INFORMĀCIJA MEDIJIEM

 • Latvijas Veterinārārstu biedrības rīcībā nav informācija  par noziedzīgām darbībām ar melno panteru  apsūdzēto vidū  iesaistītu veterinārārstu.
  Jau 2020.gada februārī  Latvijas Veterinārārstu biedrība saņēma  biedrības  “Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība”  pieprasījumu anulēt sertifikātu veterinārārstam, kurš ir veicis nelikumīgas operācijas melnajai panterai.
  Uz šī pieprasījuma pamata jau nākamajā dienā vērsāmies pie Valsts policijas ar lūgumu nodot biedrības rīcībā ziņas par veterinārārstu, kurš varētu būt veicis pirkstu kaulu, no kuriem aug nagi, amputāciju savvaļas dzīvniekam.
  Policijas atbildē, kuru saņēma biedrība, ir teikts : “ Pašlaik mūsu ricibā nav informācijas  par veterinārārstu, kurš veicis minēto operāciju. Bet, ja tāda tiks iegūta,, par šo faktu paziņosim Latvijas Veterinārārstu biedribai.”
  Latvijas Veterinārārstu biedrība medijos izskanējušās ziņas,ka kriminālvajāšana varētu būt uzsākta arī pret veterinārārstu, nevar komentēt.
   Ja saņemsim Tiesas lēmumu par sertificēta veterinārārsta  vainu noziedzīgā nodarījumā, lemsim par sertifikāta anulēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”, teikts  LVB valdes priekšsēdētāja Valda Šmēliņa paziņojumā.
   
  Vairāk informācijas
  LVB MDzVS Lita Konopore
  29213373


Jaunākās ziņas

Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020