Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Laikā, kad viss dabā kļuvis pelēks un saulīte paslēpusies aiz mākoņiem, mēs katrs ilgojamies pēc mirkļa laimes, pēc kāda mīļa smaida un laba vārda. Tad neliegsim to viens otram, uzsmaidīsim pretīmnācējam, pasniegsim roku tam, kam tas vajadzīgs, būsim iecietīgi viens pret otru. Šonedēļ Latvijas valstij jau 102 dzimšanas diena, bet Latvijas Veterinārārstu biedrība sāk skaitīt mēnešus līdz 100.dzimšanas dienai. Novembri latvieši ir pasludinājuši par patriotisma mēnesi. Kas ir patriotisms? Kā kļūt par patriotu? Ko vispār nozīmē būt patriotam? Uz šiem jautājumiem nav vienas kopējas atbildes, bet tā jārod katram personīgi. Kad 11.novembrī uzzināju ziņu, ka veterinārārstam , LVB Goda biedram Imantam Kronbergam Latvijas valsts prezidenta Ordeņu kapituls ir piešķīris Atzinības krustu un viņš iecelts par Atzinības krusta virsnieku, es biju lepns, ka esmu veterinārārsts, ka esmu strādājis kopā ar Imantu Kronbergu, ka esmu ventspilnieks, kurzemnieks un esmu latvietis. Tāda ir mana patriotisma izpausme. 18.novembrī izliekot valsts karogu pie savas mājas, dzīvokļa balkona vai automašīnas loga būsim lepni, ka dzīvojam zemē, ko apskalo Baltijas jūra, caurstrāvo Daugava, Gauja, Lielupe un Venta, kur mežmalā ganās stirnu ģimene un stabu galos stārķi vij ligzdu. Mēs esam šai zemei piederīgi, mēs esam latvieši, krievi, poļi, baltkrievi,lietuvieši  vai citu tautību patrioti savai zemei, mūsu - Latvijai.
      Nākošajā nedēļā LVB atcerēsies un atzīmēs trīs LVB Goda biedriem ievērojamas gadskārtas - Pēterim Barkānam 18.novembrī apritētu 95.gadi, Zalamanam Beļenko 19.novembrī 115.gadi, bet Pāvilam Ozoliņam 20.novembrī 125.gadi.
      Strauji tuvojas gada nogale un aiz kalniem nav arī 2021.gada marts, kad atbilstoši LVB Statūtiem tiek sasaukta ikgadējā biedrības kopsapulce. 2021.gada kopsapulce solās būt pietiekami ražīga, jo biedrībai jāskata Statūtu jaunā redakcija, jāvēl trīs valdes locekļi, jāvēl Ētikas komisija un Revīzijas komisija. Tādēļ aicinu teritoriālās nodaļas, profesionālās sekcijas un katru biedru būt aktīviem un atbildīgiem, izvirzot kandidātus šiem amatiem.

  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs


 • Komentēšanas iespējas ir slēgtas!

Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Pavisam klusi un nemanāmi klāt svētais Adventes laiks. Šobrīd pietrūkst saules, mazliet sniega baltuma un pierastā sabiedrības čupošanās. Bet esot vienam ar sevi vai savu ģimeni, atliek laika vairāk pārdomām, jaunu mērķu un uzdeumu uzstādīšanai. Birojā norit darbs pie biļetena "Veterinārais Žurnāls" ziemas nummura izdošanas, kas pie katra biedra nonāks ap Ziemassvētkiem. Žurnāla redaktore Dace Upeniece kopā ar redkolēģiju cītīgi strādā pie biļetena satura veidošanas nākotnē, plāno kā samazināt biļetena izdošanas izdevumus un kā piesaistīt materiālu publicētājus. Novembra mājas lapas aptauja "Vai apmierina "Veterinārā Žurnāla" saturs?" parādīja, ka 43% no aptaujas dalībniekiem saka, ka viņus apmierina, bet vēlas lasīt vairāk klīnisko gadījumu aprakstus. 39% aptaujas dalībnieku saka, ka viņus apmierina esošais saturs, bet 12% aptaujas dalībnieku neapmierina tas, ko viņi var izlasīt biļetenā. 6% aptaujā piedalījušies saka, ka viņi vispār nelasa biļetenu. 
    [vairāk]
 • Kultūra, gaļa un kultivēta gaļa .
      Novembra mēnesī notika vebinārs par kukaiņu izmantošanu gan dzīvnieku uzturā , gan cilvēku pārtikā kā vērtīgu olbaltumavotu, tuvākos gados izstrādājot arī regulējumu šai darbībai Eiropas Savinības normatīvajos aktos. Arvien biežāk runājam par dažādām ekoloģiskām problēmām, par planētas pārapdzīvotību, par zoonozēm, kas draud izraisīt pandēmijas utt. Tādēļ piedāvāju zinātnieka Kristofera Dž. Braienta rakstu par jaunāko zinātnes pētījuma objektu – kultivētas gaļas iegūšanu no dzīvnieku šūnām - Dzīvnieku zinātnes žurnālā ( 98. sējums, 8. izdevums, 2020. gada augusts). [vairāk]
 • LVB Goda biedram Andrejam Feldvēberam – 110
  Andrejs dzimis 1910.gada 28.novembrī Valkā. Mācījies Valkas pamatskolā un pēc tam vidusskolā. 1929.gadā iestājās LU Veterinārmedicīnas fakultātē. Studiju gadi ievilkās dažādu iemeslu dēļ un Andrejs studijas VMF pabeidza 1940.gadā.  [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020