparedzēja norādīt ziņas par dzīvnieku identifikāciju, kas ļautu pamatot un pierādīt, kur, kad un kādi dzīvnieki ir izķerti.
  Jautājumam par to, kā pašvaldības visā Latvijā rīkojas ar publiskajiem līdzekļiem dzīvnieku patversmju pakalpojumu jomā, cerams, kādreiz pievērsīsies publisko līdzekļu revidētāji, taču tas nav tikai pašvaldības finansējuma caurskatāmības jautājums. Manipulēšana ar dzīvniekiem savtīgos nolūkos pilnīgi noteikti nav dzīvnieku interesēs. Ja mēs redzam, ka pret dzīvnieku interesēm darbojas tie, kam būtu par tām jārūpējas un kuri to deklarējuši kā savas darbības mērķi, mūsu pienākums ir pievērst tam sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju uzmanību.
  Lai kliedētu jebkādas jautājumus par to, ka Latvijas Veterinārārstu biedrības vienīgā interese šai gadījumā ir uz dzīvnieku un sabiedrības drošību un veselību orientētas klaiņojošo dzīvnieku kontroles un dzīvnieku programmas izveide, pievienojam šim paziņojumam LVB sniegto atzinumu Rīgas domei. Tajā ikviens var pārliecināties, ka mēs iestājamies par dzīvnieku īpašnieku atbildības vairošanu un pret dzīvnieku atkārtotu nonākšanu patversmēs. Dzīvnieka vieta nav patversmē, bet mājās līdzās cilvēkam. 3 Peļņa nekad nedrīkst būt svarīgāka par dzīvnieku interesēm. Iespējams, visa publisko melu kampaņa liecina, ka jaunajā patversmes pakalpojumu līgumā paredzētā prasība patversmei noteiktā laikā pēc suņa nonākšanas tajā dzīvnieku apzīmēt ar mikroshēmu un reģistrēt vienotajā valsts dzīvnieku reģistrā Lauksaimniecības datu centrā, lai izslēgtu spekulācijas un manipulācijas ar pašvaldībai uzrādīto un finansējamo dzīvnieku skaitu, apdraud gadiem ierasto Rīgas pašvaldības praksi.
  Latvijas Veterinārārstu biedrības
  valdes priekšsēdētājs Valdis Šmēliņš

   


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
   Aprīli var dēvēt par veternārmedicīnas mēnesi, jo mēneša pēdējā sestdienā atzīmēsim Pasaules veterinārijas dienu, ko Pasaules veterinārārstu asociācija izveidoja  2000. gadā, lai akcentētu un  veicinātu dzīvības glābšanas darbu, ko veic veterinārārsti visā pasaulē.  Veterinārmedicīnas specialitātes nozīme ikdienu visā pasaulē pieaug. Šodien veterinārārsti rūpējas netikai par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi, bet arī stāv cilvēces veselības sardzē, nodrošina drošas un nekaitīgas pārtikas nonākšanu cilvēku uzturā, veic vides aizsardzības funkcijas, piedalās zoonožu pētniecībā un biopreparātu izstrādē ne tikai cīņā pret dzxīvnieku infekcijas slimībām, bet arī humānā medicīnā. To, ka pasaule dzīvo uz naža asmens liecina dažādas publikācijas zinātniskos izdevumos par nākotnes pandēmijām ( vairāk informācijas interneta saitā). To pierāda arī Covid-19 konstatēšana ūdelēm Latvijā. [vairāk]
 • Veterinārārsts un klients
  Veterinārmedicīniskajā aprūpē ir iesaistītas trīs puses – dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, praktizējošs veterinārārsts un pa vidu dzīvnieks. Lai dzīvniekam nodrošinātu labas kvalitātes veterinārmedicīnisko aprūpi, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam un praktizējošam veterinārārstam jābūt uz viena viļņa. Tas nozīmē, ka dzīvnieka saimniekam pilnīgi jāuzticas apkalpojošam veterinārārstam, bet veterinārārstam jābūt simtprocentīgi pārliecinātam, ka informācija ko sniedz dzīvnieka saimnieks ir patiesa, ka dzīvnieka saimnieks spēs izpildīt visus praktizējošā veterinārārsta norādījumus. Abām pusēm vienmēr jāatceras, ka viss process, ko sauc par veterinārmedicīnisko aprūpi, ir vērsts uz to, lai ievērotu dzīvnieku labturību un sniegtu atbilstošu dzīvniekam palīdzību. [vairāk]
 • INFORMĀCIJA MEDIJIEM
  Veterinārārsti:  pieaudzis to Latvijas mīļdzīvnieku pircēju skaits, kas apzināti  pārkāpj likumu un  sadarbojas ar nelegālajiem pārpircējiem un ievedējiem. 
   
  Lai cilvēkus pasargātu no  slimu un pārāk mazu  kucēnu iegādāšanās, Latvijas Veterinārārstu biedrība turpina aicināt pircējus rīkoties atbildīgi un par kucēnu pirkšanas vietu izvēlēties drīzāk  veterināro klīniku, nevis benzīntanka stāvlaukumu vai Krievijas pierobežas krūmājus.
  Mīļdzīvnieku pieprasījums Covid uzlikto ierobežojumu dēļ  ir audzis tik ļoti, ka  Latvijas patversmes un  šķirnes dzīvnieku audzētāji   vairs nespēj apmierināt kārotāju pieprasījumu pēc kucēniem un kaķēniem. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021