Informē LVB valdes priekšsēdētājs

 • Otro nedēļu pēc kārtas saņemam informāciju par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu mājas cūkām. Tā vien šķiet, ka rūpējoties par savu biodrošību esam aizmirsuši par mājdzīvnieku biodrošību. Tādēļ lieku reizi aicinu visus veterinārārstus atgādināt saviem klientiem par biodrošību kūtīs, kā arī apmeklējot saimniecības ievērot pašiem elementāros biodrošības pasākumus - apavu maiņa un dezinfekcija,vienreizlietojamie halāti, vienreizlietojamie instrumenti vai instrumentu dezinfekcija utt. 
  18.jūlijā LVB notika Pārtikas un higiēnas sekcijas valdes sēde, kurā par sekcijas vadītāja pienākuma izpildītāju tika ievēlēta Inita Galkina. Ja situācija atļaus, tad septembrī ir plānota sekcijas sapulce, kurā tad notiks sekcijas vadītāja vēlēšanas. Ziemā LVB valde iesāka risināt l/s dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadības problēmas risināšanu, bet pandēmija iprocesu aostādināja, tādēļ sekcijas aktīvistiem jānāk ar saviem priekšlikumiem kā aktivizēt savu darbību, lai kopīgi to atrisinātu.
  Šonedēļ LVB notiks dzīvnieku ķērāju apmācības un turpinās darbs pie informatīvā biļetena "Veterinārais Žurnāls" vasaras numura. 
  20.07. savu dzīves 85.gadadienu atzīmē LVB Goda biedrs veterinārārsts Imants Kronbergs, kurš veterinārmedicīnai veltījis 60 gadus, saņemot LVB valdes priekšsēdētāja pateicības rakstu. Apsveicu un novēlu veselību, mundru garu, enerģiju un turpināt neliegt savu padomu gan kolēģiem, gan dzīvnieku īpašniekiem. 


Jaunākās ziņas

 • LVB Goda biedre Rita Rone -90
  Veterinārārste Rita Rone dzimusi 1930.gada 11.augustā Rīgas apriņķa Bīriņu pagasta “Jaunskutēs”. Pamatskolu absolvējusi 1946.gadā Saulkrastos un mācības turpināja Rīgas 2.vidusskolā, kuru absolvēja 1950.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1950.gadā uzsāka studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zootehnikas fakultātē, bet pēc pirmā kursa 1951.gadā pārgāja studēt Veterinārajā fakultātē. Veterināro faultāti absolvēja 1956.gadā un uzsāka veterinārārstes darbu Talsu rajona Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijā kā galvenā veterinārārste. 1958.gadā Ritu Roni uzaicināja strādāt Ogres rajona kopsaimniecībā “Kopdarbs”, bet pēc gada 1959.gadā uzsāka darbu Ogres rajona Dzīvnieku slimības apkarošanas stacijā par Ogres iecirkņa vecāko veterinārārsti epizootoloģi, vēlāk pēc reformām valsts dienestā no 1979.gada līdz 1997.gadam kā Ogres rajona galvenā veterinārārste epizootoloģe. Būdama jau pensijā, Rita Rone no 1998.gada līdz 2000.gadam strādāja par veterināro ekspertu SIA “Triāls” dzīvnieku kautuvē. 2003.gadā Ritai Ronei tika piešķirts LVB Goda biedra statuss. Par tālākām Ritas Rones dzīves gaitām LVB rīcībā nav informācijas.
  Informāciju sagatavoja V.Šmēliņš [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Latvijā joprojām raizes un piesardzību rada aktivizējies Āfrikas cūku mēris mežacūkām, radot draudus cūkaudzētājiem, bet Covid infekciju veiksmīgi kontrolējam.                                                                                                                                   [vairāk]
 • Pētījums par mastītu ārstēšanu govīm.
  Mastīts ir galvenais iemesls antibakteriālo līdzekļu izmantošanai piena lopkopībā visā pasaulē . Tieši patogēno mikrobu rezistence ir likusi gan sabiedrībai, gan profesionāļiem aizdomāties par antibakteriālo līdzekļu lietošanas samazināšanu, veicot dažādus pētījumus, ar ko tos aizvietot. Mastīti ir  cēlonis lieliem ekonomiskiem zaudējumiem piena lopkopības saimniecībās.   Alternatīva ārstēšanas līdzekļu atrašana bieži tiek uzskatīta par veidu, kā apkarot mikrobu rezistenci. Šajā sakarā arvien pieaug homeopātijas kā alternatīva mastīta ārstēšanas metodes popularitāte, īpaši bioloģiskajās saimniecībās Eiropā  [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020