Kultūra, gaļa un kultivēta gaļa .

 •     Novembra mēnesī notika vebinārs par kukaiņu izmantošanu gan dzīvnieku uzturā , gan cilvēku pārtikā kā vērtīgu olbaltumavotu, tuvākos gados izstrādājot arī regulējumu šai darbībai Eiropas Savinības normatīvajos aktos. Arvien biežāk runājam par dažādām ekoloģiskām problēmām, par planētas pārapdzīvotību, par zoonozēm, kas draud izraisīt pandēmijas utt. Tādēļ piedāvāju zinātnieka Kristofera Dž. Braienta rakstu par jaunāko zinātnes pētījuma objektu – kultivētas gaļas iegūšanu no dzīvnieku šūnām - Dzīvnieku zinātnes žurnālā ( 98. sējums, 8. izdevums, 2020. gada augusts).
      Mākslīgi radīta jeb kultivēta gaļa, kas audzēta in vitro no dzīvnieku šūnām, var risināt daudzus ētiskus, vides un sabiedrības veselības jautājumus, kas saistīti ar parasto gaļas ražošanu.  Lai gan daudz ir rakstīts par kultivētas gaļas pieņemšanas iespējām sabiedrībā, mazāk ir jāņem vērā citi sociālie pasaules aspekti, kas mijiedarbosies ar šo jauno tehnoloģiju. Šeit katrs no šiem jautājumiem tiek izskatīts pēc kārtas,veidojot skatījumu uz kultivētu gaļu kā tehnoloģiju ar daudzveidīgu sabiedrības apsvērumu kopumu un tālejošām sociālajām sekām. Tiek apgalvots, ka kultivētai gaļai nākotnē iepējams milzīgs izmantošanas potenciāls, ņemot vērā gan ekoloģiskos aspektus, gan cilvēku apdzīvotību uz planētas.
      Mūsu pašreizējā gaļas ražošanas sistēma ir atjaunojama, tai ir negatīva ietekme uz vidi, tā ir vērsta uz dzīvnieku ciešanām un tā ir cieši saistīta ar sabiedrības veselības jautājumiem, ar dzīvnieku pārnēsātām pandēmijām un rezistenci pret antibiotikām. Tomēr tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc gaļas strauji pieaugs, pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam.
      Viens no piedāvātajiem risinājumiem, kā apmierināt pieaugušo dzīvnieku gaļas patēriņu, ir kultivētas gaļas izstrāde un izmantošana, ko var izaudzēt no dzīvnieku šūnām bez dzīvnieku nokaušanas. Līdztekus dzīvnieku kaušanas nepieciešamības novēršanai kultivēta gaļa ir saistīta ar daudz mazāku kaitējumu videi siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un zemes un ūdens izmantošanas ziņā. Kultivēta gaļa komerciāli varētu kļūt pieejama dažu gadu laikā.
      Pēdējos gados ir izplatījies pētījums par kultivētas gaļas pieņemšanu patērētājiem. Tomēr pētnieki ir apgalvojuši, ka sociālajam diskursam par kultivētu gaļu ir pārāk šaurs patērētāju loks, kuri varētu pieņemt šādas gaļas izmantošanu ikdienas uzturā,bet pētījumos un aptaujās jāizvērtē plašākas sabiedrības problēmas. Tāpēc šajā rakstā tiks aplūkots virkne svarīgu kultūras parādību un institūciju, kas mijiedarbosies ar kultivētu gaļu.
  Plašsaziņas līdzekļi ir svarīgs informācijas avots sabiedrībai, un tiem, iespējams, ir izšķiroša loma sabiedrības uztveres veidošanā par pārtikas tehnoloģijām. Lielākā daļa kultivētās gaļas esamības atspoguļojums ziņās Amerikā un Eiropā sabiedrība uztvērusi neitrāli vai pozitīvi, jo tās atspogu;lotas kompleksā ar lauksaimniecības dzīvieku problēmām, dzīvnieku labturību, vides piesārņojumu, pārtikas nodrošināšanu un cilvēku veselību. Tas atklāja, ka pozitīva vai negatīva informācija par kultivētu gaļu mainīja indivīdu viedokli , bet informācija, kas jau bija pazīstama par šo jēdzienu, tikai nedaudz ietekmēja viedokli. Tāpēc šī agrīnā pozitīvā atieksme ir laba kultivētās gaļas industrijas priekšrocība.
      Kultivētās gaļas reliģiskais statuss ir jautājums, kas ir nozīmīgs, lai redzētu reliģisko kopienu atieksmi, un ir bijis viens no plašākajiem debašu virzieniem . Īpaši tas attiecas uz pasaules 1,8 miljardiem musulmaņu, 1,1 miljardu hinduistu, pusmiljardu budistu un vairāk nekā 10 miljoniem ebreju. Šie cilvēki, kas veido gandrīz pusi no visiem pasaules iedzīvotājiem, ievēro reliģijas ar īpašiem gaļas patēriņa noteikumiem un paražām. Aptaujas dati tika veidoti  no 3030 cilvēku Amerikas Savienotajās Valstīs, Indijā un Ķīnā  un satur datus no ebrejiem , musulmaņiem , hinduistiem , un budistiem , atbildot uz jautājumu kādu kultivētas gaļas produktu viņi būtu gatavi ēst. Atbildes  dod zināmu empīrisku ieskatu šo dažādo reliģiju piekritēju uzskatos. Šajā pētījumā respondentiem tika dots šādi “tīras gaļas” apraksts: Vienu pārtikas jauninājumu sauc par tīru gaļu. Šāda veida gaļa šūnu līmenī ir identiska parastajai gaļai. Šī ir īsta gaļa, kas audzēta tieši no dzīvnieku šūnām. Tīru gaļu ražo tīrā iekārtā, līdzīgi kā alus darītavā. Process neietver lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un kaušanu. Galaproduktam ir identiska garša un struktūra ar parasto gaļu. Tīra gaļa piedāvā ievērojamus ieguvumus cilvēku veselībai, videi un dzīvnieku labturībai. Vairāki uzņēmumi jau ir veiksmīgi ražojuši un pēc garšas pārbaudījuši tīru gaļu. Produktus varēs iegādāties mazumtirdzniecībā 1 līdz 5 gadu laikā.
  Jūdaisms
  Jūdaismā vairums rabīnu ir vienprātis, ka kultivētā gaļa pati par sevi ir košera, lai gan daži apgalvo, ka šūnām nav košerā nokautu dzīvnieku princips. Patiešām, rabīns, kurš galu galā izlems, vai kultivētā gaļa ir košera, izmantojot pareizticīgo savienības košera sertifikācijas shēmu, kas ir pasaulē atzīta koncepcija. Tomēr ir interesants jautājums par to, vai kultivēta gaļa varētu ļaut košeru ievērojošajiem ebrejiem lietot citādi aizliegtus pārtikas produktus.Vai kultivēta gaļa, ko patērē kopā ar piena produktiem, būtu košera? Vai kultivēta cūkgaļa būtu košera? Abi balstās uz jautājumu, vai kultivēta gaļa tiek uzskatīta par gaļu reliģisko nozīmi, vai tā ir piedeva, tas nozīmē, ka tiek uzskatīta par kaut ko citu nevis gaļu vai piena produktu.  1. tabula.
  To ebreju procentuālais daudzumu, kuri ēd / ēdīs kādas dzīvnieku sugas gaļu  (dati no Bryant et al., 2019 )
    Pašlaik ēd,% Atdzīst par pievilcīgu
   kultivēto gaļu,%
  Atšķirība,%
  Liellopu gaļa  87.0  69.6  −17,4 
  Mājputni  91.3  69.6  −21.7 
  Cūkgaļa  60.9  60.9 
  Jērs / Kaza  65.2  60.9  −4.3 
  Starp aptaujātiem 230 ebrejiem  61% teica, ka šobrīd ēd cūkgaļu, un 61% teica, ka ēdīs kultivētu cūkgaļu. Tas bija nedaudz mazāks īpatsvars nekā , kas ēdīs kultivētu liellopu gaļu (70%) vai vistas gaļu (70%), bet tomēr kultivēta cūkgaļa bija vienīgā gaļa, kurai nebija vispārēja priekšroka parastajai gaļai .Visām pārējām sugām mazāk atbildētāju teica, ka viņi ēdīs kultivētu gaļu, nekā tikai  tradicionālo gaļu. 
   
   
   Islāms
  Islāmā būtisks jautājums ir par to, vai kultivētā gaļa ir halāla. Tiek apgalvots, ka, pamatojoties uz Korāna rakstiem un ievērojamu islāma juristu interpretāciju, kultivēta gaļa ir halāla, ja izmantotās šūnas ir no halālā nokautā dzīvnieka un ražošanas procesā neizmanto asinis vai serumu. Tomēr, tā kā šūnu izcelsme ir galvenā kultivētās gaļas izcelsmē, tad halal statusā diez vai tiks apstiprināta cūku un citu haramu sugu halal gaļa.Patiešām, šķiet, ka aptaujas dati to apstiprina: no 193 musulmaņiem 58% ēstu kultivētu liellopu gaļu, 68% ēstu kultivētu jēra vai kazas gaļu un 49% ēstu kultivētu vistu, bet tikai 28% ēstu kultivētu cūkgaļu.
  2. tabula.
  To musulmaņu procentuālo daudzumu, kuri ēd / ēdīs kādas dzīvnieku sugas gaļu(dati no Bryant et al., 2019 )
    Pašlaik ēd,% Atdzīst par pievilcīgu
   kultivēto gaļu,%
  Atšķirība,%
  Liellopu gaļa  64.8  57.5  −7,3 
  Mājputni  74.6  48.7  −25,9 
  Cūkgaļa  30.1  27.5  −2,6 
  Jērs / Kaza  81.3  67.9  −13,4 
  Tāpat kā jūdaismā, ievērojama islāma piekritēju daļa norāda, ka viņi ēd parasto cūkgaļu, neskatoties uz to, ka tas ir aizliegts reliģijā. Tas galvenokārt norāda uz faktu, ka daudzi dažādu reliģiju cilvēki stingri neievēro noteiktas uztura vadlīnijas.
  Hinduisms
  Daudzi hinduisti interpretē nevardarbības principu ahimsā kā prasību pēc veģetārisma, lai gan hindu tekstos tas nav skaidri noteikts. Koncentrēšanās uz nevardarbību nozīmē, ka veģetārie hinduisti, visticamāk, redzēs kultivētu gaļu kā veidu, kā izvairīties no kaitējuma dzīvniekiem, un daži var nolemt, ka to var ēst un tas ir atļauts. Daži ir minējuši, ka kultivēta liellopu gaļa, visticamāk, netiks pieņemta hinduismā, jo govis tiek uzskatītas par svētām.
   
   
   
   
  3. tabula.
  To hinduistu procentuālais daudzums, kuri ēd / ēdīs kādas dzīvnieku sugas gaļu (dati no Bryant et al., 2019 )
    Pašlaik ēd,% Atdzīst par pievilcīgu
   kultivēto gaļu,%
  Atšķirība,%
  Liellopu gaļa  18.2  18.9  +0,7 
  Mājputni  67.5  68.1  +0,6 
  Cūkgaļa  18.5  19.6  +1.1 
  Jērs / Kaza  61.4  64.4  +3,0 
  No 730 aptaujātajiem hinduistiem 65% ēstu kultivētu kazas gaļu un 68% kultivētu vistu, bet tikai 20% apēstu kultivētu cūkgaļu un 19% ēstu kultivētu liellopa gaļu. Interesanti, ka hinduisti bija vienīgā reliģiskā grupa, kas vairāk nekā gribēja ēst kultivētu gaļu nekā parasto gaļu no visām dzīvnieku sugām, iespējams, uzskatot, ka šādi var motivēt izvairīties no kaitējuma dzīvniekiem. Jāatzīmē, ka tikai 24% hinduistu šo datu kopā bija veģetārieši, kas atkal norāda uz novirzi no uztura, ko mēs varētu sagaidīt šajā reliģiskajā grupā.
  Budisms
  Mazāk ir rakstīts par kultivētās gaļas pieļaujamību budismā. Lai gan daudzi praktizējoši budistu mūki atturas no gaļas ēšanas, šajos datos tikai 1,4% no tiem, kas identificē sevi kā budistus (no kuriem daļa ir Ķīnā). Tas nozīmē, ka 81% ēdīs kultivētu liellopu gaļu, 73% - kultivētu cūkgaļu, 66% - kultivētu kazu un 61% - kultivētu vistu.
  4. tabula.
  To budistu procentuālo daudzums, kuri ēd / ēstu kādas dzīvnieku sugas gaļu (dati no Braienta et al., 2019 )
   
   
    Pašlaik ēd,% Atdzīst par pievilcīgu
   kultivēto gaļu,%
  Atšķirība,%
  Liellopu gaļa  87.8  81.3  –6,5 
  Mājputni  82.0  61.2  −20,8 
  Cūkgaļa  81.3  73.4  –7,9 
  Jērs / Kaza  69.8  65.5  –4,5 
  Kopumā mēs novērojām, ka daļa reliģisko patērētāju ir gatavi ēst kultivētu gaļu, un ir daži pierādījumi par izvairīšanos no kultivētas gaļas bez dzīvnieku sugām, kuras nav atļautas reliģijā (piemēram, cūkgaļa islāmā un liellopa gaļa hinduismā). Tas nozīmē, ka liela daļa reaģē kādās reliģijās, šķiet, stingri neievēro viņu reliģijas noteiktās diētas, kas nozīmē, ka daudzi nomināli reliģiozi cilvēki, visticamāk, nav jutīgi pret reliģiskiem lēmumiem par kultivētām gaļas pieļaujamību.
  Pēdējos gados ir kļuvis arvien skaidrāks kultivētās gaļas tirdzniecības regulēšanas sistēma Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Tomēr daži svarīgi jautājumi vēl nav risināti. Abos tirgos galvenais jautājums ir tas, vai kultivēta gaļa tiks uzskatīta par gaļu.
  Eiropas Savienība
      Eiropa kultivētajai gaļai, iespējams, zaļo gaismu varētu dot pēc tā akcepta EIROPAS Pārtikas nekaitīguma iestādē ( EFSA ), kura izsniedz atļauju saskaņā ar Jaunu Pārtikas produktu regulu (ES) Nr. (2015/2283) ( Merten-Lentz, 2018 ; Froggart and Wellesley, 2019 ; Verzijden, 2019 ). Šī regula ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka jaunie pārtikas produkti ir droši lietojami, pareizi marķēti, lai nemaldinātu patērētājus, un nav uztura ziņā neizdevīgi salīdzināmi ar citiem produktiem, kurus viņi var aizstāt. Pagaidām nav skaidrs, kāda veida uztura un toksikoloģiskie pierādījumi EFSA būtu nepieciešami, lai apstiprinātu kultivēto gaļu. Visticamāk, uz kultivētiem gaļas produktiem būs jānorāda nosaukums vai etiķete, kas skaidri parāda ražošanas procesu. Pārtikas informācijas patērētāju regulā (2011/1169) noteikts, ka pārtikas marķējumam jābūt skaidram, precīzi un viegli saprotamam. Tikmēr uz nesen apstiprināmiem jauniem pārtikas produktiem var piemērot turpmākās marķēšanas prasības saskaņā ar Jaunu pārtikas produktu regulu.Turklāt ir daži jautājumi par to, vai kultivētu gaļu varēs tirgot kā gaļu. Patērētājiem domātā  gaļa pašlaik ir definēta kā “to zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas par piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta muskuļi , dabīgi savienoti ar tiem piederīgiem audiem, kuru kopējais tauku un saistaudu sastāvs nepārsniedz turpmāk minētos daudzumus un ja šī gaļa ir kāda cita pārtikas produkta sastāvdaļa”. Skeleta muskuļus bieži nosaka kā “muskuļus, kurus brīvprātīgi kontrolē somatiskā nervu sistēma”.  Tāpēc pašreizējā definīcija, šķiet, izslēdz kultivētu gaļu.Ja kultivētās gaļas produktos ir sastāvdaļas, kas ir ģenētiski modificētas, tām drīzāk attieksies Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību. Saskaņā ar šo regulējuma pieņemšanas lēmumu un riska novērtējumu, kā arī sabiedrības viedokli un ekonomiski apsvērumu, praksē kultivētie gaļas produkti ar ģenētiski modificētu komponentu Eiropā visticamāk nav atļauti, ņemot vērā jau esošos ģenētiski modificēto pārtikas produktu stingruma ierobežojumus un sabiedrības izpratni par to tehnoloģiju .Kaut arī kultivēta gaļa varētu tikt apstiprināta Eiropas Savienības līmenī, visticamāk, ka dalībvalstu kompitentām iestādēm būs jāsniedz savs atzinums un pieļāvums. Tāpēc Eiropas ražotājiem jāzina gan Eiropas, gan citu valstu tiesību akti.
  ASV
      ASV normatīvajā regulējumā ir vēl mazāk skaidrības. Ir identificētas dažas no galvenajām atšķirībām no ES kā pirmspārdošanas konsultāciju mehānisma esamība un iestādes, kas regulē un izpilda dažādu regulējuma prasības. Kultivētās gaļas regulēšana dalās  starp ASV Lauksaimniecības departamentu ( USDA ) un Pārtikas un zāļu pārvaldi ( FDA ). Pašlaik šķiet, ka FDA regulē ražošanas procesu un izejmateriālu, un USDA - pēcražošanas procesus, uzraudzību un marķēšanu.  Kultivēta gaļa var neiekļauties Federālā gaļas pārbaudes likuma gaļas definīcijā, kas gaļu definē kā tādu, kas nāk no dzīvnieku līķa. Lai gan tikai uzskata, ka tas nosaka, kurai aģentūrai jābūt piekritīgai kultivētās gaļas regulēšanai, šķiet, ka tas tā vairs nav. Tomēr tas joprojām ir būtisks jautājums jautājumam par to, vai kultivētu gaļu drīkst tirgot kā gaļu.
  Gan Amerikas Savienotajās Valstīs, gan ES kultivēto gaļu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem nav iespējams definēt kā “gaļu”. Tomēr ir iespējams, ka šādas definīcijas tiks pārskatītas, iekļaujot kultivētu gaļu, īpaši ņemot vērā bažas par veselību. Lai gan pieaugušo cilvēku veselības izmaiņas ir reti sastopamas, ievērojamas iespējas potenciālo patērētāju daļai varētu būt būtiskas reakcijas, ēdot gaļu, īpaši liellopu un mājputnu gaļu. Viena īpaši izplatīta sarkanās gaļas reakcijas forma ir alfa-gal sindroms. Tas izpaužas kā imūnsistēmas reakcija uz cukura molekulu . Iespējams, ka kultivēta gaļa var  izslēgt alfa-gal sindromu, un tā ir piemērota alfa-gal sindroma slimniekiem, taču ir nepieciešami nākamie pētījumi par to. Tā kā kultivēta gaļa tiek iegūta no konkrātu sugu dzīvnieku šūnām gaļas molekulārā līmenī, tad iespējams, ka tiem , kam ir veselības problēmas pret noteiktiem gaļas veidiem, būs svarīgi arī veikt pētījumus , vai nepastāv veselības problēmas pret kultivētu gaļu no konkrētās dzīvnieku sugas. 
  Viena joma, par ko ir vērts turpināt diskusiju, ir kultivētās gaļas iespējamā ekonomiskā ietekme. Pastāv bažas par kultivētās gaļas ietekmi uz dzīvnieku audzētājiem, pārtikas ražošanas konsolidācijas potenciālu lielākajām korporācijām un bažām par to, kā kultivētās gaļas relatīvās cenas varētu ietekmēt nevienlīdzību konkurencē.
      Bažas par kultivētās gaļas ietekmi uz dzīvnieku audzētājiem var tikt izmantots kā  mēģinājums ierobežot kultivēto gaļu ar likumdošanas aktiem. Kultivēta gaļa un ar to saistītās tehnoloģijas galu galā var aizstāt lopkopību. Lai gan tikai 4,4% no ES nodarbinātības ir nodarbināti lauksaimniecībā ( Eurostat, 2017 ), šis rādītājs ir daudz mazāk attīstīts citās pasaules daļās. Turklāt daudzi no tiem, kas strādā lauksaimniecībā, koncentrējas lauku apvidos, kur ekonomiski lielā mērā ir atkarīgi no lauksaimniecības. Kaut arī kultivēta gaļas ražošana, bez šaubām, radīs jaunas darbavietas, tām vajadzētu būt pilnīgi atšķirīgām prasmēm esošajiem lauksaimniecības darbiniekiem, kuriem parasti ir zemāks izglītības līmenis nekā vispārējiem iedzīvotājiem ( Eurostat, 2017 ). Tiek apgalvots, ka dzīvnieku audzētāji var radīt nelielu un izcilu nišu visā gaļas tirgū. Viņi var pieņemt agroekoloģijas koncepcijas, lai uzlabotu ilgtspēju,  izmantojot tādas biotehnoloģijas kā klonēšanu un ģenētisko modifikāciju. Alternatīvi, viņi var pāriet uz kultūruaugu ražošanu cilvēku uzturam vai biodegvielu.
      Citi ir pauduši bažas par pārtikas ražošanas konsolidāciju ar mazāku skaitu dalībnieku un ar lielāku kapitālu . Patiešām, konsolidācija pārtikas rūpniecībā kopumā var izraisīt oligopolu spiedienu uz piegādātājiem, ierobežotu patērētāju izvēli un virzienu industrializāciju. Varbūt vēl jo vairāk kultivētās gaļas ražošana var būt iespējama tikai valstīs ar izturīgu enerģētikas infrastruktūru un augsti izglītotu darbaspēku. Tas ir novedis spekulācijām, ka kultivēta gaļa var saasināt ekonomisko nevienlīdzību starp valstīm, kā arī pašu valstu iekšienē.Tomēr vēl nav skaidrs, kādu formu iegūs kultivētās gaļas nozare.  Jebkurā gadījumā kultivētas gaļas ražošanai būs nepieciešami izejvielu avoti ražošanai kultūras barotnēs, un ir iespējams, ka šīs izejvielas varētu ražot arī esošajās lauksaimniecības saimniecībās.
      Visbeidzot, daži ir noraizējušies, ka kultivēta gaļa var saasināt nevienlīdzību starp bagātajiem un nabadzīgajiem,   Ir  pieņēmumi, ka ar kultivētu gaļu var lēti pabarot lielas cilvēku masas, atstājot īstu gaļu turīgo cilvēku ziņā. Un otrādi,  ka kultivēta gaļa, kas ir pat dārgāka par parasto gaļu, ļautu turīgajiem ēst gaļu bez morālām sekām, atstājot tikai nabadzīgajiem dzīvnieku gaļu, kas visiem arī varētu nepietikt. Interesanti, ka kultivētās gaļas ražošanas ekonomika norāda, ka abās šajās vīzijās var būt patiesība. Kaut arī kultivētās gaļas ražošanas izmaksas pēdējos gados ir strauji kritušās, visticamāk, ka tā ir pieejama tirgū, joprojām būs dārgāka nekā tradicionālā gaļa Šajā brīdī kultivētu gaļu var uzskatīt par greznību vai jaunumu, kas ir pieejams tikai bagātniekiem vai tiem, kuriem ir piekļuve ekskluzīvām tirdzniecības vietām. Ņemot vērā šos apstākļus, kultivētas gaļas lietošana var dot labklājību un statusu. Tomēr ilgtermiņā kultivētās gaļas ražošana kļūs lētāka un, lai ražotu efektīvāk, tā varētu būt lētāka nekā parastā gaļa. Kultivētās gaļas ražošanas izmaksas sākotnēji, visticamāk, būs salīdzinoši augstas, bet laika gaitā tās samazināsies. Tas, visticamāk, nozīmēs, ka sākumā tā ir pieejama tikai pārtikušiem patērētājiem, bet, samazinoties cenai, tas var kļūt arvien izplatītāks. Kultivētas gaļas ražošanas cena, kas ir zemāka par parastajām gaļas ražošanas cenām, var būt gaļas ražošanas pagrieziena punkts visā pasaulē.
  Secinājums
      Kultivēta gaļa ir tehnoloģija, kas var mazināt ētiskās, vides un sabiedrības veselības problēmas, kas ir saistītas ar parasto gaļas ražošanu, tostarp siltumnīcefekta gāzu emisijām, zemes un ūdens lietošanu, rezistenci pret antibiotikām, ar pārtiku saistīto un zoonotiskajām slimībām un dzīvnieku kaušanu. Tomēr, pārvarot tehnisko problēmu ražošanas procesu pilnveidošanā un palielināšanā, kultivētās gaļas ražotājiem un aizstāvjiem jārēķinās ar virkni sociālo un kultūras parādību un  regulējošo un uzraugošo institūciju prasībām. Šie divi izaicinājumu komplekti ir nesaistīti , jo ​​nenoteiktība attiecībās ar regulējumu, reliģisko klasifikāciju un ekonomisko daļu ir arī saistīti ar konkrētiem ražošanas procesa elementiem, kas nav zināmi vai ir patentēti. Piemēram, dzīvnieku seruma izmantošana ietekmē kultivētās gaļas halal statusu, šo ražošanas procesu mērogojamība ietekmē kultivētās gaļas nozares formu. Attiecībā uz regulējumu un reliģiskiem uztura ierobežojumiem var viegli aizmirst sākotnējos mērķus. Piemēram, Eiropas Savienības jaunās pārtikas regulēšanai kā galvenajam mērķim ir jānodrošina pārtikas nekaitīgums, tomēr ar to saistīto tiesību akti varētu nozīmēt, ka kultivētu gaļu nevar marķēt kā gaļu. Līdzīgi halālā kaušana sākotnēji tika pamatota uz dzīvnieku ciešanu mazināšanas principa, tomēr tagad var prasīt, lai kultivētās gaļas ražošanā izmantotie dzīvnieki tiktu nogalināti, lai viņu gaļa būtu pieļaujama islāmā. Jācer, ka šajos gadījumos likuma gars gūs virsroku pār likuma burtu. Kultivēta gaļa var tikt izmantota, pamatojot to ar iespēju, lai mazinātu dzīvnieku ciešanas un vides degradāciju.
   
   Rakstu sagatavoja I.Ritmane


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Kad aiz loga termometra stabiņš vietām rāda -200 C, mūsu prātus karstākus rada dažādi politiķu izteicieni, pieņēmumi un norādes. Pagājušajā nedēļā īstu informācijas vētru sacēla premjerministra teiktais par iespējamo veterinārārstu iesaistīšanu sabiedrības vakcinēšanas procesā pret Covid-19. Kādam tas noteikti šķita jau kā konrēti pieņemts lēmums, kādam kā joks, bet reāli tā nav neiespējama misija kopējas lietas labā. To pierāda Luksemburgas piemērs, kura pagājušā gada 15.decembrī pieņēma likumu, kurš nosaka, ka ārkārtas apstākļu gadījumā kā epidēmijas, karadarbība vai katastrofas veselības ministrs var piešķirt pagaidu atļauju zobārstiem un veterinārārstiem veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar medicīnisko praksi. [vairāk]
 • Daži ieteikumi mājdzīvnieku īpašniekiem ziemā
  Pēc ilgāka laika perioda esam sagaidījuši īstu ziemu ar sniegu, salu un slideniem ceļiem, ietvēm un ielām. Mēs katru reizi, kad atbilstoši mūsu ģeogrāfiskajam valsts izvietojumam nākas saskarties ar šīm ierastajām dabas parādībām, dzirdam cilvēku sūktīšanos par milzīgo sāls daudzumu pilsētu ielās, par nenotīrītām ielām un ceļiem, bet katras vietvaras pārstāvis nonākot pie teikšanas un lemšanas to kā politisks sklerotiķis piemirst. Ja mēs paši sevi no ziemas apstākļos radītiem apdraudējumiem spējam pasargāt, tad mūsu uzticamie draugi un ģimenes locekļi , mājdzīvnieki, paši to nespēj. [vairāk]
 • BSAVA kongress
  Lūdzu, skatiet pievienoto informāciju par Lielbritānijas mazo dzīvnieku veterinārārstu asociācijas 2021. gada kongresu, kas notiks no 25.  līdz 27. martam. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021