Aicinājums veterinārārstiem

 • Cik liela izpratne par post mortem apskates nozīmi ir Latvijā? Vai veterinārārsta darbs dzīvnieku kautuvēs un dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas uzņēmumos ir prestižs? Vai veterinārārsta darbs dzīvnieku kautuvēs ir novērtēts ar labu atalgojumu? Šādus un līdzīgus jautājumus noteikti uzdod sev un saviem kolēģiem ikviens veterinārārsts, kurš vēlētos strādāt dzīvnieku kautuvē par valsts pilnvaroto veterinārārstu. Eiropas Savienības likumdošana pēdējo gadu laikā ir kļuvusi pietiekami pielaidīga pret uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanu. Par to savu satraukumu ir paudusi gan Eiropas Veterinārā federācija, gan Latvijas Veterinārārstu biedrība. Šobrīd Latvija nav atrauta no kopējām tendencēm pasaulē un Eiropā. Tā teikt esam vieni no lielās globalizācijas ķēdes posmiem. Eiropas Veterinārārstu federācija ir paudusi bažas, ka valstu kompetentās iestādes, starptautiskās un nacionālās organizācijas un privātais sektors savās interesēs vēlas mazināt oficiālā veterinārārsta lomu pārtikas higiēnā, tādejādi kaitējot dzīvnieku veselībai, sabiedrības veselībai un videi. Eiropas Savienības normatīvie akti pieļauj, ka līdz šim tikai veterinārārstam deleģēto profesionālo funkciju post mortem apskati kautuvēs var nodot apmācītu personu (tātad neprofesionālu) un pat apmācītu kautuves darbinieku rokās. Tas nozīmē, ka to, ko veterinārārsts studējot apgūst sešos gados, ikvienai ieinteresētai personai centīsies iemācīt dažu stundu ilgās nodarbībās. Arī Latvijā uzņēmēji bija pietiekami priecīgi, jo ikviens uzņēmējs vispirms visu aprēķina pēc finanšu līdzekļiem un tikai tad seko patērētāju drošums. Latvijas Veterinārārstu biedrībai kopā ar Pārtikas un veterināro dienestu līdz šim ir izdevies pārliecināt Zemkopības ministriju, ka pirmā vietā tomēr jāliek patērētāju drošums, tādēļ Latvijā gala vārds dzīvnieku izcelsmes pārtikas nonākšanai uz patērētāja galda jāpieder veterinārārstam. Tieši veterinārārsts dzīvnieku kautuvē ir tas, kas redz kopējo dzīvnieku veselības stāvokli konkrētā ganāmpulkā, radot iespēju saimniekam rast optimālo dzīvnieku veselības uzraudzības programmu, lai samazinātu saimniecības finansiālos zaudējumus un uzlabotu tās ekonomisko izaugsmi. Tādēļ veterinārārsta darbs kautuvēs ir prestižs un par to esam atbildīgi katrs pats, kurš strādā par valsts pilnvaroto veterinārārstu. Kā apliecinājumu veiktā darba prestižam ir darba atalgojums. Latvijas Veterinārārstu biedrība cieši sadarbojoties ar Pārtikas un veterināro dienestu vairāku gadu garumā centās pierādīt Zemkopības ministrijai nepieciešamību paaugstināt darba algu valsts pilnvarotiem veterinārārstiem. Pagājušā gadā kopīgi Latvijas Veterinārārstu biedrībai, Pārtikas un veterinārajam dienestam un tā ģenerāldirektoram Mārim Balodim, kā arī kautuvju veterinārārstiem izdevās pierādīt un panākt atalgojuma paaugstināšanu, kas ar šo gadu ir konkurētspējīgs nozarē. Šobrīd kautuvēs sāk trūkt veterinārārstu, tādēļ nepieciešams, lai nozarē ienāktu jaunie speciālisti. Mums – veterinārārstiem – jāpierāda nozares pārstāvjiem, ka varam un spējam nodrošināt kontroli par drošas pārtikas nonākšanu cilvēku ikdienas patēriņā. Tādēļ aicinu topošos un esošos kolēģus veterinārārstus pieteikties vakantajām valsts pilnvaroto veterinārārstu vietām dzīvnieku kautuvēs Latvijā.
   
  Valdis Šmēliņš
  veterinārārsts, LVB valdes loceklis,
  Pārtikas un higiēnas sekcijas priekšsēdētājs

 • Komentēšanas iespējas ir slēgtas!

Jaunākās ziņas

 • Informācija
  Latvijas Veterinārārstu biedrība informē, ka rīt 2020. gada 25. septembrī LVB birojs būs SLĒGTS. Dodamies uz Valmieru, kur norisināsies LVB izbraukuma valdes sēde.

  Lai Jums visiem izdevušās brīvdienas. [vairāk]
 • Teļu slimības un profilakse.
  Trīs biežāk sastopamās teļu slimības un nāves cēloņi ir septicēmija , caureja un pneimonija . Lai mazinātu vai pasargātu teļu saslimstību un mirstību ir nepieciešams izstrādāt precīzu ganāmpulka veselības programmu. Izstrādājot veselības pārvaldības programmas, kas ietver teļu aprūpi un turēšanu, standarta atnešanās procesa procedūras, pareizu uzturu un citus profilaktiskus veselības pasākumus jaundzimušajiem teļiem, šīs slimības var kontrolēt. [vairāk]
 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Vecauces pilī nebija būts 26 gadus,kad kā LLU VMF 4.kursa students tur pabiju nedēļu mācību praksē. Rīts pils pagalmā kluss, bet piepildīts ar veterinārārstu automašīnām, kas liecināja par kolēģu lielo vēlmi tikties klātienē, lai kopā padiskutētu par aktualitātēm veterinārārstu praksēs laukos, papildinātu savas zināšanas un "restartētu" Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu sekciju. LVB izpilddirektore Dace Upeniece un sekretāre Raita Upmane bija labi pastrādājušas, lai viss noritētu pēc plāna. Paldies par to abām biroja darbiniecēm. Man ir patiess gandarījums par kolēģu atsaucību un lielo vēlmi pašiem kļūt aktīvākiem. Vēlreiz gribu pateikt lielu paldies par līdzšinējo darbu sekcijas vadīšanā Tomam Martinsonam un novēlēt jaunajai Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītājai Ievai Līvai lielu izdošanos gan iecerēto darbu paveikšanā, gan sekcijas kopējās komandas saliedētā darbībā. Ievai kopā ar sekcijas valdi Aiju Mālnieci, Andri Grasbergu, Kārli Ērgli un Aleksandru Jozānu tagad priekšā divi lieli izvirzīti mērķi un uzdevumi: izstrādāt rekomendējošo cenrādi veterinārajiem pakalpojumiem ar ll/s dzīvniekiem un veterinārās prakses standarta izstrāde. Gaidīsim projektus, lai pēc tam kopīgi izdiskutētu un pieņemtu biedrībā visiem pieņemamu variantu.
  Šonedēļ 23.09. piedalīšos ZM organizētā sanāksmē , kurā apspriedīs gala variantu Latvijas pozīcijai EK dokumentam  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā .
   
  24.09. LVB birojā notiks Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikācijas eksāmens.
  24.09. ZM notiks sanāksme par jautājumiem, kas saistīti ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistru, kurā LVB pārstāvēs veterinārārste Lita Konopore.
  25.09. notiks LVB valdes izbraukuma sēde Valmierā, kuras laikā pl.12 tiksimies ar Valmieras un Cēsu puses veterinārārstiem. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2020