Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Pirms nedēļas ES līderi panāca vienošanos par ES daudzgada budžetu, kur savu tiesu saņems arī Latvija. Eksperti panākto kompromisu vērtē dažādi, bet varam būt droši, ka arī nākamos septiņus gadus Latvijā varēs realizēt projektus, attīstot savu ekonomiku, uzlabot infrastruktūru un konkurēt ar citām ES valstīm, lai arī lauksaimnieki platību maksājumu ziņā saņems vismazāk no visām dalībvalstīm. Nākotne rādīs kur un kā ES dāvātās projektu iespējas varēs izmantot LVB.
  Šonedēļ LVB 29.jūlijā notiks veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta saņemšanas apmācības un eksāmens, bet 31. jūlijā notiks valdes sēde, kuras dienas kārtībā ir vairāki biedrības darbības regulējoši nolikumi. LVB valde precīzi sadalīs starp valdes locekļiem pārraudzības un atbildības sfēras, noteiks procēduru kā tiek veidots LVB viedoklis un ir izstrādāts vienots LVB apbalvojumu nolikums.
  Apspriešanai un izvērtēšanai visām profesionālajām sekcijām un jomas ekspertiem bija nodots MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā paziņo, reģistrē un licencē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem". Vērtējums ir sagatavots un nosūtīts atbildīgajām ministrijām.
  LVB valdes sēdē tiks lemts par LVB Statūtu jaunās versijas apspriešanas atsākšanu, pieņemot un izvērtējot priekšlikumus. Šajā sakarā mājas lapā notiek biedru aptauja, lai uzzinātu viedokli par biedru sastāvēšanu vai nesastāvēšanu nodaļās, turpinoties nodaļu izvērtēšanai.
  Valdis Šmēliņš
  LVB valdes priekšsēdētājs


 • Komentēšanas iespējas ir slēgtas!

Jaunākās ziņas

 • LVB Goda biedre Rita Rone -90
  Veterinārārste Rita Rone dzimusi 1930.gada 11.augustā Rīgas apriņķa Bīriņu pagasta “Jaunskutēs”. Pamatskolu absolvējusi 1946.gadā Saulkrastos un mācības turpināja Rīgas 2.vidusskolā, kuru absolvēja 1950.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1950.gadā uzsāka studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zootehnikas fakultātē, bet pēc pirmā kursa 1951.gadā pārgāja studēt Veterinārajā fakultātē. Veterināro faultāti absolvēja 1956.gadā un uzsāka veterinārārstes darbu Talsu rajona Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijā kā galvenā veterinārārste. 1958.gadā Ritu Roni uzaicināja strādāt Ogres rajona kopsaimniecībā “Kopdarbs”, bet pēc gada 1959.gadā uzsāka darbu Ogres rajona Dzīvnieku slimības apkarošanas stacijā par Ogres iecirkņa vecāko veterinārārsti epizootoloģi, vēlāk pēc reformām valsts dienestā no 1979.gada līdz 1997.gadam kā Ogres rajona galvenā veterinārārste epizootoloģe. Būdama jau pensijā, Rita Rone no 1998.gada līdz 2000.gadam strādāja par veterināro ekspertu SIA “Triāls” dzīvnieku kautuvē. 2003.gadā Ritai Ronei tika piešķirts LVB Goda biedra statuss. Par tālākām Ritas Rones dzīves gaitām LVB rīcībā nav informācijas.
  Informāciju sagatavoja V.Šmēliņš [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Latvijā joprojām raizes un piesardzību rada aktivizējies Āfrikas cūku mēris mežacūkām, radot draudus cūkaudzētājiem, bet Covid infekciju veiksmīgi kontrolējam.                                                                                                                                   [vairāk]
 • Pētījums par mastītu ārstēšanu govīm.
  Mastīts ir galvenais iemesls antibakteriālo līdzekļu izmantošanai piena lopkopībā visā pasaulē . Tieši patogēno mikrobu rezistence ir likusi gan sabiedrībai, gan profesionāļiem aizdomāties par antibakteriālo līdzekļu lietošanas samazināšanu, veicot dažādus pētījumus, ar ko tos aizvietot. Mastīti ir  cēlonis lieliem ekonomiskiem zaudējumiem piena lopkopības saimniecībās.   Alternatīva ārstēšanas līdzekļu atrašana bieži tiek uzskatīta par veidu, kā apkarot mikrobu rezistenci. Šajā sakarā arvien pieaug homeopātijas kā alternatīva mastīta ārstēšanas metodes popularitāte, īpaši bioloģiskajās saimniecībās Eiropā  [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020