Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Laikā, kad mums rekomendē dzīvot katram savā sociālā burbulī, aktivizējas jautājums par telemedicīnu. Lai arī veterinārijā tas nav nekas jauns, jo arī līdzšinējā veterinārajā praksē katrs veterinārārsts ir izmantojis telefona sakarus savā darbā. Tomēr telemedicīnas jēdziens nav definēts nevienā likumdošanas aktā un nav reglamentēts cik tālu gan medicīnā, gan veterinārmedicīnā var tikt izmantota. Eiropas Veterinārā federācija ir izstrādājusi savas rekomendācijas un skaidrojumus, kurus apstiprināja novembra asamblejā. Dokumentā teikts, ka telemedicīna ir līdzeklis veterinārārstu atbalstam. Tas var papildināt citas metodes konsultācijas veikšanai vai diagnozes noteikšanai. Telemedicīna nav paredzēta veterinārārstu aizstāšanai. Lai kādi rīki tiktu izmantoti, veterinārārsti vienmēr ir personīgi un pilnībā atbildīgi par viņu sniegtajiem profesionālajiem pakalpojumiem. EVF uzskata, ka ir vēlamas fiziskas konsultācijas un izmeklēšana, kā arī veterināro zāļu izrakstīšana un izsniegšana nevis elektroniska. Lai izvairītos no telemedicīnas ļaunprātīgas izmantošanas un samazinātu informācijas asimetriju, veterinārārstiem telemedicīnas lietošanā būtu jāievēro ētiskas un juridiskas saistības. Informācijas veids, darbības, secinājumi vai ieteikumi, kas var sekot, ir izšķiroši dzīvniekam, dzīvnieka īpašniekam un veterinārārstam.
  Eiropas Veterinārā federācija atzīst, ka veterināro telemedicīnu veido 4 pīlāri:
  1. Attālā konsultēšana
  2. Attālā diagnostika
  3. Attālināta medikamentu izrakstīšana
  4. Trešo personu ģenerēti medicīniskie dati
  Tādēļ katrai dalībvalstija būtu nepieciešams izveidot standarta darbības procedūras, rīcības kodeksus un samērīgu regulējumu, kas respektē veterinārārstu misiju dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības veicināšanā. , sabiedrības veselību un vides aizsardzību, nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojumus.
              Asamblejā Eiropas Veterinārā federācija pieņēma arī savas darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam, nosakot, ka galvenie virzieni būs:
  - viena veselība un ilgtspējība;
  - viena veterinārārstu kopiena;
  - atpazīšana un ietekme;
  - veterinārārsta demogrāfija un atalgojums;
  - jaunās tehnoloģijas.
              LVB diskusijās ar ZM ir nonākuši pie viedokļa, lai sakārtotu mājas(istabas) dzīvnieku reģistrāciju, jāizveido vienota sistēma , ko realize praktizējošs veterinārārsts. Tādēļ tiks sagatavoti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzēs, ka praktizējošs veterinārārsts, veiks: mikročipēšanu -  pases vai vakcinācijas apliecības izsniegšanu – reģistrēšanu LDC. Šajā jautājumā atliek vienoties par pakalpojuma cenu.
              27.11. notiks LVB attālinātā valdes sēde, kurā starp daudzajiem jautājumiem, svarīgākais ir 2021.gada budžeta apstiprināšana, vienošanās par izmaiņām veterinārā sertifikāta pagarināšanas termiņa kvalifikācijas punktiem un mentoringa programmas uzsākšana ar 2021.gadu.
              Šonedēļ atzīmēsim arī LVB Goda biedru Eižena Lūša 115.gadi( 23.11.), Andreja Pūces 115.gadi(27.11.) un Andreja Feldvebera 110.gadi( 28.11.).
   
  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Kad aiz loga termometra stabiņš vietām rāda -200 C, mūsu prātus karstākus rada dažādi politiķu izteicieni, pieņēmumi un norādes. Pagājušajā nedēļā īstu informācijas vētru sacēla premjerministra teiktais par iespējamo veterinārārstu iesaistīšanu sabiedrības vakcinēšanas procesā pret Covid-19. Kādam tas noteikti šķita jau kā konrēti pieņemts lēmums, kādam kā joks, bet reāli tā nav neiespējama misija kopējas lietas labā. To pierāda Luksemburgas piemērs, kura pagājušā gada 15.decembrī pieņēma likumu, kurš nosaka, ka ārkārtas apstākļu gadījumā kā epidēmijas, karadarbība vai katastrofas veselības ministrs var piešķirt pagaidu atļauju zobārstiem un veterinārārstiem veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar medicīnisko praksi. [vairāk]
 • Daži ieteikumi mājdzīvnieku īpašniekiem ziemā
  Pēc ilgāka laika perioda esam sagaidījuši īstu ziemu ar sniegu, salu un slideniem ceļiem, ietvēm un ielām. Mēs katru reizi, kad atbilstoši mūsu ģeogrāfiskajam valsts izvietojumam nākas saskarties ar šīm ierastajām dabas parādībām, dzirdam cilvēku sūktīšanos par milzīgo sāls daudzumu pilsētu ielās, par nenotīrītām ielām un ceļiem, bet katras vietvaras pārstāvis nonākot pie teikšanas un lemšanas to kā politisks sklerotiķis piemirst. Ja mēs paši sevi no ziemas apstākļos radītiem apdraudējumiem spējam pasargāt, tad mūsu uzticamie draugi un ģimenes locekļi , mājdzīvnieki, paši to nespēj. [vairāk]
 • BSAVA kongress
  Lūdzu, skatiet pievienoto informāciju par Lielbritānijas mazo dzīvnieku veterinārārstu asociācijas 2021. gada kongresu, kas notiks no 25.  līdz 27. martam. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021