Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Eiropas Veterinārās federācijas prezidents Rens van Dobenburgs nesen sniedzis plašu interviju ietekmīgam pasaules lauksaimniecības izdevumam par putnkopību “Poltry World”, kurā viņš plašu izklāstu velta antibiotiku lietošanas samazināšanai. Kad viņš 2019.gadā stājās amatā ES pieņēma jauno regulu par veterinārajām zālēm un regulu par ārstniecisko barību. Intervijā Rens van Dobenburgs saka:  „Mēs strādājām pie šī tiesību akta ne mazāk kā 10 gadus. Tas stāsies spēkā 2022.  gada 28. janvārī. Šī ES regula racionalizē visus spēkā esošos tiesību aktus par veterinārajām zālēm. Tā uzsver veterinārārsta  nostāju par veterināro zāļu atbildīgu lietošanu. Kopā ar llauksaimniekiem daudz var izdarīt, lai stiprinātu dzīvnieku veselību un labturību infekcijas slimību novēršanai, un samazinātu vajadzību pēc antibakteriālajiem  līdzekļiem.  Jaunā veterināro zāļu regula arī uzsver ES kā pasaules līderi piesardzīgā antibiotiku lietošanā.”
  Intervijā viņš uzsver arī veterinārārstu lomu dzīvnieku labturībā.   Pēc Van Dobbenburgh teiktā, jaunā Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kyriakides kundze ir apņēmusies nodrošināt dzīvnieku  labturību. “Nesenā video konferencē, kas notika kopā ar viņu, Kyriakides kundze uzsvēra savu nostāju un atzina veterinārārstu lomu dzīvnieku labturības  aizsardzībā saimniecībā, transportēšanas un kaušanas laikā.”
              Lielu neizpratni veterinārārstu vidū pagājušajā nedēļā izraisīja rēķini no Lauksaimniecības Datu centra , kas liecināja par dubulta samaksu , veicot mājas ( istabas) dzīvnieku reģistrēšanu. Noskaidrojās, ka no 1.septembra ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos nr.880 no 17.09.2013., kas būtiski paaugstina LDC sniegto pakalpojumu izcenojumu. Labas pārvaldības principi noteikti prasa informēt savus partnerus par gaidāmajām izmaiņām, bet LDC to izdarīja tikai mēnesi pēc noteikumu stāšanās spēkā, kad saņēma daudzu veterinārārstu e-pastus un zvanus. Esam sagatavojuši un nosūtīsim gan LDC, gan Zemkopības ministrijai vēstuli ar lūgumu veikt septembra izrakstīto rēķinu pārrēķinus un jauno izcenojumu piemērot no oktobra.
              Paldies visām profesionālajām sekcijām par iesniegtajām aktuālajām tēmām, sastādot veterinārās sertifikācijas eksāmena jautājumus.


 • Komentēšanas iespējas ir slēgtas!

Jaunākās ziņas

 • LVB Goda biedrei Olgai Lušņevskai -110
   Olga Lušņevska dzimusi 1911.gada 19.jūlijā Rīgā strādnieku Anāņiču ģimenē. Ģimenes rocība nebija liela, tādēļ Olga jau no bērnības zināja, ko nozīmē sūri strādāt, lai nopelnītu sev iztiku. Neskatoties ne uz kādām grūtībām ģimene Olgu Lušņevsku pēc Rīgas pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas atbalstīja 1932.gadā uzsākot studijas Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē`.  [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Ilgi gaidījām siltumu, un sagaidījām ilgstošu karstumu, kas jau nogurdinājis gan ikvienu no mums, gan dzīvniekus. Sarunās ar kolēģiem satraukumu rada fakts, ka ir pieaudzis to pacientu skaits veterinārārstiem, kuriem uzstādīta diagnoze ķermeņa pārkaršana – hipertermija. Cilvēks pats cīnoties ar karstuma izraisīto nogurumu, piemirst parūpēties par dzīvniekiem, kas nav pieļaujama. Tādēļ aicinu ikvienu veterinārārstu atgādināt, lai katra dzīvnieka saimnieks izvairās no sava dzīvnieka ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros,  nevest dzīvniekus pastaigās pa ielas segumu, bet labāk zālāju, izvēloties rīta un vakara stundas. Visu laiku nodrošināt pieeju vēsam ūdenim. Tas pats attiecas uz lauksaimniecības dzīvniekiem – govīm, aitām,zirgiem utt. Uz biedrību zvana satraukušies dzīvnieku īpašnieki un vaicā kā pasargāt govis no dunduriem, kuri lielā karstuma dēļ šķiet arī šogad īpaši aktīvi. Daudz variantu nav. Viens ir dzīvniekus pa dienas vidu turēt labi ventilējamās kūtīs, nojumēs, kā arī tos apstrādājot ar repelentiem, kas pamatā satur ēteriskās eļļas. Karstumā  būsim piesardzīgi paši un rūpēsimies par mājdzīvniekiem. [vairāk]
 • Mentorings
  Doma vai ideja par mentoringa procesa uzsākšanu Latvijā nāca no LVB Goda biedra un LVB Zirgu veterinārārstu sekcijas vadītāja Jura Tolpežņikova. Mentorings veterinārmedicīnā ir pietiekami izplatīts process citviet Eiropā un pasaulē. Mums tas ir jauns process, kura ieviešana un iedzīvināšana noteikti prasīs laiku. Bet šis process noteikti sagatavos topošo veterinārmediķi labāk un profesionālāk darbam veterinārmedicīnā, kā arī atvieglos jaunajam speciālistam ātrāk iedzīvoties profesijas ikdienā, absolvējot Veterinārmedicīnas fakultāti. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021