2019. gada rudens (#3)

 • ▶ PROFESIJAS DZĪVE
  • MĀRA VIDUŽA. Starpvalstu draudzības saites vēl ciešākas
  • FVE DOKUMENTS. Oficiālā veterinārārsta loma pārtikas higiēnā Būtisks sabiedrības labums
  • LVB PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KOMISIJA. Par LVB Profesionālās ētikas komisijas darbu un no izskatīta gadījuma kopsavilkums
  • VALDIS ŠMĒLIŅŠ. Brauciens uz Sāremā 
  ▶ ZINĀTNE UN PRAKSE
  • MĀRA LISOVSKA, IVO ŠICS, JĀNIS AIZUPS, TATJANA BARANOVA, LAURA BRIEKMANE, RUTA MEDNE, GUNITA DEKSNE. Anisakidae dzimtas nematožu kāpuru sastopamība Baltijas mencu (Gadus morhua) aknās Austrumbaltijā 2018. un 2019. gadā
  • ILZE DŪZENA. Suņu uveodermatoloģiskais sindroms (UDS) 
  • ANDRIS UN ĢIRTS STRELĒVICI, JEKATERĪNA BULĪGINA. Mūsu pieredze endoskopiskā perikarda ektomijā
  • DR. FEDERICO RANDI. Piena telīšu atražošanas pārvaldība 
  • DR. SALAH HAMED ESMAIL. Atgremotāju barības devas izmaiņa, lai samazinātu metāna izdalīšanos 
  ▶ VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTĒ
  • LAUMA MANCĒVIČA, MĀRA VIDUŽA. Arnim Mugurēvičam 60 
  • Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2019 
  • VMF simtgades konferences programma
  ▶ LVB SEKCIJĀS UN KOMISIJĀS
  • VIC kursi „Radiācijas drošība rentgendiagnostikā” 
  • Sertifikācijas komisijas lēmumi 
  • MĀRA VIDUŽA. Sporta svētki šogad Zemgales centrā 
  ▶ LĪDZJŪTĪBA

  • Žurnālu lejuplāde pieejama biedriem!

Veterinārais Žurnāls 2020

2020. gada ziema (#4)   (4.00 KB) 
Kā jau visi esat pamanījuši, šogad VŽ  #4 gada žurnāls ir publicēts un jau noteikti esat savās pasta kastītēs saņēmuši pirms Ziemassvētkiem. Arī turpāk visus četrus žurnāla numurus saņemsiet tekošā gada ietvaros.
Šajā VŽ numurā FVE neklātiens Ģenerālā Asamblejā skatītās tēmas. Latvijas veterinārārstes ceļš uz Ameriku - ieskats piedzīvotajā. LLU VMF sagatavots raksts par Abdominālo kriptorhu un sēklinieku pataloģiju. Un vēl citi seši interesanti raksti sadaļā zinātne un prakse. Ar VŽ redaktores Daces Upenieces vārdiem novēlam: "Lai Jums visiem brīnišķīgi Ziemassvētki un it visā veiksmīgs Jaunais - 2021. gads! Lai Jums veselība, drošiba, stabilitāte un izaugsme!"
2020.gada rudens #3   (4.00 KB) 
Informatīvā biļetene nummurā sadaļā Profesijas dzīve- valdes priekšsēdētāja 100 dienas amatā; par l/s dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas atjaunošanu. Zinātne un prakse- sadaļā atradīsiet noderīgu informāciju un atziņas gan par l/s dzīvnieku , gan mīļdzīvnieku veterinārmedicīniskiem jautājumiem. Ar ši mācību gada jstudiju jaunumiem dalās VMF dekāns. Par homeopātiju Māras Vidužas rakstā. Vēstures lapusē par dviem LVB Goda biedriem, atzīmējot viņu 100.gadi.
2020. gada vasara (#2)   (3.68 MB) 
Pārmaiņas Latvijas Veterinārārstu biedrībā tuvojas; Darbs Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir drošās rokās! ; Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna „Viena veselība” ieviešanai Latvijā; GUNDEGA MIČULE. FVE neklātienes Ģenerālā asambleja ; GUNDEGA MIČULE. Par FVE darbu Covid 19 pandēmijas laikā.
2020. gada pavasaris (#1)   (6.38 MB) 
Mēs visa pasaule esam COVID-19 (SARS-CoV-2) vīrusa notikumu centrā, kura dēļ mums jāievēro un jāsadzīvo ar daudz un dažādiem ierobežojumiem. VŽ redaktore atgādina, ka šajā laikā neviens nav atcēlis un nav beigušās veterinārmedicīnā aktuālās infekciju slimības to uzraudzība un ar to saistītās nebūšanas. Žurnālā numurā izsmeļošs raksts par KORONAVĪRUSU.
Īss pārskats intereses rosināšanai - ārstniecības augi dzīvnieku ārstēšanai. Tāpat urnālā Jūs izlasīsiet interesantus klīniskos gadījumus.
2019. gada ziema (#4)   (5.49 MB) 
Sājā žurnāla numurā Veterinārā Žurnāla redaktore mūs aizrauj šī gada laikā paveiktajos notikumos, kas ir bijuši nozīmīgi veterinārmedicīnā. Aizvadīta Veterinārmedicīniskās fakultātes 100 gades konference. Īpaša dzimšanas diena arī LVB Veterinārajam Žurnālam, kuram nosvinēti nu jau 30 gadi. Interesanti klīnisko gadījumu raksti un ne tikai.
Ieskats Eiropas Veterinārārstu federācijas rudens Ģenerālajā asamblejā.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2021