2019. gada rudens (#3)

 • ▶ PROFESIJAS DZĪVE
  • MĀRA VIDUŽA. Starpvalstu draudzības saites vēl ciešākas
  • FVE DOKUMENTS. Oficiālā veterinārārsta loma pārtikas higiēnā Būtisks sabiedrības labums
  • LVB PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KOMISIJA. Par LVB Profesionālās ētikas komisijas darbu un no izskatīta gadījuma kopsavilkums
  • VALDIS ŠMĒLIŅŠ. Brauciens uz Sāremā 
  ▶ ZINĀTNE UN PRAKSE
  • MĀRA LISOVSKA, IVO ŠICS, JĀNIS AIZUPS, TATJANA BARANOVA, LAURA BRIEKMANE, RUTA MEDNE, GUNITA DEKSNE. Anisakidae dzimtas nematožu kāpuru sastopamība Baltijas mencu (Gadus morhua) aknās Austrumbaltijā 2018. un 2019. gadā
  • ILZE DŪZENA. Suņu uveodermatoloģiskais sindroms (UDS) 
  • ANDRIS UN ĢIRTS STRELĒVICI, JEKATERĪNA BULĪGINA. Mūsu pieredze endoskopiskā perikarda ektomijā
  • DR. FEDERICO RANDI. Piena telīšu atražošanas pārvaldība 
  • DR. SALAH HAMED ESMAIL. Atgremotāju barības devas izmaiņa, lai samazinātu metāna izdalīšanos 
  ▶ VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTĒ
  • LAUMA MANCĒVIČA, MĀRA VIDUŽA. Arnim Mugurēvičam 60 
  • Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2019 
  • VMF simtgades konferences programma
  ▶ LVB SEKCIJĀS UN KOMISIJĀS
  • VIC kursi „Radiācijas drošība rentgendiagnostikā” 
  • Sertifikācijas komisijas lēmumi 
  • MĀRA VIDUŽA. Sporta svētki šogad Zemgales centrā 
  ▶ LĪDZJŪTĪBA

  • Žurnālu lejuplāde pieejama biedriem!

Veterinārais Žurnāls 2019

2019. gada rudens (#3)   (4.66 MB) 
Rudens VŽ, Žurnāla redaktore mūs aizrauj rudens krāsu, sajūtu un pārdomu virpulī, kas ietver sevī informāciju par to, ka tālajā 1919. gadā tika dibināta Veterinārmedicīnas fakultāte kā viena no Latvijas Universitātes fakultātēm, kas šogad svin savu 100 dzimšanas dienu.
Ieskats LVB profesionālās ētikas komisijas darba procesā, kā arī kopsavilkums no izskatīta gadījuma. 2019. gada 11. oktobrī svinīgs notikums, Latvijas Veterinārārstu biedrībai tiek piešķirts Lietuvas Veterinārārstu asociācijas (LVGA) Goda biedra statuss. Arī šajā žurnāla numurā LVB valde un organizatori aicina kolēģus dalīties atmiņās par spilgtiem notikumiem savā veterinārārstu praksē. Tie var būt saistīti ne tikai ar praktisko klīnisko darbu, bet arī laikmetu, vidi, profesiju ikdienu raksturojoši notikumu apraksti. No šiem atmiņu stāstījumiem plānojam veidot izdevumu "Veterinārārstu stāsti simtgadei"veltīti gan valsts, gan biedrības jubilejai. Tāpat žurnālā varat izlasīt daudz dažādus ar jomu saistītus rakstus.
2019. gada vasara (#2)   (7.27 MB) 
VŽ 2019. gada vasaras numurā (#2) Veterinārā žurnāla redaktora sleja. Šajā numurā Gundegas Mičules raksts par Pavasara FVE Ģenerālās asamblejas norisi Bratislavā. Mazs ieskats 29. maija Labturības seminārā. Iepazīstina ar Veterinārmedicīnas fakultātes jauno dekānu. Ieskats 2019. gada 1. jūnijā Tagadējo un bijušo LVB vadības pārstāvju neformālā tikšanās. Kā arī aicinājums  - veterinārārstus dalīties atmiņās par spilgtākajiem notikumiem savā veterinārārsta praksē. No sīem atmiņu stāstījumiem plānojam veidot brošūru "Veterinārārstu stāsti simtgadei"" veltītu gan valsts, gan biedrības jubilejai.
2019. gada pavasaris (#1)   (11.64 MB) 
VŽ 2019. gada pavasara numurā (#1) redaktora slejā žurnāla redaktore Māra Viduža tēlaini apraksta pavasara iestāšanos, kā arī īsu ieskatu žurnālā.
Raksts par 7. aprīļa Eiropas Veterinārārstu Federācijas (FVE) valdes un Baltijas valstu reģiona Veterināro asociāciju tikšanos, kuras mērķis bija izzināt Baltijas valstu aktualitātes un iezīmēt veterināro asociāciju sadarbības prioritāšu turpmākos virzienus. Tāpat žurnāls iepazīstinās jūs ar LVB jaunajām biroja telpām Jelgavā. Svarīgs raksts mums visiem par jauno ES veterināro zāļu regulu (2019/6). Pieredze, sajūtas, viedokļi pēc "Dogo" sāgas, to visu un vēl vairāk noderīgu informāciju Jūs varat izlasīt šī gada #1 VŽ.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2020