Informācija no EVF par Covid-19

 • Veikts pētījums( skatīt zemāk failā) lielā gaļas pārstrādes uzņēmumā Vācijā, parādīja, ka aukstais gaiss un gaisa plūsma ļāva COVID izplatīties 8 metru attālumā, izskaidrojot, kā gaļas ražotnes visā pasaulē kļuva par karstajiem punktiem. Rezultāti skaidri parāda, ka ar 2 metru fiziska attāluma uzturēšanu šādos vides apstākļos nepietiek, lai novērstu transmisiju. Lai samazinātu infekcijas risku, nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, uzlabota ventilācija un gaisa plūsma, labāku filtrēšanas ierīču uzstādīšana vai augstas kvalitātes sejas masku lietošana.
  Vācija šodien ierosina jaunus valsts noteikumus, kas Vācijā aizliegtu visa veida apakšlīgumu slēgšanu. Tas nozīmē, ka kautuvēm un gaļas pārstrādes uzņēmumiem  pašiem jānodarbina personāls, kas veic “pamatdarbu”. Pašlaik vairāk nekā 9000 lielās kaušanas rūpnīcas Tönnies 18 700 strādniekus piegādā 24 apakšuzņēmēji, kas tos pieņem darbā galvenokārt Polijā, Rumānijā un Bulgārijā. Viņiem ir jāstrādā ilgas stundas par zemu atalgojumu un viņi bieži dzīvo ierobežotos izmitināšanas apstākļos. To sauc par “ mūsdienu verdzība” . Jauno noteikumu - kas būs spēkā no nākamā gada janvāra - mērķis ir to pārtraukt. Vai jaunie noteikumi to spēs, laiks rādīs. Daži uzņēmumi jau ir izveidojuši meitas uzņēmumus , kas nodarbinās iepriekšējos apakšlīgumdarbiniekus, iespējams, lai novērstu arodbiedrību apvienošanos, sadalot darbiniekus. Šī situācija ar apakšlīgumu slēgšanu nav raksturīga tikai gaļas uzņēmumiem, to izmanto, piemēram, sezonas darbam saimniecībās, no kurām dažas arī kļuva par COVID karstajiem punktiem.
  • COVID un dzīvnieki :
   • Pirmajam Lielbritānijas kaķim tika konstatēts pozitīvs raksturs, kuru, visticamāk, inficēja tā COVID apstiprinātais īpašnieks. Gan īpašnieks, gan kaķis ir labi atveseļojušies. Informācija par BSAVA veterinārārstiem par COVID-19 testēšanu ir pieejama šeit .
   • Nīderlande: 26 inficētas ūdeļu fermas (+1 pagājušajā nedēļā)
   • Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) izdeva publikāciju “Cilvēku vai dzīvnieku pakļaušana SARS-CoV-2 no savvaļas, mājlopiem, pavadoņiem un ūdensdzīvniekiem: kvalitatīvs iedarbības novērtējums”. Šajā tehniskajā dokumentā ir novērtēts COVID pakļaušanas cilvēku vai dzīvnieku riskam, nonākot saskarē ar savvaļas, mājas un ūdensdzīvnieku sugām vai to produktiem, rīkojoties ar tiem vai lietojot tos. Tas arī nosaka zināšanu trūkumus un prioritātes turpmākajiem pētījumiem.
    

Jaunākās ziņas

 • LVB Goda biedre Rita Rone -90
  Veterinārārste Rita Rone dzimusi 1930.gada 11.augustā Rīgas apriņķa Bīriņu pagasta “Jaunskutēs”. Pamatskolu absolvējusi 1946.gadā Saulkrastos un mācības turpināja Rīgas 2.vidusskolā, kuru absolvēja 1950.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1950.gadā uzsāka studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zootehnikas fakultātē, bet pēc pirmā kursa 1951.gadā pārgāja studēt Veterinārajā fakultātē. Veterināro faultāti absolvēja 1956.gadā un uzsāka veterinārārstes darbu Talsu rajona Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijā kā galvenā veterinārārste. 1958.gadā Ritu Roni uzaicināja strādāt Ogres rajona kopsaimniecībā “Kopdarbs”, bet pēc gada 1959.gadā uzsāka darbu Ogres rajona Dzīvnieku slimības apkarošanas stacijā par Ogres iecirkņa vecāko veterinārārsti epizootoloģi, vēlāk pēc reformām valsts dienestā no 1979.gada līdz 1997.gadam kā Ogres rajona galvenā veterinārārste epizootoloģe. Būdama jau pensijā, Rita Rone no 1998.gada līdz 2000.gadam strādāja par veterināro ekspertu SIA “Triāls” dzīvnieku kautuvē. 2003.gadā Ritai Ronei tika piešķirts LVB Goda biedra statuss. Par tālākām Ritas Rones dzīves gaitām LVB rīcībā nav informācijas.
  Informāciju sagatavoja V.Šmēliņš [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Latvijā joprojām raizes un piesardzību rada aktivizējies Āfrikas cūku mēris mežacūkām, radot draudus cūkaudzētājiem, bet Covid infekciju veiksmīgi kontrolējam.                                                                                                                                   [vairāk]
 • Pētījums par mastītu ārstēšanu govīm.
  Mastīts ir galvenais iemesls antibakteriālo līdzekļu izmantošanai piena lopkopībā visā pasaulē . Tieši patogēno mikrobu rezistence ir likusi gan sabiedrībai, gan profesionāļiem aizdomāties par antibakteriālo līdzekļu lietošanas samazināšanu, veicot dažādus pētījumus, ar ko tos aizvietot. Mastīti ir  cēlonis lieliem ekonomiskiem zaudējumiem piena lopkopības saimniecībās.   Alternatīva ārstēšanas līdzekļu atrašana bieži tiek uzskatīta par veidu, kā apkarot mikrobu rezistenci. Šajā sakarā arvien pieaug homeopātijas kā alternatīva mastīta ārstēšanas metodes popularitāte, īpaši bioloģiskajās saimniecībās Eiropā  [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020