LVB valde apstiprina nolikumu par pilnsapulces sasaukšanas kārtību

 • 8.11.18. LVB valdes sēdē tika ​apstiprināts Nolikums par pilnsapulces sasaukšanas kārtību.  ​Administrācijai uzdots Nolikumu redakcionāli sakārtot publicēšanai tīmekļa vietnē. 

  Valdes sēdē skatīts jautājums par LVB Statūtu grozījumiem un apstiprināts I. Zemnieks par Sertifikācijas komisijas locekli.
   
  Par citiem valdes sēdē skatītajiem jautājumiem skat. zemāk, kā arī valdes sēdes protokola izrakstā (šeit). 
  1. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Diskusijas turpinājums – LVB statūtu grozījumi. Nolemj: Valdes locekļiem statūtu grozījumu ieteikumus iesūtīt elektroniski līdz 22.11.2018.
  3. Nolikuma par pilnsapulces sasaukšanas kārtību – apstiprināšana. Nolemj: Nolikuma par pilnsapulces sasaukšanas kārtību projektu pieņemt par pamatu. Administrācijai uzdots to redakcionāli sakārtot publicēšanai tīmekļa vietnē.
  4. 2 iesniegumi par iestāšanos biedrībā. Nolemj: apstiprināt Lienes Bērziņas un Darjas Ļeonovas iestāšanos biedrībā.
  5. I. Zemnieka apstiprināšana par Sertifikācijas komisijas locekli. Nolemj: apstiprināt Ilmāru Zemnieku par Sertifikācijas komisijas locekli.
  6. VMF studentu iesniegums par ikgadējā Ziemassvētku karnevāla sponsorēšanu 20.12.2018. Nolemj: VMF ikgadējam Ziemassvētku karnevālam piešķirt EUR 100.00
  7. Otrā paraksta tiesību apstiprināšana – bankas dokumentiem. Nolemj: otrā paraksta tiesības piešķirt LVB izpilddirektorei Dacei Upeniecei.
  8. Dažādi jautājumi:
   1. J. Beinerta iesniegums valdei. Nolemj: Valdei izsūtīt PĒK vēstuli par lietas ātrāku izskatīšanu.
   2. LVB biroja vietas iespējamo maiņu veikt, ja tas iespējams plānotā budžeta ietvaros.
   3. Tiek apspriests 2019. gada budžets, LVB Sporta un atpūtas svētku izmaksas, LVB biedra naudas apmērs.

  Nākamo Valdes sēdi nosaka 2019. gada janvāri. Detalizēta informācija par sēdes norises vietu un laiku tiks paziņota divas nedēļas pirms Valdes sēdes.  


   


Jaunākās ziņas

 • Latvijas Veterinārārstu biedrības ikgadējā konference jau 15. martā
  2019. gada 15. martā Jelgavā Lielā ielā 2 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā notiks ikgadējā LVB konference. Tiksimies gan lai sevi bagātinātu lekcijās šoreiz ar tēmām, kas svarīgas veterinārārsta kā dzīva organisma un garīgas būtnes veselības uzturēšanai, gan lai lemtu par LVB svarīgajiem jautājumiem, gan lai tiktos ar darba kolēģiem un studiju laikabiedriem. Notiks arī tradicionālā veterināro zāļu, dzīvnieku barības un kopšanas līdzekļu izplatītāju izstāde.
  Dalības maksa
  LVB biedriem līdz 24.02.2019  EUR 45,00
  No 25.02.2019 līdz 10.03.2019  EUR 60,00
  LVB nebiedriem līdz 24.02.2019 EUR 60,00
  No 25.02.2019 līdz 10.03.2019 EUR 80,00
  VMF studentiem, nestrādājošiem pensionāriem EUR 15,00
  10. martā reģistrācija tiek pārtraukta.
   

  LVB administrācija reģistrē dalībniekus LVB Konferencē 2019 pēc samaksas saņemšanas.

   
  Dalības maksu var iemaksāt skaidrā naudā LVB mītnē Skolas ielā 3, Rīgā
  vai ar pārskaitījumu LVB kontā
  Rekvizīti: Latvijas Veterinārārstu biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
  Reģ. Nr. 40008002739
  a/s SEB Banka
  LV42UNLA0002 0064 69 105

  Maksājuma uzdevumā lūdzu norādīt „Vārds, uzvārds, LVB Konference
  Rēķinu lūdzam pieprasīt rakstot uz e-pastu zimulis@lvb.lv
    [vairāk]
 • LVB Konference jau 15. martā!
  LVB Konferences 2019 lektori. [vairāk]
 • LVB Konference jau 15. martā!
  LVB Konferences 2019 dienas kārtība. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2019