Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Turpinās iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19. Katrs no mums vēlētos tā tempus daudz straujākus, bet to nevaram ne ietekmēt, ne sekmēt. Biedrība un arī es personīgi saņemam kolēģu satrauktus zvanus, jautājot kāpēc praktizējošs veterinārārsts nav iekļauts valstī prioritāro vakcinējamo personu sarakstā. Šajā ziņā Latvija nav nekāds izņēmums uz kopējā Eiropas fona, jo ir zināms, ka veterinārārsti kā prioritāra grupa vakcinācijai ir iekļauti Luksenburgā un Lietuvā. Latvijas veterinārārstu biedrība, zinot, ka ir nācies slēgt veterinārās klīnikas, ka dzīvnieku kautuve paliek bez valsts pilnvarotā veterinārārsta, jo veterinārārsti ir inficējušies ar Covid-19, pēc Veselības ministrijas diplomātiska atteikuma veterinārārstus iekļaut prioritāri vakcinējamo personu grupā, griezāmies ar lūgumu Zemkopības ministrijā, kura izprot lietas būtību un atbalsta praktizējošos veterinārārstus un valsts pilnvarotos veterinārārstus iekļaut prioritāri vakcinējamo personu sarakstā. Tagad gaidam gala lēmumu no atbildīgām personām Veselības ministrijā. Paldies Zemkopības ministrijas amatpersonām par izpratni un atbalstu.
  Noslēgusies reģistrēšanās LVB kopsapulcei, kā jau iepriekš prognozējām dalību kopsapulcei ir izteikuši mazāk kā 50% biedru, tādēļ kopsapulci nāksies rīkot atkārtoti marta otrajā pusē. LVB valde 26.februāra valdes sēdē apstiprināja LVB 2020.gada pārskatu, ar kuru varēsiet tuvākā laikā iepazīties LVB mājas lapā. Aktīvi turpinās darba grupas diskusijas par veterinārmedicīniskās prakses sertifikācijas kvalifikācijas pasākumu punktiem.
  Iknedēļas informācijā no EVF saņēmām ziņu, ka EVF lobiji ir uzsākuši diskusijas ar EK pārstāvjiem, lai grozītu PVN nodokļa likmi ES veterinārajiem pakalpojumiem, nosakot tiem 0% likmi. Sekosim līdzi EVF un EK sarunām, lai informētu arī LVB biedrus. Joprojām EVF aktīvi seko līdzi, cik gatavas ir ES dalībvalstis jaunās Dzīvnieku veselības regulas 25.panta ieviešanai no 1.aprīļa. Kā jau esmu minējis vairākkārt Latvijā par to vēl nav sākusies diskusija.
  LVB administrācija aktīvi strādā pie Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta “Par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstību programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”” mācību kursa “Antimikrobiālās rezistences( AMR) mazināšanas faktori produktīviem dzīvniekiem” sagatavošanas, lai pirmās trīs mācību kursa grupas apmācītu attālinātā režīmā.
  02.martā piedalīšos ZM rīkotā sanāksmē par MK noteikumu grozījumu projektu “Par l/s dzīvnieku labturību”.
  LVB direktore Dace Upeniece un LLU VMF asociētā profesore, Dr.med.vet.  Līga Kovaļčuka piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu veterinārārstu kopīgā sanāksmē par antimikrobiāliem līdzekļiem, paužot Latvijas nostāju šajā jautājumā, ar kuru tad pēc šīs sanāksmes informēsim ikvienu LVB biedru.
  Ir noslēgusies februāra aptauja mājas lapā, kurā lūdzām atbildēt uz jautājumu “Vai jūs apmierina kvalifikācijas pasākumu kvalitāte”. 32% aptaujas dalībnieki saka, ka viņus apmierina kvalifikācijas pasākumu kvalitāte, ja tos organizē VIC. 22% saka, ka viņus apmierina pasākumu kvalitāte. 21% saka, ka viņi izvēlas tos kvalifikācijas pasākumus, kurus organizē uzticami un zināmi organizatori. 19% saka, ka viņus neapmierina pasākumu kvalitāte, bet 6% saka, ka šādi pasākumi vispār nav vajadzīgi.
  Šeit varat iepazīties ar informāciju no EVF: nostājas dokumenta izstrādi par dzīvnieku veselības apmeklējumiem un  ŠEIT.

  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
   Aprīli var dēvēt par veternārmedicīnas mēnesi, jo mēneša pēdējā sestdienā atzīmēsim Pasaules veterinārijas dienu, ko Pasaules veterinārārstu asociācija izveidoja  2000. gadā, lai akcentētu un  veicinātu dzīvības glābšanas darbu, ko veic veterinārārsti visā pasaulē.  Veterinārmedicīnas specialitātes nozīme ikdienu visā pasaulē pieaug. Šodien veterinārārsti rūpējas netikai par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi, bet arī stāv cilvēces veselības sardzē, nodrošina drošas un nekaitīgas pārtikas nonākšanu cilvēku uzturā, veic vides aizsardzības funkcijas, piedalās zoonožu pētniecībā un biopreparātu izstrādē ne tikai cīņā pret dzxīvnieku infekcijas slimībām, bet arī humānā medicīnā. To, ka pasaule dzīvo uz naža asmens liecina dažādas publikācijas zinātniskos izdevumos par nākotnes pandēmijām ( vairāk informācijas interneta saitā). To pierāda arī Covid-19 konstatēšana ūdelēm Latvijā. [vairāk]
 • Veterinārārsts un klients
  Veterinārmedicīniskajā aprūpē ir iesaistītas trīs puses – dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, praktizējošs veterinārārsts un pa vidu dzīvnieks. Lai dzīvniekam nodrošinātu labas kvalitātes veterinārmedicīnisko aprūpi, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam un praktizējošam veterinārārstam jābūt uz viena viļņa. Tas nozīmē, ka dzīvnieka saimniekam pilnīgi jāuzticas apkalpojošam veterinārārstam, bet veterinārārstam jābūt simtprocentīgi pārliecinātam, ka informācija ko sniedz dzīvnieka saimnieks ir patiesa, ka dzīvnieka saimnieks spēs izpildīt visus praktizējošā veterinārārsta norādījumus. Abām pusēm vienmēr jāatceras, ka viss process, ko sauc par veterinārmedicīnisko aprūpi, ir vērsts uz to, lai ievērotu dzīvnieku labturību un sniegtu atbilstošu dzīvniekam palīdzību. [vairāk]
 • INFORMĀCIJA MEDIJIEM
  Veterinārārsti:  pieaudzis to Latvijas mīļdzīvnieku pircēju skaits, kas apzināti  pārkāpj likumu un  sadarbojas ar nelegālajiem pārpircējiem un ievedējiem. 
   
  Lai cilvēkus pasargātu no  slimu un pārāk mazu  kucēnu iegādāšanās, Latvijas Veterinārārstu biedrība turpina aicināt pircējus rīkoties atbildīgi un par kucēnu pirkšanas vietu izvēlēties drīzāk  veterināro klīniku, nevis benzīntanka stāvlaukumu vai Krievijas pierobežas krūmājus.
  Mīļdzīvnieku pieprasījums Covid uzlikto ierobežojumu dēļ  ir audzis tik ļoti, ka  Latvijas patversmes un  šķirnes dzīvnieku audzētāji   vairs nespēj apmierināt kārotāju pieprasījumu pēc kucēniem un kaķēniem. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021