Aicinājums veterinārārstiem

 • Cik liela izpratne par post mortem apskates nozīmi ir Latvijā? Vai veterinārārsta darbs dzīvnieku kautuvēs un dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas uzņēmumos ir prestižs? Vai veterinārārsta darbs dzīvnieku kautuvēs ir novērtēts ar labu atalgojumu? Šādus un līdzīgus jautājumus noteikti uzdod sev un saviem kolēģiem ikviens veterinārārsts, kurš vēlētos strādāt dzīvnieku kautuvē par valsts pilnvaroto veterinārārstu. Eiropas Savienības likumdošana pēdējo gadu laikā ir kļuvusi pietiekami pielaidīga pret uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanu. Par to savu satraukumu ir paudusi gan Eiropas Veterinārā federācija, gan Latvijas Veterinārārstu biedrība. Šobrīd Latvija nav atrauta no kopējām tendencēm pasaulē un Eiropā. Tā teikt esam vieni no lielās globalizācijas ķēdes posmiem. Eiropas Veterinārārstu federācija ir paudusi bažas, ka valstu kompetentās iestādes, starptautiskās un nacionālās organizācijas un privātais sektors savās interesēs vēlas mazināt oficiālā veterinārārsta lomu pārtikas higiēnā, tādejādi kaitējot dzīvnieku veselībai, sabiedrības veselībai un videi. Eiropas Savienības normatīvie akti pieļauj, ka līdz šim tikai veterinārārstam deleģēto profesionālo funkciju post mortem apskati kautuvēs var nodot apmācītu personu (tātad neprofesionālu) un pat apmācītu kautuves darbinieku rokās. Tas nozīmē, ka to, ko veterinārārsts studējot apgūst sešos gados, ikvienai ieinteresētai personai centīsies iemācīt dažu stundu ilgās nodarbībās. Arī Latvijā uzņēmēji bija pietiekami priecīgi, jo ikviens uzņēmējs vispirms visu aprēķina pēc finanšu līdzekļiem un tikai tad seko patērētāju drošums. Latvijas Veterinārārstu biedrībai kopā ar Pārtikas un veterināro dienestu līdz šim ir izdevies pārliecināt Zemkopības ministriju, ka pirmā vietā tomēr jāliek patērētāju drošums, tādēļ Latvijā gala vārds dzīvnieku izcelsmes pārtikas nonākšanai uz patērētāja galda jāpieder veterinārārstam. Tieši veterinārārsts dzīvnieku kautuvē ir tas, kas redz kopējo dzīvnieku veselības stāvokli konkrētā ganāmpulkā, radot iespēju saimniekam rast optimālo dzīvnieku veselības uzraudzības programmu, lai samazinātu saimniecības finansiālos zaudējumus un uzlabotu tās ekonomisko izaugsmi. Tādēļ veterinārārsta darbs kautuvēs ir prestižs un par to esam atbildīgi katrs pats, kurš strādā par valsts pilnvaroto veterinārārstu. Kā apliecinājumu veiktā darba prestižam ir darba atalgojums. Latvijas Veterinārārstu biedrība cieši sadarbojoties ar Pārtikas un veterināro dienestu vairāku gadu garumā centās pierādīt Zemkopības ministrijai nepieciešamību paaugstināt darba algu valsts pilnvarotiem veterinārārstiem. Pagājušā gadā kopīgi Latvijas Veterinārārstu biedrībai, Pārtikas un veterinārajam dienestam un tā ģenerāldirektoram Mārim Balodim, kā arī kautuvju veterinārārstiem izdevās pierādīt un panākt atalgojuma paaugstināšanu, kas ar šo gadu ir konkurētspējīgs nozarē. Šobrīd kautuvēs sāk trūkt veterinārārstu, tādēļ nepieciešams, lai nozarē ienāktu jaunie speciālisti. Mums – veterinārārstiem – jāpierāda nozares pārstāvjiem, ka varam un spējam nodrošināt kontroli par drošas pārtikas nonākšanu cilvēku ikdienas patēriņā. Tādēļ aicinu topošos un esošos kolēģus veterinārārstus pieteikties vakantajām valsts pilnvaroto veterinārārstu vietām dzīvnieku kautuvēs Latvijā.
   
  Valdis Šmēliņš
  veterinārārsts, LVB valdes loceklis,
  Pārtikas un higiēnas sekcijas priekšsēdētājs

 • Komentēšanas iespējas ir slēgtas!

Jaunākās ziņas

 • LVB Padomes sēde
  2020. gada 27. februārī plkst. 11:00 LVB telpās, Jelgavā, Zemgales prospektā 9, 1. stāva zālē notiks LVB padomes sēde. [vairāk]
 • LVB Valdes sēde
  2020. gada 27. februārī plkst. 14:00 LVB telpās Jelgavā, Zemgales prospektā 9-6, 2. stāvā notiks LVB valdes sēde. [vairāk]
 • Sēru vēsts: mirusi veterinārārste Marianna Docenko
  Mūžībā aizgājusi veterinārārste Marianna Docenko (13.06.1973-09.02.2020)
  Izvadīšana 13.02.2020 plkst.11:00 no Jaunajiem ebreju kapiem, Šmerlī.
   
  Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020