LVB Goda biedram Pāvilam Ozoliņam - 125

 • Dzimis 1895. gada 20. novembrī Madonas apriņķa Praulienas pagasta “Graviņās” zemnieka Kārļa Ozoliņa un Ievas, dzimušas Norvils, ģimenē.
  Iestājies Tērbatas Veterinārajā institūtā (1916), bet kara apstākļu dēļ studijas pārtraucis.
  LA/LU VMF studējis no 1920. līdz 1925. gadam. Bija viens no studentu korporācijas Latvia  dibinātājiem.
  Strādājis LU VMF Anatomijas institūtā par subasistentu (1920–1925), jaunāko asistentu
  (1925–1927), asistentu (1927–1929), vecāko asistentu (1929–1934), privātdocentu
  (1934–1938), docentu (1938–1959), profesoru (no 1959). Pildījis VMF Klīnikas vadītāja
  (1944), VMF dekāna vietnieka (1944–1946), LLA Veterinārijas fakultātes (VF) Anatomijas
  katedras vadītāja (1944–1966) pienākumus. Stažējies Leipcigas VMF (1927).
  Mācījis lauksaimniecības dzīvnieku anatomiju, topogrāfisko anatomiju, histoloģiju un embrioloģiju.
  Pētījis priekšējās ekstremitātes skeleta attīstību cūkas un zirga embrijos, putnu asinsvadus. Ieguvis Dr. med. vet. (1937) un veterināro zinātņu kandidāta (1945) grādu. Publicējis 8 zinātniskos darbus, ir mācību grāmatu Mājdzīvnieku anatomija (1956) un Lauksaimniecības dzīvnieku anatomija (1957) autors.
  P. Ozoliņš bijis LPSR ZA Terminoloģijas komisijas loceklis, izstrādājis vairākus tūkstošus anatomijas terminu latviešu valodā. Apbalvots ar medaļu Par izcilu darbu (1946).
  Miris 1988. gada 11. novembrī. Apbedīts 1. Meža kapos Rīgā. Dzimtajās mājās Madonas novada Praulienas pagastā izveidota LVB piemiņas plāksne.


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Pavisam klusi un nemanāmi klāt svētais Adventes laiks. Šobrīd pietrūkst saules, mazliet sniega baltuma un pierastā sabiedrības čupošanās. Bet esot vienam ar sevi vai savu ģimeni, atliek laika vairāk pārdomām, jaunu mērķu un uzdeumu uzstādīšanai. Birojā norit darbs pie biļetena "Veterinārais Žurnāls" ziemas nummura izdošanas, kas pie katra biedra nonāks ap Ziemassvētkiem. Žurnāla redaktore Dace Upeniece kopā ar redkolēģiju cītīgi strādā pie biļetena satura veidošanas nākotnē, plāno kā samazināt biļetena izdošanas izdevumus un kā piesaistīt materiālu publicētājus. Novembra mājas lapas aptauja "Vai apmierina "Veterinārā Žurnāla" saturs?" parādīja, ka 43% no aptaujas dalībniekiem saka, ka viņus apmierina, bet vēlas lasīt vairāk klīnisko gadījumu aprakstus. 39% aptaujas dalībnieku saka, ka viņus apmierina esošais saturs, bet 12% aptaujas dalībnieku neapmierina tas, ko viņi var izlasīt biļetenā. 6% aptaujā piedalījušies saka, ka viņi vispār nelasa biļetenu. 
    [vairāk]
 • Kultūra, gaļa un kultivēta gaļa .
      Novembra mēnesī notika vebinārs par kukaiņu izmantošanu gan dzīvnieku uzturā , gan cilvēku pārtikā kā vērtīgu olbaltumavotu, tuvākos gados izstrādājot arī regulējumu šai darbībai Eiropas Savinības normatīvajos aktos. Arvien biežāk runājam par dažādām ekoloģiskām problēmām, par planētas pārapdzīvotību, par zoonozēm, kas draud izraisīt pandēmijas utt. Tādēļ piedāvāju zinātnieka Kristofera Dž. Braienta rakstu par jaunāko zinātnes pētījuma objektu – kultivētas gaļas iegūšanu no dzīvnieku šūnām - Dzīvnieku zinātnes žurnālā ( 98. sējums, 8. izdevums, 2020. gada augusts). [vairāk]
 • LVB Goda biedram Andrejam Feldvēberam – 110
  Andrejs dzimis 1910.gada 28.novembrī Valkā. Mācījies Valkas pamatskolā un pēc tam vidusskolā. 1929.gadā iestājās LU Veterinārmedicīnas fakultātē. Studiju gadi ievilkās dažādu iemeslu dēļ un Andrejs studijas VMF pabeidza 1940.gadā.  [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020