LVB valde apstiprina nolikumu par pilnsapulces sasaukšanas kārtību

 • 8.11.18. LVB valdes sēdē tika ​apstiprināts Nolikums par pilnsapulces sasaukšanas kārtību.  ​Administrācijai uzdots Nolikumu redakcionāli sakārtot publicēšanai tīmekļa vietnē. 

  Valdes sēdē skatīts jautājums par LVB Statūtu grozījumiem un apstiprināts I. Zemnieks par Sertifikācijas komisijas locekli.
   
  Par citiem valdes sēdē skatītajiem jautājumiem skat. zemāk, kā arī valdes sēdes protokola izrakstā (šeit). 
  1. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Diskusijas turpinājums – LVB statūtu grozījumi. Nolemj: Valdes locekļiem statūtu grozījumu ieteikumus iesūtīt elektroniski līdz 22.11.2018.
  3. Nolikuma par pilnsapulces sasaukšanas kārtību – apstiprināšana. Nolemj: Nolikuma par pilnsapulces sasaukšanas kārtību projektu pieņemt par pamatu. Administrācijai uzdots to redakcionāli sakārtot publicēšanai tīmekļa vietnē.
  4. 2 iesniegumi par iestāšanos biedrībā. Nolemj: apstiprināt Lienes Bērziņas un Darjas Ļeonovas iestāšanos biedrībā.
  5. I. Zemnieka apstiprināšana par Sertifikācijas komisijas locekli. Nolemj: apstiprināt Ilmāru Zemnieku par Sertifikācijas komisijas locekli.
  6. VMF studentu iesniegums par ikgadējā Ziemassvētku karnevāla sponsorēšanu 20.12.2018. Nolemj: VMF ikgadējam Ziemassvētku karnevālam piešķirt EUR 100.00
  7. Otrā paraksta tiesību apstiprināšana – bankas dokumentiem. Nolemj: otrā paraksta tiesības piešķirt LVB izpilddirektorei Dacei Upeniecei.
  8. Dažādi jautājumi:
   1. J. Beinerta iesniegums valdei. Nolemj: Valdei izsūtīt PĒK vēstuli par lietas ātrāku izskatīšanu.
   2. LVB biroja vietas iespējamo maiņu veikt, ja tas iespējams plānotā budžeta ietvaros.
   3. Tiek apspriests 2019. gada budžets, LVB Sporta un atpūtas svētku izmaksas, LVB biedra naudas apmērs.

  Nākamo Valdes sēdi nosaka 2019. gada janvāri. Detalizēta informācija par sēdes norises vietu un laiku tiks paziņota divas nedēļas pirms Valdes sēdes.  


   


Jaunākās ziņas

Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2019