2020. gada vasara (#2)

  • MĀRA VIDUŽA. Pārmaiņas Latvijas Veterinārārstu biedrībā tuvojas 3 Darbs Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir drošās rokās! 8 Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna „Viena veselība” ieviešanai Latvijā 13 GUNDEGA MIČULE. FVE neklātienes Ģenerālā asambleja 14 GUNDEGA MIČULE. Par FVE darbu Covid 19 pandēmijas laikā 18 ▶ ZINĀTNE UN PRAKSE LELDE GRANTIŅA-IEVIŅA, ŽANETE ŠTEINGOLDE, DINA CĪRULE, MARTA LOČMELE (BRŪNIŅA-BUILE), GUNA RINGA-KARAHONA, VITA ANTĀNE, KASPARS KOVAĻENKO. Ieteikumi Q‑drudža izplatības samazināšanai slaucamo govju ganāmpulkos 20 CHARLOTTE HOFFMANN-TIMMOL. Asins paraugi veterinārajā praksē – kādi paraugi ir derīgi un kas par tiem būtu jāzina 31 VITA ZALCMANE. Sāpes un iekaisums. NSAID lietošana 36 MAUREEN HANSON. Konsekventas ēdināšanas prasības teļu abomazālās timpānijas profilaksē 40 Interesanti atklājumi. Pētījums rāda, ka jaunpiens neitralizē perorālo vakcīnu 43 Paraugu ņemšanas ceļvedis liellopu bakterioloģiskai izmeklēšanai. 1. daļa 45 ▶ VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTĒ MĀRA VIDUŽA. Veterinārārstu saimei papildinājums 56 ▶ MUMS RAKSTA MĀRA VIDUŽA. Zināmākie Latvijas vērmeļu dzimtas augi fitomedicīnā

    • Žurnālu lejuplāde pieejama biedriem!

Veterinārais Žurnāls 2020

2020.gada rudens #3   (4.00 KB) 
Informatīvā biļetene nummurā sadaļā Profesijas dzīve- valdes priekšsēdētāja 100 dienas amatā; par l/s dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas atjaunošanu. Zinātne un prakse- sadaļā atradīsiet noderīgu informāciju un atziņas gan par l/s dzīvnieku , gan mīļdzīvnieku veterinārmedicīniskiem jautājumiem. Ar ši mācību gada jstudiju jaunumiem dalās VMF dekāns. Par homeopātiju Māras Vidužas rakstā. Vēstures lapusē par dviem LVB Goda biedriem, atzīmējot viņu 100.gadi.
2020. gada vasara (#2)   (3.68 MB) 
Pārmaiņas Latvijas Veterinārārstu biedrībā tuvojas; Darbs Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir drošās rokās! ; Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna „Viena veselība” ieviešanai Latvijā; GUNDEGA MIČULE. FVE neklātienes Ģenerālā asambleja ; GUNDEGA MIČULE. Par FVE darbu Covid 19 pandēmijas laikā.
2020. gada pavasaris (#1)   (6.38 MB) 
Mēs visa pasaule esam COVID-19 (SARS-CoV-2) vīrusa notikumu centrā, kura dēļ mums jāievēro un jāsadzīvo ar daudz un dažādiem ierobežojumiem. VŽ redaktore atgādina, ka šajā laikā neviens nav atcēlis un nav beigušās veterinārmedicīnā aktuālās infekciju slimības to uzraudzība un ar to saistītās nebūšanas. Žurnālā numurā izsmeļošs raksts par KORONAVĪRUSU.
Īss pārskats intereses rosināšanai - ārstniecības augi dzīvnieku ārstēšanai. Tāpat urnālā Jūs izlasīsiet interesantus klīniskos gadījumus.
2019. gada ziema (#4)   (5.49 MB) 
Sājā žurnāla numurā Veterinārā Žurnāla redaktore mūs aizrauj šī gada laikā paveiktajos notikumos, kas ir bijuši nozīmīgi veterinārmedicīnā. Aizvadīta Veterinārmedicīniskās fakultātes 100 gades konference. Īpaša dzimšanas diena arī LVB Veterinārajam Žurnālam, kuram nosvinēti nu jau 30 gadi. Interesanti klīnisko gadījumu raksti un ne tikai.
Ieskats Eiropas Veterinārārstu federācijas rudens Ģenerālajā asamblejā.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2020