Profesionālās ētikas komisija

Profesionālās ētikas komisijas (PĒK) darbības mērķis ir nostiprināt un veicināt profesionālās ētikas normu ievērošanu atbilstoši LVB Statūtos noteiktajiem mērķiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksam un profesijas prestižam. Komisija savā darbā balstās uz LVB statūtiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksu un veterinārmedicīnas ētikas principiem.

Profesionālās ētikas komisija darbojas sekojošā sastāvā:
 • Ilze Pētersone (Jelgavas nov.)
 • Lija Sirmā (Rīga)
 • Ilmārs Dūrītis (VMF, Jelgava)
 • Liene Dindone (Rīga)
 • Inga Bauģe (Ogre)
 

Ko varat sagaidīt iesniedzot sūdzību Latvijas Vēterinārārstu Biedrības Ētikas komisijai

LVB Profesionālā ētikas komisija (PĒK) ir  Latvijas Veterinārārstu biedrības viena no komisijām un tās pienākumi ir analizēt un palīdzēt risināt ētiska un profesionāla rakstura jautājumus, pieņemot lēmumus par izskatītajām lietām, konfliktiem un pārkāpumiem.  Savā darbā PĒK vadās pēc izstrādātā nolikuma.
Pirms sūdzības iesniegšanas, aicinām iepazīties ar tālāk aprakstīto informāciju, kas paskaidro PĒK darbības pienākumus un tiesības.

Kādus jautājumus un cik ilgā laikā PĒK izskata?

PĒK izskata iesniegumus par praktizējošu veterinārārstu iespējamiem ētiska un profesionāla rakstura pārkāpumiem. Iesniegumi tiek izskatīti no viena līdz četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams ilgāks laiks faktu konstatācijai , informācijas iegūšanai vai ekspertīžu veikšanai lietas izskatīšanas termiņu ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam.

Kāds ir PĒK mērķis?

Izskatot iesniegumus, PĒK galvenais mērķis ir noteikt, vai, sniedzot veterinārmedicīniskos pakalpojumus ir ievēroti minimālie veterinārmedicīniskās prakses standarti un Latvijas Republikas normatīvie akti.

Kas notiek pēc iesnieguma saņemšanas?

Saņemot iesniegumu, PĒK izvērtē vai tas atbilst LVB PĒK nolikumam (nolikums, šeit). Ja iesniegums atbilst nolikumam, PĒK locekļi sasauc sēdi un iesniegumu izskata. Jūsu sūdzības izskatīšana notiek pēc tam, kad PĒK ir saņēmusi no visām iesaistītām pusēm izrakstus no dzīvnieka pierakstu kartiņas  un rakstiskus paskaidrojumus. PĒK nosūta Jūsu sūdzības kopiju tam veterinārārstam par kuru ir saņemts iesniegums. Nepieciešamības gadījumā PĒK pieprasa papildu informāciju no iesniedzēja un citām iesaistītajām pusēm, kā arī aicina ieraksties klātienē uz PĒK sēdi. 

Kāda ir PĒK rīcība, ja veterinārārsta darbā tiek konstatēts pārkāpums?

Ja izskatot iesniegumu, veterinārārsta darbībā tiks konstatēti pārkāpumi vai neatbilstības, tad PĒK sagatavos iesniegumu, un to iesniegs LVB Sertifikācijas komisijai.

Ja PĒK lēmums būs par pārkāpumu, kas radies zināšanu trūkumu dēļ, tad sertifikācijas komisijai tiks lūgs lietā iesaistītajam veterinārārstam nozīmēt papildu apmācības, lai uzlabotu profesionālo kvalifikāciju. 

Pēc PĒK lemuma, nopietnu pārkāpumu gadījumā, PĒK sertifikācijas komisijai var lūgt anulēt vai nepagarināt veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu.

PĒK  nopietni uztver katru sūdzību. Mēs vēlamies saņemt  Jūsu atsauksmes par negatīvu pieredzi saņemot veterinārmedicīniskos pakalpojumus. Sūdzību izskatīšanas process palīdz uzturēt veterinārmedicīniskās prakses standartiem atbilstošu praktizējošo veterinārstu profesionālo līmeni un uzlabot veterinārmedicīnisko pakalpojumu kvalitāti. 

Pirms iesniedzat sūdzību, lūdzu, izvērtējiet vēlreiz iesniedzamo informāciju un iespējamo rezultātu. 

Vai PĒK var lemt par atlīdzības piešķiršanu iesnieguma iesniedzējam?

Profesionālajai Ētikas Komisijai nav tiesības lemt par naudas līdzekļu atlīdzības piešķiršanu, lai segtu Jūsu izdevumus kuri radušies dzīvnieku ārstēšanas rezultātā vai kompensētu Jums nodarīto morālo kaitējumu.  Ja Jūs vēlaties materiālu kompensāciju, lūdzu vērsieties civiltiesiskā kārtā tiesā.   

Svarīgi!!! Jūsu sniegta maldinoša vai nepatiesa informācija sūdzībā var būt par pamatu, lai no Jums pieprasītu radušos izdevumu segšanu par iesnieguma izskatīšanu. 

Sūdzību iesnieguma veidlapa

 

Komisija ievēlēta 2018. gadā uz 3 gadiem (līdz 2021. gadam).  
 • 2012. gadā notikušas 2 PĒK sēdes, kurās izskatītas 3 lietas.  
 • 2013. gadā notikušas 8 PĒK sēdes, kurās izskatītas 18 lietas.
 • 2014. gadā notikušas 4 PĒK sēdes, kurās izskatītas 5 lietas.
 • 2015. gadā notikušas 6 PĒK sēdes, kurās izskatītas 7 lietas.

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedokis par LVB Statūtu grozījumiem


Sludinājumi

 • Pārdevējs ar veterināro izglītību. Darba vieta - Rīgas centrs
  Pet Imperium SIA acina darbā pārdevēju ar veterināro izglītību. Darba vieta - Rīgas centrs.
  CV un pieteikuma vēstuli sūtīt: info@petimperium.lv
  Tālrunis informācijai: 67600055

  Vairāk par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

 • Area Business Representative for small animal product line
  LTD Vetma Looking for:
  Area Business Representative for small animal product  line.
  Vetma Lithuania based company, Distributor  veterinary pharmaceuticals, feed ingredients and pet products. With experience since 2006,  Vetma is proud to represent brands as  Affinity pet care,  Vetpharma Animal Health, S.L., Dyntec al  s.r.o.,  ICF srl ;  Farmadiet - OPKO, Supplexan GmbH & Co.KG. etc

  Vairāk par sludinājumu, šeit.
  + 371 20224258  Gusts Indans
  [Apskatīt]

 • Noliktavas pārzinis
  SIA ''ELMI'' zāļu lieltirgotava aicina darbā noliktavas pārzini.
  Darba apraksts:
  • Veikt preču pieņemšanu un izsniegšanu
  • Ienākošo un izejošo preču reģistrēšana noliktavas uzskaites programmā 1C
  • Prasības kandidātiem:
  • Precizitāte un augsta atbildības sajūta,
  • Labas datorprasmes,
  Uzņēmums piedāvā:
  • ilgtermiņa sadarbības iespējas
  • atalgojumu 840 eiro brutto
  • sociālās garantijas,
  • veselības apdrošināšanu,
  • draudzīgu kolektīvu.
  Darba vieta Rīgā, Teikā, Krīvu ielā 11 (blakus organiskās sintēzes institūtam).
  Lūdzu, sūtīt CV un pieteikuma vēstuli uz: tose@apollo.lv
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk

Veterinārais Žurnāls 2019

2019. gada rudens (#3)   (4.66 MB) 
Rudens VŽ, Žurnāla redaktore mūs aizrauj rudens krāsu, sajūtu un pārdomu virpulī, kas ietver sevī informāciju par to, ka tālajā 1919. gadā tika dibināta Veterinārmedicīnas fakultāte kā viena no Latvijas Universitātes fakultātēm, kas šogad svin savu 100 dzimšanas dienu.
Ieskats LVB profesionālās ētikas komisijas darba procesā, kā arī kopsavilkums no izskatīta gadījuma. 2019. gada 11. oktobrī svinīgs notikums, Latvijas Veterinārārstu biedrībai tiek piešķirts Lietuvas Veterinārārstu asociācijas (LVGA) Goda biedra statuss. Arī šajā žurnāla numurā LVB valde un organizatori aicina kolēģus dalīties atmiņās par spilgtiem notikumiem savā veterinārārstu praksē. Tie var būt saistīti ne tikai ar praktisko klīnisko darbu, bet arī laikmetu, vidi, profesiju ikdienu raksturojoši notikumu apraksti. No šiem atmiņu stāstījumiem plānojam veidot izdevumu "Veterinārārstu stāsti simtgadei"veltīti gan valsts, gan biedrības jubilejai. Tāpat žurnālā varat izlasīt daudz dažādus ar jomu saistītus rakstus.
2019. gada vasara (#2)   (7.27 MB) 
VŽ 2019. gada vasaras numurā (#2) Veterinārā žurnāla redaktora sleja. Šajā numurā Gundegas Mičules raksts par Pavasara FVE Ģenerālās asamblejas norisi Bratislavā. Mazs ieskats 29. maija Labturības seminārā. Iepazīstina ar Veterinārmedicīnas fakultātes jauno dekānu. Ieskats 2019. gada 1. jūnijā Tagadējo un bijušo LVB vadības pārstāvju neformālā tikšanās. Kā arī aicinājums  - veterinārārstus dalīties atmiņās par spilgtākajiem notikumiem savā veterinārārsta praksē. No sīem atmiņu stāstījumiem plānojam veidot brošūru "Veterinārārstu stāsti simtgadei"" veltītu gan valsts, gan biedrības jubilejai.
2019. gada pavasaris (#1)   (11.64 MB) 
VŽ 2019. gada pavasara numurā (#1) redaktora slejā žurnāla redaktore Māra Viduža tēlaini apraksta pavasara iestāšanos, kā arī īsu ieskatu žurnālā.
Raksts par 7. aprīļa Eiropas Veterinārārstu Federācijas (FVE) valdes un Baltijas valstu reģiona Veterināro asociāciju tikšanos, kuras mērķis bija izzināt Baltijas valstu aktualitātes un iezīmēt veterināro asociāciju sadarbības prioritāšu turpmākos virzienus. Tāpat žurnāls iepazīstinās jūs ar LVB jaunajām biroja telpām Jelgavā. Svarīgs raksts mums visiem par jauno ES veterināro zāļu regulu (2019/6). Pieredze, sajūtas, viedokļi pēc "Dogo" sāgas, to visu un vēl vairāk noderīgu informāciju Jūs varat izlasīt šī gada #1 VŽ.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2020