Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Eiropas Veterinārās federācijas prezidents Rens van Dobenburgs nesen sniedzis plašu interviju ietekmīgam pasaules lauksaimniecības izdevumam par putnkopību “Poltry World”, kurā viņš plašu izklāstu velta antibiotiku lietošanas samazināšanai. Kad viņš 2019.gadā stājās amatā ES pieņēma jauno regulu par veterinārajām zālēm un regulu par ārstniecisko barību. Intervijā Rens van Dobenburgs saka:  „Mēs strādājām pie šī tiesību akta ne mazāk kā 10 gadus. Tas stāsies spēkā 2022.  gada 28. janvārī. Šī ES regula racionalizē visus spēkā esošos tiesību aktus par veterinārajām zālēm. Tā uzsver veterinārārsta  nostāju par veterināro zāļu atbildīgu lietošanu. Kopā ar llauksaimniekiem daudz var izdarīt, lai stiprinātu dzīvnieku veselību un labturību infekcijas slimību novēršanai, un samazinātu vajadzību pēc antibakteriālajiem  līdzekļiem.  Jaunā veterināro zāļu regula arī uzsver ES kā pasaules līderi piesardzīgā antibiotiku lietošanā.”
  Intervijā viņš uzsver arī veterinārārstu lomu dzīvnieku labturībā.   Pēc Van Dobbenburgh teiktā, jaunā Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kyriakides kundze ir apņēmusies nodrošināt dzīvnieku  labturību. “Nesenā video konferencē, kas notika kopā ar viņu, Kyriakides kundze uzsvēra savu nostāju un atzina veterinārārstu lomu dzīvnieku labturības  aizsardzībā saimniecībā, transportēšanas un kaušanas laikā.”
              Lielu neizpratni veterinārārstu vidū pagājušajā nedēļā izraisīja rēķini no Lauksaimniecības Datu centra , kas liecināja par dubulta samaksu , veicot mājas ( istabas) dzīvnieku reģistrēšanu. Noskaidrojās, ka no 1.septembra ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos nr.880 no 17.09.2013., kas būtiski paaugstina LDC sniegto pakalpojumu izcenojumu. Labas pārvaldības principi noteikti prasa informēt savus partnerus par gaidāmajām izmaiņām, bet LDC to izdarīja tikai mēnesi pēc noteikumu stāšanās spēkā, kad saņēma daudzu veterinārārstu e-pastus un zvanus. Esam sagatavojuši un nosūtīsim gan LDC, gan Zemkopības ministrijai vēstuli ar lūgumu veikt septembra izrakstīto rēķinu pārrēķinus un jauno izcenojumu piemērot no oktobra.
              Paldies visām profesionālajām sekcijām par iesniegtajām aktuālajām tēmām, sastādot veterinārās sertifikācijas eksāmena jautājumus.


 • Komentēšanas iespējas ir slēgtas!

Jaunākās ziņas

 • INFORMĀCIJA MEDIJIEM
  Triāža Latvijas veterinārajās klīnikās-kas par to jāzina katram mīļdzīvnieka īpašniekam.
   
  Triāža jeb prioritizēšana ir process, ko izmanto, lai šķirotu pacientus pēc prioritātēm attiecībā uz medicīniskās palīdzības saņemšanu, ir samērā jauna pacientu šķirošanas sistēma pat Latvijas klīnikās.
  Veterinārmedicīnā nepieciešamība pēc diskusijas par  triāžu radās  tikai sākoties covid-19 uzliesmojumam. Pirmā valsts, kura pasludināja triāžu veterinārmedicīnā par obligātu, bija Lielbritānija. [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Lēnām atgriežamies pie attālinātiem ikdienas procesiem - sapulcēm, sēdēm,darba grupām un arī paša ikdienas darba . LVB šobrīd vēl strādā klātienes režīmā, ievērojot visus piesardzības principus - roku dezinfekcija, 2 m distance, sejas maskas. Tomēr aicinu katru LVB biroja apmeklētāju būt atbildīgam un birojā ierasties tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Izmantosim telefona zvanus, e-pastu un citas attālinātās saziņas līdzekļus. LVB turpina pildīt valsts deleģētās funkcijas, veicot gan veterinārās prakses sertifikāciju, gan veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāciju klātienē, ievērojot telpas platību, lai nodrošinātu 2 m distanci.
  20. oktobrī plkst. 08.30. notiks LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas sēde, kurā tiks izskatīts Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kurā LVB pārstāvēs Mazo dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas vadītājas vietniece Lita Konopore.
  21.oktobrī pl.13 notiks attālināta LVB Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikācijas komisijas sēde.
  LVB administrācija ir pabeigusi LVB nodaļu inventerizāciju un šobrīd LVB esošās nodaļas ir publicētas mājas lapā. Taču šis saraksts ir papildināms, ja kāda nodaļa izdomā aktivizēties un piesaka savu darbību LVB administrācijai, iesniedzot nodaļas nolikumu un dalībnieku sarakstu.
    [vairāk]
 • Senā meža dravniecība.
  Kopš neatminamiem laikiem mūsu senči līdzās zemkopībai, lopkopībai un zvejniecībai nodarbojušies vēl ar dravniecību, iegūstot biškopības produktus – medu, vasku.
            Medus, vasks savā laikā ļoti augstu kotējies gan kā pārtikas produkts, kā nekā pirmā saldviela, gan tirgus prece. Ne velti medu, vasku tirdzniecībā pietuvināja dārgajām kažokādām u. c. precēm. Pēc vaska liels pieprasījums bija baznīcās. No vaska lēja sveces, izmantoja ziedojumiem, pareģojumiem un citiem pagāniskiem rituāliem. Vasku it plaši pielietoja amatniecībā. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020