LVB Goda biedram Zalmanim Beļenko – 115

 • Dzimis 1905.gada 19.novembrī Krāslavā. Līdz vidusskolas absolvēšanas izglītību ieguva dzimtajā pusē Krāslavā. 1928.gadā uzsāka studijas Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē. Ģimenes rocība nebija liela, tādēļ studiju laikā strādāja par celtnieku, repetitoru un mājskolotāju, bet no 1929.gada par veterinārārsta palīgu un veterinārārsta vietas izpildītāju Rīgas pilsētas veselības aizsardzības nodaļā. Pēc VMF absolvēšnas palika strādāt Rīgā pašvaldības dienestā. No 1937.gada uzsāka privātpraktizējoša veterinārārsta darbu. Okupācijas laikā 1941.gadā kļuva par Gaļas rūpniecības tresta Veterinārās inspekcijas priekšnieku. Padomju okupācijas vara nosūtīja Zalmani strādāt uz Karagandas apgabala veterināro dienestu, bet 1946.gadā atgriezās Latvijā, strādājot Daugavpils rajona kolhozā “Silene” par veterinārārstu. No 1960.gada- 1978.gadam bija Daugavpils rajona piena, gaļas un pārtikas produktu kontroles stacijas priekšnieks. Atjaunojoties LVB 1957.gadā, vadīja Daugavpils rajona LVB nodaļu, ilgus gadus bija LVB valdes loceklis.
  Miris 1984.gada 15.februārī. Apglabāts Daugavpils kapos.


Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Pavisam klusi un nemanāmi klāt svētais Adventes laiks. Šobrīd pietrūkst saules, mazliet sniega baltuma un pierastā sabiedrības čupošanās. Bet esot vienam ar sevi vai savu ģimeni, atliek laika vairāk pārdomām, jaunu mērķu un uzdeumu uzstādīšanai. Birojā norit darbs pie biļetena "Veterinārais Žurnāls" ziemas nummura izdošanas, kas pie katra biedra nonāks ap Ziemassvētkiem. Žurnāla redaktore Dace Upeniece kopā ar redkolēģiju cītīgi strādā pie biļetena satura veidošanas nākotnē, plāno kā samazināt biļetena izdošanas izdevumus un kā piesaistīt materiālu publicētājus. Novembra mājas lapas aptauja "Vai apmierina "Veterinārā Žurnāla" saturs?" parādīja, ka 43% no aptaujas dalībniekiem saka, ka viņus apmierina, bet vēlas lasīt vairāk klīnisko gadījumu aprakstus. 39% aptaujas dalībnieku saka, ka viņus apmierina esošais saturs, bet 12% aptaujas dalībnieku neapmierina tas, ko viņi var izlasīt biļetenā. 6% aptaujā piedalījušies saka, ka viņi vispār nelasa biļetenu. 
    [vairāk]
 • Kultūra, gaļa un kultivēta gaļa .
      Novembra mēnesī notika vebinārs par kukaiņu izmantošanu gan dzīvnieku uzturā , gan cilvēku pārtikā kā vērtīgu olbaltumavotu, tuvākos gados izstrādājot arī regulējumu šai darbībai Eiropas Savinības normatīvajos aktos. Arvien biežāk runājam par dažādām ekoloģiskām problēmām, par planētas pārapdzīvotību, par zoonozēm, kas draud izraisīt pandēmijas utt. Tādēļ piedāvāju zinātnieka Kristofera Dž. Braienta rakstu par jaunāko zinātnes pētījuma objektu – kultivētas gaļas iegūšanu no dzīvnieku šūnām - Dzīvnieku zinātnes žurnālā ( 98. sējums, 8. izdevums, 2020. gada augusts). [vairāk]
 • LVB Goda biedram Andrejam Feldvēberam – 110
  Andrejs dzimis 1910.gada 28.novembrī Valkā. Mācījies Valkas pamatskolā un pēc tam vidusskolā. 1929.gadā iestājās LU Veterinārmedicīnas fakultātē. Studiju gadi ievilkās dažādu iemeslu dēļ un Andrejs studijas VMF pabeidza 1940.gadā.  [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020