Profesionālās ētikas komisija

Profesionālās ētikas komisijas (PĒK) darbības mērķis ir nostiprināt un veicināt profesionālās ētikas normu ievērošanu atbilstoši LVB Statūtos noteiktajiem mērķiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksam un profesijas prestižam. Komisija savā darbā balstās uz LVB statūtiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksu un veterinārmedicīnas ētikas principiem.

Profesionālās ētikas komisija darbojas sekojošā sastāvā:
 • Ilze Pētersone (Jelgavas nov.)
 • Lija Sirmā (Rīga)
 • Ilmārs Dūrītis (VMF, Jelgava)
 • Liene Dindone (Rīga)
 • Inga Bauģe (Ogre)
 

Ko varat sagaidīt iesniedzot sūdzību Latvijas Vēterinārārstu Biedrības Ētikas komisijai

LVB Profesionālā ētikas komisija (PĒK) ir  Latvijas Veterinārārstu biedrības viena no komisijām un tās pienākumi ir analizēt un palīdzēt risināt ētiska un profesionāla rakstura jautājumus, pieņemot lēmumus par izskatītajām lietām, konfliktiem un pārkāpumiem.  Savā darbā PĒK vadās pēc izstrādātā nolikuma.
Pirms sūdzības iesniegšanas, aicinām iepazīties ar tālāk aprakstīto informāciju, kas paskaidro PĒK darbības pienākumus un tiesības.

Kādus jautājumus un cik ilgā laikā PĒK izskata?

PĒK izskata iesniegumus par praktizējošu veterinārārstu iespējamiem ētiska un profesionāla rakstura pārkāpumiem. Iesniegumi tiek izskatīti no viena līdz četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams ilgāks laiks faktu konstatācijai , informācijas iegūšanai vai ekspertīžu veikšanai lietas izskatīšanas termiņu ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam.

Kāds ir PĒK mērķis?

Izskatot iesniegumus, PĒK galvenais mērķis ir noteikt, vai, sniedzot veterinārmedicīniskos pakalpojumus ir ievēroti minimālie veterinārmedicīniskās prakses standarti un Latvijas Republikas normatīvie akti.

Kas notiek pēc iesnieguma saņemšanas?

Saņemot iesniegumu, PĒK izvērtē vai tas atbilst LVB PĒK nolikumam (nolikums, šeit). Ja iesniegums atbilst nolikumam, PĒK locekļi sasauc sēdi un iesniegumu izskata. Jūsu sūdzības izskatīšana notiek pēc tam, kad PĒK ir saņēmusi no visām iesaistītām pusēm izrakstus no dzīvnieka pierakstu kartiņas  un rakstiskus paskaidrojumus. PĒK nosūta Jūsu sūdzības kopiju tam veterinārārstam par kuru ir saņemts iesniegums. Nepieciešamības gadījumā PĒK pieprasa papildu informāciju no iesniedzēja un citām iesaistītajām pusēm, kā arī aicina ieraksties klātienē uz PĒK sēdi. 

Kāda ir PĒK rīcība, ja veterinārārsta darbā tiek konstatēts pārkāpums?

Ja izskatot iesniegumu, veterinārārsta darbībā tiks konstatēti pārkāpumi vai neatbilstības, tad PĒK sagatavos iesniegumu, un to iesniegs LVB Sertifikācijas komisijai.

Ja PĒK lēmums būs par pārkāpumu, kas radies zināšanu trūkumu dēļ, tad sertifikācijas komisijai tiks lūgs lietā iesaistītajam veterinārārstam nozīmēt papildu apmācības, lai uzlabotu profesionālo kvalifikāciju. 

Pēc PĒK lemuma, nopietnu pārkāpumu gadījumā, PĒK sertifikācijas komisijai var lūgt anulēt vai nepagarināt veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu.

PĒK  nopietni uztver katru sūdzību. Mēs vēlamies saņemt  Jūsu atsauksmes par negatīvu pieredzi saņemot veterinārmedicīniskos pakalpojumus. Sūdzību izskatīšanas process palīdz uzturēt veterinārmedicīniskās prakses standartiem atbilstošu praktizējošo veterinārstu profesionālo līmeni un uzlabot veterinārmedicīnisko pakalpojumu kvalitāti. 

Pirms iesniedzat sūdzību, lūdzu, izvērtējiet vēlreiz iesniedzamo informāciju un iespējamo rezultātu. 

Vai PĒK var lemt par atlīdzības piešķiršanu iesnieguma iesniedzējam?

Profesionālajai Ētikas Komisijai nav tiesības lemt par naudas līdzekļu atlīdzības piešķiršanu, lai segtu Jūsu izdevumus kuri radušies dzīvnieku ārstēšanas rezultātā vai kompensētu Jums nodarīto morālo kaitējumu.  Ja Jūs vēlaties materiālu kompensāciju, lūdzu vērsieties civiltiesiskā kārtā tiesā.   

Svarīgi!!! Jūsu sniegta maldinoša vai nepatiesa informācija sūdzībā var būt par pamatu, lai no Jums pieprasītu radušos izdevumu segšanu par iesnieguma izskatīšanu. 

Sūdzību iesnieguma veidlapa

 

Komisija ievēlēta 2018. gadā uz 3 gadiem (līdz 2021. gadam).  
 • 2012. gadā notikušas 2 PĒK sēdes, kurās izskatītas 3 lietas.  
 • 2013. gadā notikušas 8 PĒK sēdes, kurās izskatītas 18 lietas.
 • 2014. gadā notikušas 4 PĒK sēdes, kurās izskatītas 5 lietas.
 • 2015. gadā notikušas 6 PĒK sēdes, kurās izskatītas 7 lietas.

Aptauja

Vai Covid-19 pandēmija ietekmē jūsu darbu?


Sludinājumi

 • PVD rietumpeirīgas pārvalde izsludina vakanci - Veterinārārsts
  Pārtikas un Veterinārais dienests izsludina vakanci - Veterinārārsts.
  Tavu pieteikumu gaidīsim e-pastā: konkursi@pvd.gov.lv līdz 2020. gada 10. decembrim.

  Vakances apraksts, šeit.
  Vairāk info meklē www.pvd.gov.lv
  [Apskatīt]

 • VETERINĀRĀS APTIEKAS VADĪTĀJS VAI PĀRDEVĒJs KONSULTANTS IKŠĶILĒ
  SIA "BERTAS NAMS" izsludina vakanci - VETERINĀRĀS APTIEKAS VADĪTĀJS VAI PĀRDEVĒJS KONSULTANTS IKŠĶILĒ.

  Vairāk par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

 • Veterināro preču pārdošanas menedžeris
  SIA Kalnabeite aicina darbā veterināro preču pārdošanas menedžeri.
  Vairāk informācija par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk

Veterinārais Žurnāls 2020

2020.gada rudens #3   (4.00 KB) 
Informatīvā biļetene nummurā sadaļā Profesijas dzīve- valdes priekšsēdētāja 100 dienas amatā; par l/s dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas atjaunošanu. Zinātne un prakse- sadaļā atradīsiet noderīgu informāciju un atziņas gan par l/s dzīvnieku , gan mīļdzīvnieku veterinārmedicīniskiem jautājumiem. Ar ši mācību gada jstudiju jaunumiem dalās VMF dekāns. Par homeopātiju Māras Vidužas rakstā. Vēstures lapusē par dviem LVB Goda biedriem, atzīmējot viņu 100.gadi.
2020. gada vasara (#2)   (3.68 MB) 
Pārmaiņas Latvijas Veterinārārstu biedrībā tuvojas; Darbs Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir drošās rokās! ; Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna „Viena veselība” ieviešanai Latvijā; GUNDEGA MIČULE. FVE neklātienes Ģenerālā asambleja ; GUNDEGA MIČULE. Par FVE darbu Covid 19 pandēmijas laikā.
2020. gada pavasaris (#1)   (6.38 MB) 
Mēs visa pasaule esam COVID-19 (SARS-CoV-2) vīrusa notikumu centrā, kura dēļ mums jāievēro un jāsadzīvo ar daudz un dažādiem ierobežojumiem. VŽ redaktore atgādina, ka šajā laikā neviens nav atcēlis un nav beigušās veterinārmedicīnā aktuālās infekciju slimības to uzraudzība un ar to saistītās nebūšanas. Žurnālā numurā izsmeļošs raksts par KORONAVĪRUSU.
Īss pārskats intereses rosināšanai - ārstniecības augi dzīvnieku ārstēšanai. Tāpat urnālā Jūs izlasīsiet interesantus klīniskos gadījumus.
2019. gada ziema (#4)   (5.49 MB) 
Sājā žurnāla numurā Veterinārā Žurnāla redaktore mūs aizrauj šī gada laikā paveiktajos notikumos, kas ir bijuši nozīmīgi veterinārmedicīnā. Aizvadīta Veterinārmedicīniskās fakultātes 100 gades konference. Īpaša dzimšanas diena arī LVB Veterinārajam Žurnālam, kuram nosvinēti nu jau 30 gadi. Interesanti klīnisko gadījumu raksti un ne tikai.
Ieskats Eiropas Veterinārārstu federācijas rudens Ģenerālajā asamblejā.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2020