Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Vēl jāsteidz baudīt ziemas priekus, jo termometra rādītājs aiz loga rāda jau +30 C. Tātad pavasaris jau tūlīt tūlīt būs klāt. Aiz kalniem nav vairs sulu tecināšanas laiks un stārķu pāra atlidošana uz savu ligzdu vecā šķūņa korē. Bet mūs ar katru dienu bažīgus rada nevis Covid pandēmija, kura turpina savu gaitu jau gadu, bet mūsu mājputnus apdraudošā putnu gripa. Igaunijā putnu gripa jau konstatēta mājputniem. Lieku reizi un iespējams pat apnicīgi jāatkārto, lai pasargātu mājputnus no inficēšanās ar H5N8, jāievēro stingri biodrošības pasākumi gan mājputnu turētājiem, gan praktizējošiem veterinārārstiem, apmeklējot vizītēs saimniecības. Putnu gripas tēma tika arī iztirzīta LOSP attālinātā pārstāvju sanāksmē 17.02.
  Šonedēļ parakstīju līgumu LAD par projekta  “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanas pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi “ apmācības cikla “Antimikrobiālās rezistences(AMR) mazināšanas faktori produktīviem dzīvniekiem” realizāciju 2021.gadā, kura kopējais paredzētais finansējums ir 59000, - euro. Projekta ietvaros apmācību cikls tiks pasniegts gan veterinārārstiem, gan zemniekiem. Visas apmācības tās dalībniekiem būs par brīvu, tādēļ priekšrocība praktizējošo veterinārārstu vidū būs LVB biedriem. Apmācības sāksies martā. Precīzāka informācija būs pieejama gan LVB mājas lapā, gan biļetenā “Veterinārais Žurnāls”.
  25.02. turpināsies diskusija par veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pagarināšanai nepieciešamo kvalifikācijas pasākumu punktu sistēmu un kvalifikācijas pasākumiem.
  26.02. notiks LVB valdes sēde zoom platformā. Valdes sēdē tiks izskatīts LVB 2020.gada pārskats, revīzijas komisijas ziņojums par veikto revīziju, 2021.gada biedrības kopsapulces organizatoriskie jautājumi un citas aktualitātes.
  Noslēgumā  saites aktuālākai informācijai no Eiropas veterinārās federācijas: Covid-19 Behaviour Tracker;  press release; Oude Munnink et al 
  Turpinās līdz 26.02.  reģistrācija LVB kopsapulcei, nosūtot uz e-pastu lvb@lvb.lv savu vārdu un uzvārdu un sertificētie veterinārārsti savu sertifikāta nummuru. Kopsapulces laikā notiks vebinārs, kurš tiks ieskaitīts kā kvalifikācijas pasākums. Vebināru vadīs veterinārārste Inga Birne “Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES)” un Liene Ansone “Dzīvnieku aizsardzības likums.”

  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs
   


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
      Turpinās iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19. Katrs no mums vēlētos tā tempus daudz straujākus, bet to nevaram ne ietekmēt, ne sekmēt. Biedrība un arī es personīgi saņemam kolēģu satrauktus zvanus, jautājot kāpēc praktizējošs veterinārārsts nav iekļauts valstī prioritāro vakcinējamo personu sarakstā. Šajā ziņā Latvija nav nekāds izņēmums uz kopējā Eiropas fona, jo ir zināms, ka veterinārārsti kā prioritāra grupa vakcinācijai ir iekļauti Luksenburgā un Lietuvā. Latvijas veterinārārstu biedrība, zinot, ka ir nācies slēgt veterinārās klīnikas, ka dzīvnieku kautuve paliek bez valsts pilnvarotā veterinārārsta, jo veterinārārsti ir inficējušies ar Covid-19, pēc Veselības ministrijas diplomātiska atteikuma veterinārārstus iekļaut prioritāri vakcinējamo personu grupā, griezāmies ar lūgumu Zemkopības ministrijā, kura izprot lietas būtību un atbalsta praktizējošos veterinārārstus un valsts pilnvarotos veterinārārstus iekļaut prioritāri vakcinējamo personu sarakstā. Tagad gaidam gala lēmumu no atbildīgām personām Veselības ministrijā. Paldies Zemkopības ministrijas amatpersonām par izpratni un atbalstu. [vairāk]
 • LVB Goda biedram Jānim Vilhelmam Bērziņam – 115
   Šodien atzīmējam LVB Goda biedra Jāņa Vilhelma bērziņa 115 gadskārtu. Jānis dzimis 1906.gada 27.februārī Limbažu apriņķa Duntes pagastā "Gāršeniekos" daudzbērnu zemnieku ģimenē. Mācījās Duntes pamatskolā, bet 1923.gadā sāka mācības Rīgas 1.vidusskolā. Ģimenes nevisai labais finasiālais stāvoklis Jānim lika papildus mācībām strādāt dažādus gadījuma darbus, kas noveda arī pie profesijas izvēles, jo strādāja arī Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē. Pēc vidusskolas absolvēšanas turpinot darbu fakultātē, 1928.gadā uzsāka studijas veterinārmedicīnā.1933.gadā Jānis Vilhelms Bērziņš absolvēja Veterinārmedicīnas fakultāti un sāka darbu Latvijas Universitātes Seruminstitūtā. 1938.gadā zināšanas papildināja Vīnes augstskolā, bet vācu okupācijas laikā no 1941.-1943.gadam strādāja par Rīgas pilsētas veterinārārstu veterināri sanitārajā dienestā. Pēc 2.pasaules kara strādāja kā veterinārārsts Rīgas hipodromā un saimniecībā "Spilve". Jānis Vilhelms Bērziņš apguva kinologa specialitāti un kā 1.kategorijas eksperts piedalījās republikas suņu izstādēs. Bija Rīgas rajona kinologu sekcijas vadītājs. 
  Godinam kolēģa Jāņa Vilhelma Bērziņa piemiņu!
  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs [vairāk]
 • Jaunā Ķīnas Āfrikas cūku mēra celmi norāda uz nelicencētām vakcīnām
      Šobrīd katru ziņu par kādu jaunu iespējamu infekciju vai jaunu jau esošas infekcijas paveidu sabiedrība uzņem ar milzīgām bažām. Tā gada sākumā Ķīnā tika atklāts jauns Āfrikas cūku mēra vīrusa celms. Ķīnas cūku fermās identificētu jaunu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) veidu, visticamāk, izraisa nelegālas vakcīnas, uzskata jomas speciālisti, kas ir jauns trieciens pasaules lielākajam cūkgaļas ražotājam Ķīnai, kurš joprojām atkopjas no postošās vīrusa epidēmijas. Tas noteikti atsaucas un tuvākā nākotnē atsauksies uz visu cūkgaļas ražošanas tirgu visā pasaulē. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021